Fulbrightovo stipendium

Pro všechny zájemce o výjezd do zahraničí se v pondělí 25. 06. uskuteční na FF informační schůzka k Fulbrightovu stipendiu.

  • deadline přihlášek pro studenty je 1. září 2018
  • deadline přihlášek pro akademické pracovníky a vědce je 1. listopadu 2018

Pro více informací kontaktujte Christophera Medalise ze zahraničního oddělení UP, který bude pro konzultace přihlášek dostupný rovněž celé léto:  christopher.medalis@upol.cz .

Stipendijní pobyt v Krakově

As in previous years the Jagiellonian University in Kraków, Poland, announces the competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships. The purpose of the Fund is to supportacademic staff and doctoral students from East or Central European countries, the former Soviet Union states, and the Balkans with extraordinary achievements in research. The scholarship is paid for the duration of the beneficiary’s stay in Kraków to support his or her research. Since 1999 nearly 900 scholarships have been granted to beneficiaries from 21 countries.

Their stay in Kraków provides a scientific research under the tuition of the Jagiellonian University professors between October 2018 and June 2019 (in special cases the stay may be longer).

Documents are being received till June 15th 2018.

Přihláška ZDE .

Kritéria výběru ZDE .

The Queen Jadwiga Fund Rules ZDE .

STAG & STÁTNICE

Upozorňujeme všechny studenty, kteří jdou v červnu ke státnicím,

že musejí mít splněny všechny kurzy a zapsány je ve STAGu do příštího čtrtka (17. 5.) !

Jinak nemohou státnicovat.

PŘIHLÁŠKY – CEEPUS

Už je možné podávat přihlášky na mobility CEEPUS pro akademický rok 2018/2019.

  • Uzávěrka pro podávání přihlášek na zimní semestr je 15. 6. 2018
  • Uzávěrka pro podávání přihlášek na letní semestr je 31. 10. 2018 (v rámci sítí)                                  a 30. 11. 2018 pro freemovers

Návod na podání přihlášky naleznete zde.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ľudmilu Lackovou.

STUDENTSKÉ ČLÁNKY

Fondy IGA projektu katedry budou nově z části použité na vyplácení odměn za publikované články našich studentů. Odměny by měly sloužit jako motivace k publikační činnosti, přičemž pro jejich vyplacení musí být splněny následující podmínky:

  1. Článek musí být věnován IGA projektu „Kvantitativní lingvistické analýzy ve vybraných oblastech aplikovaného lingvistického výzkumu“ s číslem IGA_FF_2018_011
  2. Článek musí být publikovaný či alespoň přijatý redakcí k zveřejnění nejpozději v září 2018

Do konce září 2018 bude zároveň platit princip parity, tj. každý autor má nárok na odměnu pouze za jeden článek (až do vyčerpání prostředků projektu). V posledním čtvrtletí roku 2018 se princip parity ruší, tj. autor má nárok na odměnu za více článků (až do vyčerpání prostředků projektu).        O konkrétní výši odměny se můžete informovat u vedení katedry.

Stipendijní program UP – stáže

Milé studentky, milí studenti,

máte-li zájem vycestovat v tomto roce na praktickou stáž např. do Švýcarska, Austrálie či Japonska,
neváhejte kliknout na https://iro.upol.cz/dalsi-programy/stipendijni-program-up-staze/
a kontaktovat Mgr. Marii Rakovou ze zahraničního oddělení (marie.rakova@upol.cz).

Erasmus+ 2018/2019 – výsledky výběrového řízení

Vážení přátelé,

pro akademický rok 2018/2019 byly do programu Erasmus+ vybrány studentky:
Karolína Fojtíková & Anna Tichá.
Jako náhradnice pak Karina Vlková.

K výsledkům blahopřejeme!

Všechny účastnice budou brzy kontaktovány zahraničním oddělením.

stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Univerzita v Pittsburghu nabízí stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship, jehož cílem je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky do výzkumu, který nejen vylepší kariéru žadatele. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie.

Nabízena je možnost strávit podzimní semestr od srpna do prosince 2018, výše stipendia činní $7,000.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. března 2018.
Více info na webu University of Pittsburgh .
.

stipendium francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

• Přírodní vědy a vědy o Zemi

• Exaktní a inženýrské vědy

• Ekonomické a právní vědy

• Humanitní a společenské vědy

• Lékařství.

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. V tomto případě mohou být všechny potřebné dokumenty dodány v angličtině a prezentace před porotou může rovněž proběhnout v angličtině.

Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2018.
Více info na stránkách francouzského institutu .
.

ukončení zápisu na SZZk a obhajoby v lednu 2018

Dne 14. prosince 2017 v 11:00 je termín ukončení zápisu na SZZk
a obhajoby v lednu 2018.
Žádáme studenty o včasné plnění a kontrolu
dat v IS STAG. Studenti, kteří se k tomuto datu řádně nezapíší, nemohou SZZk nebo
obhajobu v lednu 2018 absolvovat.

Další stránka »