Stipendijní program UP – stáže

Milé studentky, milí studenti,

máte-li zájem vycestovat v tomto roce na praktickou stáž např. do Švýcarska, Austrálie či Japonska,
neváhejte kliknout na https://iro.upol.cz/dalsi-programy/stipendijni-program-up-staze/
a kontaktovat Mgr. Marii Rakovou ze zahraničního oddělení (marie.rakova@upol.cz).

Erasmus+ 2018/2019 – výsledky výběrového řízení

Vážení přátelé,

pro akademický rok 2018/2019 byly do programu Erasmus+ vybrány studentky:
Karolína Fojtíková & Anna Tichá.
Jako náhradnice pak Karina Vlková.

K výsledkům blahopřejeme!

Všechny účastnice budou brzy kontaktovány zahraničním oddělením.

stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Univerzita v Pittsburghu nabízí stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship, jehož cílem je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky do výzkumu, který nejen vylepší kariéru žadatele. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie.

Nabízena je možnost strávit podzimní semestr od srpna do prosince 2018, výše stipendia činní $7,000.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. března 2018.
Více info na webu University of Pittsburgh .
.

stipendium francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

• Přírodní vědy a vědy o Zemi

• Exaktní a inženýrské vědy

• Ekonomické a právní vědy

• Humanitní a společenské vědy

• Lékařství.

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. V tomto případě mohou být všechny potřebné dokumenty dodány v angličtině a prezentace před porotou může rovněž proběhnout v angličtině.

Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2018.
Více info na stránkách francouzského institutu .
.

ukončení zápisu na SZZk a obhajoby v lednu 2018

Dne 14. prosince 2017 v 11:00 je termín ukončení zápisu na SZZk
a obhajoby v lednu 2018.
Žádáme studenty o včasné plnění a kontrolu
dat v IS STAG. Studenti, kteří se k tomuto datu řádně nezapíší, nemohou SZZk nebo
obhajobu v lednu 2018 absolvovat.

Evaluace předmětů ZS 2017

Jsme zvědaví na váš názor!
Období určené pro evaluaci v systému EDIS trvá od 4. 12. 2017 do 11. 2. 2018.
Na připomínky a komentáře studentů bude vyučující reagovat po skončení evaluace předmětů zejména v období od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
Podrobný návod a bližší info naleznete na webu fakulty.

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto mobility:

Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.
Podmínky účasti:

Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.
V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2018
Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců.
Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.

Náležitosti žádosti:

Application Form
Learning Agreement
Žádost o příspěvek
Prohlášení o účtu
Motivační dopis

Termín podání podepsaných žádostí: do 27. 10. 2017 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Jana Hořáková.)
Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Jany Hořákové.
Více info na webu fakulty.

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů DSP FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů DSP FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto projekty:

Výzkumné badatelské pobyty.
Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích.

Podmínky účasti:

Student/ka DSP FF UP v prezenční formě (během celé doby realizace mobility).
Mobilita v trvání minimálně 5 dní, max. 1 semestr (netýká se účasti na konferenci).
Výstup ve formě studie/článku v časopise/kapitoly disertační práce nebo konferenčního příspěvku min. ve sborníku z konference,
s podmínkou odevzdání rukopisu nejpozději 3 měsíce po návratu.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku
u výjezdů kratších než 28 dní: 2000,- Kč/den, max. 20 000,- Kč na pobyt;
u výjezdů nad 28 dní max. 20 tis Kč/měsíc.

Náležitosti žádosti:

Písemný projekt s jasně definovanými výstupy mobility v rozsahu max. jedné A4 strany
Stručný přehled projektu
Žádost o příspěvek
Doporučení podepsané školitelem, nebo předsedou oborové rady DSP
Prohlášení o účtu (formuláře zahraničních mobilit studentů).

Termín podání podepsaných žádostí:

27. 10. 2017, na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.10).
Kontakt: lenka.hanicakova@upol.cz
Více info a dokumenty ke stažení na webu fakulty.

Předběžný harmonogram přednášek hostujících profesorů na Katedře obecné lingvistiky v ZS 2017/2018

Přednášky hostujících profesorů jsou určeny nejen studentům zapsaným do kurzů VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC, ale taky všem příznivcům a přátelům lingvistiky.
2. 11. 2017/14.00 Claudio Paolucci (University of Bologna):  “Social Cognition, Mindreading and Narratives. Towards a Cognitive Semiotics Approach to Social Cognition“
9. 11. 2017/13.15 Hubert Kowalewski (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“
16. 11. 2017. Jan Maršálek (AV ČR): název přednášky bude upřesněn
7. 12. 2017. Diego Krivochen (University of Reading): „Connection between dynamical systems and syntax“

Harmonogram je předběžný a je možné, že se bude ještě měnit. Přednášky se budou konat v místnosti KC-1.07 (informace ve stagu ohledně učebny je nesprávná).

Ceepus deadline

Připomínám mezní termín pro zasílání přihlášek Ceepus na letní semestr. Termín pro podávání přihlášek v rámci sítí CEEPUS je 31. října 2017.

Další stránka »