Studium v USA 2019/2020 – Merrillův program

Milé studentky a studenti,

rádi bychom vás informovali, že zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v ak. roce 2019/2020. Vyjet můžete na:

 • Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania
 • Hampshire College, Amherst, Massachusetts

Zájemci z řad studentů s českým občanstvím se mohou informovat o podmínkách na zahraničním oddělení RUP (Křížkovského 8). Více informací a formulář přihlášky naleznete ZDE.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám paní Zuzany Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 14. ledna 2019 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Vyhlášení 10. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.

 • soutěž se řídí pravidly stanovenými touto směrnicí rektora
 • každý řešitel může předložit pouze 1 projekt
 • v rámci 10. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky

Časový harmonogram soutěže:

 • vyhlášení soutěže 19. 11. 2018
 • soutěžní lhůta 19. 11. 2018 – 15. 01. 2019 (15:00)
 • hodnotící lhůta 16. 01. 2019 – 28. 02. 2019
 • termín pro odevzdání zprávy 14. 01. 2019 (víceleté projekty) & 13. 03. 2019 (jednoleté projekty)
 • veřejné oponentury závěrečných zpráv do 27. 03. 2019

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP.

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné ZDE.

Kontaktní osoby: 

Ing. Eva Stejskalová, PS UP
tel.: 585 631 402
e-mail: eva.stejskalova@upol.cz

Mgr. Pavla Tresterová, PS UP
tel.: 585 631 419
e-mail: pavla.tresterova@upol.cz

Ing. Jaroslav Skácel, PS UP
tel.: 585 631 408
e-mail: jaroslav.skacel@upol.cz

 

Lednové státnice & obhajoby

Jak bakalářské, tak magisterské lednové státnice a obhajoby se uskuteční 15. 01. 2019.

 • začátek státnic a obhajob bude v 10:00
 • zapisovat se ve STAGu můžete od dnešní půlnoci

 

 

Zahraniční mobilita studentů DSP FF UP pro rok 2019

Jste-li studentem/studentkou DSP a chcete se zúčasnit v roce 2019 konference nebo vyjet na výzkumný pobyt, máte možnost získat stipendium FF UP.

 • Uzávěrka podávání přihlášek je 06. 11. 2018
 • veškeré informace naleznete ZDE

Stipendijní programy

Nejen CEEPUSem je student živ, a proto věnujte pozornost i dalším studijním programům! Uzávěrky podávání přihlášek se pomalu blíží.

Přihlášky na CEEPUS

Milí studenti, neváhejte podávat přihlášky na CEEPUS studijní pobyty! Termín pro podávání přihlášek na letní semestr 2019 je v rámci sítí CEEPUS stanoven na 31. října 2018. Přihlášky podávejte prostřednictvím tohoto webu. Všechny potřebné informace naleznete na webu katedry v sekci Zahraniční studium. Na základě dobrých zkušeností studentů můžeme doporučit např. University of Graz, University of Ljublana, Unversity of Zagreb či University of Novi Sad.

Ph.D. stipendia francouzské vlády

Zájemci o Ph.D. stipendium francouzské vlády určené pro dvojí doktorát či výzkumnou stáž, koukněte ZDE.

 • uzávěrka přihlášek je 1. února 2019

Aktualizace předmětu Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF), který bude probíhat vždy ve středu od 11:30 do 13:00 (místo konání bude upřesněno). Kurz prostřednictvím četby literárních textů seznámí studenty se základními koncepty a teoriemi filosofie jazyka a lingvistiky. Čteny budou povídky nebo výňatky z románů světové literatury v českých překladech. Výběr textů bude spoluřízen účastníky kurzu.

Výchozí výběr textů zahrnuje:

 • Julio Cortázar: Příručka návodů
 • Fernando Pessoa: Kniha neklidu
 • Italo Calvino: Kosmické grotesky
 • Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo
 • Milorad Pavić: Chazarský slovník
 • Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta
 • Vladimir Sorokin: Den opričníka
 • Ad.

Aktualizace předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Matematické modelování textu (KOL/VMOD), který bude probíhat vždy v pondělí od 13:15 do 14:45. Prakticky si zde vyzkoušíme základy NLP (neboli strojového zpracování přirozeného jazyka), se kterým se setkáte v kurzu Lingvistické aplikace (KOL/VLAP).

Jeho náplní bude:

1. Pravděpodobnost a trocha matematiky

 • Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
 • Aplikace ve strojovém učení
 • Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně

 • Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
 • Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu

 • R, Python, QUITA

4.Aplikace modelování

 • Pomocné vizualizace (MDS)
 • Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
 • Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
 • Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe

 • Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

 

Stipendium na studium v Bavorsku

Láká-li vás studium na některé z bavorských veřejných vysokých škol, neváhejte se podívat ZDE.

 • Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia         a lze jej prodloužit až na 3 roky.
 • Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018.

Další stránka »