Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto mobility:

Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.
Podmínky účasti:

Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.
V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2018
Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců.
Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.

Náležitosti žádosti:

Application Form
Learning Agreement
Žádost o příspěvek
Prohlášení o účtu
Motivační dopis

Termín podání podepsaných žádostí: do 27. 10. 2017 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Jana Hořáková.)
Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Jany Hořákové.
Více info na webu fakulty.

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů DSP FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů DSP FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto projekty:

Výzkumné badatelské pobyty.
Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích.

Podmínky účasti:

Student/ka DSP FF UP v prezenční formě (během celé doby realizace mobility).
Mobilita v trvání minimálně 5 dní, max. 1 semestr (netýká se účasti na konferenci).
Výstup ve formě studie/článku v časopise/kapitoly disertační práce nebo konferenčního příspěvku min. ve sborníku z konference,
s podmínkou odevzdání rukopisu nejpozději 3 měsíce po návratu.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku
u výjezdů kratších než 28 dní: 2000,- Kč/den, max. 20 000,- Kč na pobyt;
u výjezdů nad 28 dní max. 20 tis Kč/měsíc.

Náležitosti žádosti:

Písemný projekt s jasně definovanými výstupy mobility v rozsahu max. jedné A4 strany
Stručný přehled projektu
Žádost o příspěvek
Doporučení podepsané školitelem, nebo předsedou oborové rady DSP
Prohlášení o účtu (formuláře zahraničních mobilit studentů).

Termín podání podepsaných žádostí:

27. 10. 2017, na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.10).
Kontakt: lenka.hanicakova@upol.cz
Více info a dokumenty ke stažení na webu fakulty.

Předběžný harmonogram přednášek hostujících profesorů na Katedře obecné lingvistiky v ZS 2017/2018

Přednášky hostujících profesorů jsou určeny nejen studentům zapsaným do kurzů VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC, ale taky všem příznivcům a přátelům lingvistiky.
2. 11. 2017/14.00 Claudio Paolucci (University of Bologna):  “Social Cognition, Mindreading and Narratives. Towards a Cognitive Semiotics Approach to Social Cognition“
9. 11. 2017/13.15 Hubert Kowalewski (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“
16. 11. 2017. Jan Maršálek (AV ČR): název přednášky bude upřesněn
7. 12. 2017. Diego Krivochen (University of Reading): „Connection between dynamical systems and syntax“

Harmonogram je předběžný a je možné, že se bude ještě měnit. Přednášky se budou konat v místnosti KC-1.07 (informace ve stagu ohledně učebny je nesprávná).

Ceepus deadline

Připomínám mezní termín pro zasílání přihlášek Ceepus na letní semestr. Termín pro podávání přihlášek v rámci sítí CEEPUS je 31. října 2017.

Předměty VMOD, VMAT

Předměty VMOD a VMAT byly opětovně zařazeny do studijních plánů jak bakalářského, tak i magisterského studia KOL se statutem předmětu typu B. Pro všechny zájemce je zápis otevřen do neděle. Omlouváme se za způsobené technické potíže.

Předmět Přednášky zahrančních vyučujících (VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC)

Ospravedlňujeme sa za komplikácie spojené s prihlasovaním sa na propojené předměty VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC. Celková kapacita bola navýšená a do nedeľe je možné sa ešte stále zapisovať.

Výuka Kateřiny Veselovské

Upozorňujeme na posunutí začátku výuky doktorky Kateřiny Veselovské. Výuka bude zahájena až v pondělí 2.10.

STAG kontrola zapsaných předmetů

Prosíme studenty, aby si řádně zkontrolovali, zda mají ukončené všechny předměty a zapsány všechny zkoušky z akademického roku 2016/2017. Pokud chybí něco, co by mělo být zapsáno, kontaktujte prosím mailem do pondělních 10.00 hodin Mgr. P. Vaculíkovú.

Erasmus dodatočné výberové konanie

Milí študenti,
rada by som vás upozornila na možnosť využiť dodatočné výberové konanie do programu Erasmus. Otvorené je od dnešného dňa až do 27/09/2017. V rámci programu Erasmus môžete vycestovať min. na 3 mesiace a max. na 6 mesiacov. Dodatočné výberové konanie sa týka letného semestra ak.r. 2017/2018 a na výber sú tieto univerzity: Universidad del Pais Vasco, University of Trier, University of Bologna, Univerzita Komenského v Bratislave, University of Tartu, University of Oslo. V prípade záujmu alebo otázok ma prosím kontaktujte na ludmila.lac@gmail.com.

Jazykové a interkulturní kurzy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

« Předchozí stránkaDalší stránka »