The Formal method in Germany and in Russia

Přijďte si ve čtvrtek poslechnout přednášku Sergueie Tchougounnikova:
The Formal method in Germany and in Russia.

Aktualizace předmětu Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF), který bude probíhat vždy ve středu od 11:30 do 13:00 (místo konání bude upřesněno). Kurz prostřednictvím četby literárních textů seznámí studenty se základními koncepty a teoriemi filosofie jazyka a lingvistiky. Čteny budou povídky nebo výňatky z románů světové literatury v českých překladech. Výběr textů bude spoluřízen účastníky kurzu.

Výchozí výběr textů zahrnuje:

 • Julio Cortázar: Příručka návodů
 • Fernando Pessoa: Kniha neklidu
 • Italo Calvino: Kosmické grotesky
 • Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo
 • Milorad Pavić: Chazarský slovník
 • Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta
 • Vladimir Sorokin: Den opričníka
 • Ad.

Aktualizace předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Matematické modelování textu (KOL/VMOD), který bude probíhat vždy v pondělí od 13:15 do 14:45. Prakticky si zde vyzkoušíme základy NLP (neboli strojového zpracování přirozeného jazyka), se kterým se setkáte v kurzu Lingvistické aplikace (KOL/VLAP).

Jeho náplní bude:

1. Pravděpodobnost a trocha matematiky

 • Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
 • Aplikace ve strojovém učení
 • Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně

 • Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
 • Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu

 • R, Python, QUITA

4.Aplikace modelování

 • Pomocné vizualizace (MDS)
 • Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
 • Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
 • Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe

 • Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

 

Evaluace výuky v letním semestru

Digitalizace staroslověnštiny

Ve čtvrtek 10. května jste všichni srdečně zváni na přednášku:

TASTE METAPHORS IN MEDIA

Ve čtvrtek ve 13:15 jste všichni srdečně zváni na přednášku:

Mezní termín odevzdání BP a DP (obhajoby v září)

Pro studenty, kteří obhajují BP a DP v září, platí nejzazší termín odevzdání práce 21. srpna 2018.

Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby.

TERMÍNY STÁTNIC & OBHAJOB – ZMĚNA

Termíny státnic a obhajob byly posunuty na 19. a 20. června.

Původní termíny nejsou platné, zapisujte se prosím na tyto nové.

Děkujeme a omlouváme se za způsobené komplikace.

MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES

Katedera obecné lingvistiky Vás srdečne pozýva na sériu prednášok Ceepus Joint Lectures, ktorá začína zajtra 01. 03. 2018. Prednášať bude Agnieszka Będkowska-Kopczyk , PhD (University of Graz, Dep. of Slavic Studies) na tému MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES. Prednáška sa koná v učebni KC 1.03 o 13.15.

Pomocná vědecká síla

V návaznosti na zahájení realizace nového IGA projektu „Kvantitativní lingvistické analýzy ve
vybraných oblastech aplikovaného lingvistického výzkumu“ proběhne změna v administrativně-
organizačním zatížení doktorských studentů Katedry obecné lingvistiky. Veškeré administrativně-
organizační činnosti (např. realizace Lingvistického odpoledne, zajištění Lingvistické olympiády,
příprava propagačních materiálů katedry, správa sociálních sítí ad.), které doposud doktorandi
vykonávali, budou přesměrovány na jednu pomocnou vědeckou sílu, která bude vybrána ze zájemců z řad magisterských a doktorských studentů katedry. Zájemci se mohou hlásit e-mailem
(lukas.zamecnik@upol.cz) do 4. 3. 2018.

Další stránka »