Evaluace výuky v letním semestru

Digitalizace staroslověnštiny

Ve čtvrtek 10. května jste všichni srdečně zváni na přednášku:

TASTE METAPHORS IN MEDIA

Ve čtvrtek ve 13:15 jste všichni srdečně zváni na přednášku:

Mezní termín odevzdání BP a DP (obhajoby v září)

Pro studenty, kteří obhajují BP a DP v září, platí nejzazší termín odevzdání práce 21. srpna 2018.

Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby.

TERMÍNY STÁTNIC & OBHAJOB – ZMĚNA

Termíny státnic a obhajob byly posunuty na 19. a 20. června.

Původní termíny nejsou platné, zapisujte se prosím na tyto nové.

Děkujeme a omlouváme se za způsobené komplikace.

MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES

Katedera obecné lingvistiky Vás srdečne pozýva na sériu prednášok Ceepus Joint Lectures, ktorá začína zajtra 01. 03. 2018. Prednášať bude Agnieszka Będkowska-Kopczyk , PhD (University of Graz, Dep. of Slavic Studies) na tému MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES. Prednáška sa koná v učebni KC 1.03 o 13.15.

Pomocná vědecká síla

V návaznosti na zahájení realizace nového IGA projektu „Kvantitativní lingvistické analýzy ve
vybraných oblastech aplikovaného lingvistického výzkumu“ proběhne změna v administrativně-
organizačním zatížení doktorských studentů Katedry obecné lingvistiky. Veškeré administrativně-
organizační činnosti (např. realizace Lingvistického odpoledne, zajištění Lingvistické olympiády,
příprava propagačních materiálů katedry, správa sociálních sítí ad.), které doposud doktorandi
vykonávali, budou přesměrovány na jednu pomocnou vědeckou sílu, která bude vybrána ze zájemců z řad magisterských a doktorských studentů katedry. Zájemci se mohou hlásit e-mailem
(lukas.zamecnik@upol.cz) do 4. 3. 2018.

Přesunutí semináře VSM6 – Eye Tracker analýzy

Milí studenti,

seminář KOL/VSM6 – Eye Tracker analýzy, jehož první hodina a zároveň informační schůzka se měla konat zítra (pátek 23. 2.) se přesouvá na příští úterý 27. 2. v 16.30 v učebně 2.08, setkání bude trvat cca 15 min. Pokud se někdo ze zapsaných studentů nemůže zúčastnit, napište mi prosím email (michaela.mrazkova@upol.cz) a domluvíme se individuálně.

Děkuji za pochopení

Michaela Mrázková

 

Předmět Eye Tracker analýzy

Milý studenti,

neváhejte se zapsat na předmět Eye Tracker analýzy, který tento semestr najdete pod kódem KOL/VSM6. Předmět bude realizován blokově, první hodina proběhne 16. 2. od 10.00 v laboratoři KC 2.08, další tři bloky pak v pravděpodobně v dubnu a v květnu (vždy však ve čtvrtek nebo v pátek), vše bude dohodnuto na úvodní hodině. Ve výuce bude kladen důraz především na praktickou stránku práce s eye trackerem.

 

Změna syllabu a vyučujícího předmětu KOL/VMMT2 Matematické modelování textu 2

Předmět Matematické modelování textu 2 proběhne v letním semestru s novým syllabem zaměřeným pouze na aplikace neuronových sítí (syllabus viz níže). Předmět navazuje na výuku předmětu Matematické modelování 1, jeho absolvování však není podmínkou. Čas bude věnován i základům teorie, vítáni jsou tedy všichni studenti. S problematikou studenty seznámí V. Matlach.

Syllabus:

Předmět se zaměřuje na teorii a aplikace hlubokých neuronových sítí v modelování textu a NLP. Předmět se pomocí praktických úloh věnuje tématům od atribuce autorství, rozpoznání jazyků, čtení psaného textu, rozpoznávání objektů na fotografiích až po aplikace v psycholingvistice. Výuka poskytne nezbytné základy teorie neuronových sítí, základy práce s programovacím jazykem Python a s frameworky Keras a Tensor Flow.

1) Optimalizační úlohy Od gradientů ke strojovému učení – úvod do strojového učení, využití GPU/CPU
2) Dopředné neuronové sítě – aktivační funkce, loss funkce, regularizace, overfitting, backpropagation, problém vanishing a exploding gradientu, auto-enkodéry
3) Využitelné modely textu pro neuronové sítě a jeho předzpracování – tokenizace, lemmatizace, kvantifikace a handcrafting vlastností, Zipfův zákon, metody bag-of-words, one-hot reprezentace aj.
4) Rekurentní neuronové sítě LSTM a GRU v aplikacích na text
5) Konvoluční neuronové sítě – Zpracování textu i obrazu

Zakončení: Vlastní projekt aplikující hluboké neuronové sítě na zvolený problém formou seminární práce evaluující schopnosti a výsledky modelu.

Doporučená literatura:
1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep learning. 2016.
2. Joshua F. Wiley. R Deep Learning Essentials. 2016.
3. Taweh Beysolow II. Introduction to Deep Learning Using R. 2017.
4. Valentino Zocca et al. Python Deep Learning. 2017.

Další stránka »