AV ČR hledá nové vědce

Akademie věd ČR hledá stážisty v rámci projektu Otevřená věda.

Více na http://www.otevrenaveda.cz/.

výběrové řízení ERASMUS+

Katedra obecné lingvistiky vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2017/2018!

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
• uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
• uchazeč musí umět anglický jazyk nebo jazyk dané země výjezdu minimálně na úrovni B1
• z výběrového řízení bude v případě vyššího zájmu vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS a který se ze studijního pobytu odhlásil
• z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil

Jak se přihlásit do výběrového řízení:
• uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu
• přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v systému erasmusplus.upol.cz
• uchazeč vyplní přihlášku a přiloží motivační dopis
• motivační dopis by neměl být delší než 1000 znaků a musí obsahovat tyto údaje: ročník studia, katedra a studijní obor, studijní záměr (téma diplomové práce nebo preferovanou oblast výzkumu), důvody k zvolení preferované destinace, informace o znalosti jazyka dané země, případně znalost anglického jazyka (dle Společného evropského referenčního rámce A1-C2), průměr studijních výsledků (za dosavadní studium včetně posledního ukončeného semestru). Je vítané, jestli je motivační dopis napsán v jazyku země výjezdu. Motivační dopis pište česky jedině v případě, že nemáte dostatečné jazykové znalosti.
• přihlášky je možné podávat do 10. 2. 2017

V akademickém roce 2017/2018 je možné v programu ERASMUS+ studovat na institucích:
Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Španělsko
Università di Bologna, Boloňa, Itálie
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
University of Tartu, Estonso
University of Oslo, Norsko
University of Trier, Německo

Přednáška Borise Stojkovského

Milí studenti a příznivci lingvistiky,

ve středu 7. 12. od 15.00 v učebně KC 1.21 se bude konat další přednáška zahraničního hosta. Tentokrát Boris Stojkovski na téma The Roots of Slavic Cultures – Junctions and Permeation.

Všichni jste srdečně zváni.

Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

Zahraniční oddělení Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty v USA v akademickém roce 2017/2018 na partnerských školách:
Moravian College | Bethlehem, Pennsylvania
Hampshire College | Amherst, Massachusetts
Mount Mercy College | Cedar Rapids, Iowa
Zájemci z řad studentů se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení, Křížkovského 8.
Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám Mgr. Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh[at]upol.cz do pondělí 5. prosince 2016 včetně.
Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.

výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu

Zahraniční oddělení FF jménem proděkana pro zahraniční záležitosti doc. Nemravy k dnešnímu dni zveřejňuje výzvu k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2017. Výzva je určena studentům Bc. a Mgr. ročníků. Text výzvy spolu s podmínkami ke stažení zde (PDF).

Prodloužení termínu podávání přihlášek Erasmus

Termín ukončení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus na letní semester 2016/2017 byl prodloužen do 30.9.2016.
K dispozici jsou:
2 místa na Universidad del Pais Vasco (Španělsko)
1 místo na University of Oslo
1 místo na University of Tartu (Estonsko)
2 místa na Univerzitě Komenského (Slovensko)
Neváhejte a využijte poslední šanci. Do programu Erasmus se prosím přihlašujte prostřednictvím aplikace erasmusplus.upol.cz

přednášky zahraničních vyučujících

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vám doporučila kurz, který ve STAGu najdete pod kódem KOL/VSM8 pro magisterské studium a KOL/VS8BC pro bakalářské studium.

Obsahem předmětu jsou přednášky zahraničních vyučujících přednášejících na Katedře obecné lingvistiky v rámci programu Ceepus Joint Lectures. Kurz bude veden blokově vždy ve středu třikrát za semestr. Předmět bude vyučován v anglickém jazyce. Jednotlivé tematické bloky:

Verbal Humour in English and Serbian
The roots of Slavic culture(s)-junctions and permeation
Literary Translation and Transculturality

Předmět je za 3 kredity a atestaci získáte za účast.

ukončení zápisu předmětů v IS STAG

Upozornění na ukončení zápisu předmětů v IS STAG pro studenty bakalářských a magisterských programů Dne 25. září 2016 ve 24:00 končí zápis předmětů v IS STAG. Odzápis předmětů po tomto termínu bude možný do 30 dnů, a to na základě žádosti a pouze v závažných případech.

biosémiotický workshop

Srdečně zveme všechny studenty KOL na mimořádný celodenní biosémiotický workshop s doc. Markošem. Workshop bude probíhat formou volné diskuse na téma „Problém vymezení znakové funkce v biosémiotice. Různost přístupů“. Příprava předem není nutná, nicméně si lze připravit vlastní příspěvek do diskuze nebo vlastní téma spojené s biosémiotikou. Vítáni jsou všichni.

Seznam předběžných témat:
· Znaky a významy v přírodě

· Výraz a obsah

· Co se myslí znakem v biosémiotice

· Znakové modely

· Sémiotika VS teorie informace

· Interpretace

Workshop se bude konat v pondělí 26. 9. 2016 v místnosti KC2.08 od 10: 30 do 16: 45.

Rozvrh

Milí studenti,
nový rozvrh katedry na zimní semestr 2016/2017 si můžete stáhnout na stránkách katedry v sekci Studium, Rozvrh.

« Předchozí stránkaDalší stránka »