Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

ačkoliv jsme hluboce zarmouceni úmrtím pana Charlese Merrilla v minulém týdnu, věříme, že pokračování Merrillova programu nejlépe uctí jeho památku a zachová nám ho jako vzor lidskosti, celoživotní aktivity, podpory vzdělání a moudrosti. I proto Zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2018/2019, a to konkrétně na:
1) Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania;
2) Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

Zájemci z řad studentů UP s českým občanstvím, vyjma studentů lékařské fakulty, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení RUP, Křížkovského 8. Více informací a formulář přihlášky k tisku naleznete také na webových stránkách ZO .

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám pí Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 15. ledna 2018 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Erasmus 2018/2019

Výběrové řízení Erasmu 2017/2018 bylo otevřeno! Přihlášky vyplňujte on-line přes erasmusplus.upol.cz nejpozději do 04. února. Výběr destinací: Universität Trier (DE), Universidad del Pais Vasco (ES), University of Tartu / Tartu Ülikool (EE), Universita di Bologna (IT), University of Oslo (NO), Univerzita Komenského v Bratislave (SK). Pro více informací pište na: ludmila.lackova01@upol.cz.

Státní závěrečná zkouška lednový termín

Lednový termín státní závěrečné zkoušky byl stanoven na 24.01.2018 o 10.00. Zkouška je již otevřena ve stagu.

Diego Krivochen. Language, Computation, and Dynamical Systems

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Diega Krivochena (University of Reading) s názvem Language, Computation, and Dynamical Systems.
Přednáška se koná ve čtrvtek 07. 12. 2017 o 15.00 v učebně KC 1.07. na Křížkovského 14. Zárověn je možné domluvit si s Diegem Krivochenem konzultace kdykoliv ve dnech od 05.12. do 09.12.
Abstrakt přednášky: The focus of this talk is the nature of cognitive computation, and the relation between computation, linguistic theory, and dynamical systems. We will review traditional notions of computation and analyse their applicability to natural language, distinguishing it from formal languages as usually studied in Computer Science.
The main theoretical result of the thesis is that imposing a single computational template for the assignment of structural descriptions to natural language sentences is not only empirically inadequate, but also theoretically more costly than assuming a strongly cyclic approach in which computational dependencies vary, oscillating up and down the Chomsky Hierarchy of formal grammars. The idea that the grammar assigns substrings the simplest possible structural description that captures semantic dependencies between syntactic objects will be referred to as mixed computation. The analysis of theories of computation will reveal that the theory of computable functions must not be identified with the theory of effective computation, and we will argue for the necessity to introduce aspects of interaction in the study of physically realized computational procedures, which configure dynamical systems of a very specific kind: those defined by the irreconcilable tension between opposing requirements.

Budeme se na vás těšit!

Claudio Paolucci na KOL

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Claudia Paolucciho z Univesity of Bologna na téma: „Social Cognition, Mindreading and narratives. Towards a cognitive semiotics approach to social cognition“.

Akce se bude konat ve čtvrtek 2. 11. 2017. ve 14.00 v KC 1.07 na Křížkovského 14.

Abstrakt:

In the first part, I will work on the relationship between cognition and performativity in social cognition, introducing the Narrative Pratice Hypothesis (NPH). In the second part, I will tackle NPH, trying to integrate and improving it through a semiotic idea of Narrativity. In the third part, I will claim that the way we give meaning to the others’ actions comes from pragmatic semiotic interactions through which we organize them in narrative shape, starting from intersubjectivity. Far from being the condition of possibility of social cognition, Mindreading seems to be a very specific skill developed from semiotic and prelinguistic narrative practices that language extends in “wi-fi” mode (Extended Mind Theory) quite a long time before we are able to pass the “false belief” test (Theory of Mind).
i) Tackling the idea that Mind-reading appears to be a prerequisite for normal social interaction, the Narrative Pratice Hypothesis (NPH) – originally formulated by Shaun Gallagher and Daniel Hutto – claims that the normal route by which children acquire their Folk Psychology competence is through exposure to narratives of a special sort, those that «make explicit mention of how mental states (most prominently, beliefs and desires) figure in the lives, history and larger projects of their owners, inter alia » (Hutto, 2009, 11). According to NPH, mental states come from social narrative practices grounded in the world and not in the head, in which beliefs and desires figure in the lives and project of their owners. That’s why Folk Psychology is acquired through narratives.
With Folk Psychology, NPH means our everyday practice of making sense of intentional actions (our own and those of others) in terms of reasons (beliefs, desires etc.). Since Folk Psychological narratives are distinguished by being about agents who act for reasons, the Narrative Pratice Hypothesis claims that Folk Psychology competence is constitutively related to narrative practices. That is the core claim of the NPH.
If NPH is true, the way we understand others is not grounded on a mind-reading mechanism, which indeed is a very specific skill developed from our pragmatic interaction with others, where the subject is not an observer of others’ actions but a “fellow character” interacting with others inside of a practice. It is action with its narrative logic that shapes the mind-reading cognitive ability and the related theory of mind, not vice versa. Cognition is a function of action and action is immediately an inter-action.
ii) However, what is the theory of narrativity implicit in the NPH, that entrusts narrativity with such a great power at the level of cognition?
In my opinion, the NPH does not offer or incorporate a theory of narrative competence at all. It simply says that narrative practices play a critical part in engendering folk psychological competence, but it studiously avoids providing a theory or definition of what narratives are. Rather it operates under the assumption that is uncontroversial that narrative practices of the right kind exist. This has to be challenged through a semiotic conception of Narrativity.
iii) In my last part, I will claim that our everyday practice of making sense of intentional actions in terms of reasons (beliefs, desires etc.) is a skill that comes from social narrative practices in which we manipulate the others, we try to make the others do things inside a shared system of values, we gain the competences needed to do these kind of things, we act and we get judged on our actions. This kind of activity grounds the relationship between mommy and baby before the showing up of verbal language and it is a pattern of action that can be found not only in every primate, but also in a huge variety of other animal species. I will finally deal with situations where this pattern is problematic, like in social skills pathologies (Gallese, Rochat e Berchio 2012), working a bit on the “Social Motivation Theory” of Autism Spectrum Disorder (Dawson et al. 2005, Chevalier et al. 2012, Famà 2017, P. Pennisi 2017).

 

Lingvistické pasování

 

Srdečně zveme všechny studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského programu k jejich oficiálnímu pasování a přijetí mezi lingvisty. Vítáni jsou i ostatní studenti OLTK.

 

 


Výuka předmětu Matematické modelování textu

Rádi bychom studenty informovali o změně sylabu předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD) v pondělí od 13:15 do 14:45. Nově jej bude vyučovat Vladimír Matlach. Obsah předmětu je k nahlédnutí níže:

1. Pravděpodobnosti a trocha matematiky
- Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
- Aplikace ve strojovém učení
- Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně
- Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
- Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu
- R, Python, QUITA

4. Aplikace modelování
- Pomocné vizualizace (MDS)
- Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
- Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
- Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe
- Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

Rozpis státnic

Čtvrtek 15. 6. 2017  

OLTK:
9.00 – Čajanková Kateřina
9.15 – Guryčová Stanislava
9.30 – Hello Jan
9.45 – Manová Alexandra
10.00 – Recmanová Ivana

MADP:
10.30 – Recmanová Ivana

 

Pátek 16. 6. 2017

 

 

OLTK:

9.00 – BABÁČKOVÁ Michaela

9.20 – BATERDENE Battseren

9.40 – GREGUŠOVÁ Dominika

10.00 – HASALOVÁ Adéla

10.20 – KWAK Youngran

10.40 – LUCINKIEWICZ Filip

11.00 – SEHNÁLKOVÁ Lucie

11.20 – STUPAVSKÁ Eva

11.40 – ŠIFTA Jiří

12.00 – ŽĎÁRSKÁ Alena

 

 

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai na KOL

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai přijede na KOL! Na příkladu svých experimentů ukáže, jakým způsobem je možné experimentálně zkoumat mentální reprezentace slov (osvojování si názvů barev) či vliv jazyka na mimojazykové myšlení (vliv existence kategorie počitatelnosti na ontologické distinkce).

Hlavní část kolokvia bude věnována debatě nad možnostmi psycholingvistiky a o přesazích psychologie, kognitivní vědy a jazykovědy.

Zúčastněnte se 24. května v 10.00 v učebně KC 2.10.

Studenti se mohou pro své případné dotazy inspirovat na:

http://cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/profile-en/

18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Katedra bohemistiky zve na 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Akce se bude konat od 15.-17. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na tř. Svobody 26.

Více informací na: http://mladilingviste.upol.cz/

Program:

 

Pondělí 17. května 2017

 

8.30–9.45         REGISTRACE na FF UP, OLOMOUC: tř. Svobody 26, 3. patro, katedra bohemistiky

9.30                  Pracovní setkání soutěžní poroty: AULA 2.31, celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda

10.00                Slavnostní zahájení konference (AULA 2.31), úvodní přednáška:

Umělecký překlad – ztráty a nálezy

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)

Úvodní slovo: Mgr. Eva Nováková

11.00­–12.15     PŘESTÁVKA NA OBĚD

12.15–18.00     Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty)

18.00–18.30     ZASEDÁNÍ POROTY

18.30                SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31)

 

Pozn.: referáty hlavní části konference – 20 minut referát + 10 minut diskuse, popř. podle moderátorů. Prosíme o dodržování časů přestávek.                                                                                 

    Aula 2.31 – 2. patro

Učebna 3.01 – 3. patro

Učebna 3.02 – 3. patro

1. blok: 12.15–14.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Lada Rybníčková

Kateřina Fintesová (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel
v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
Gourgen Karapetyan (LU Jerevan): On the (Re)Construction of Newspeak in the Armenian Translation of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four
Natálie Holáková (PdF JČU): Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže Heghine Kharazyan (LU Jerevan):  Linguistic Manipulation in American Print PSAs
Dominika Kuruncziová (FF MU): Homogenita – experimentálna štúdia Lada Rybníčková (FF UP): Informative Presuppositions in AVT

 Lukáš Kyjánek (PdF UHK): Měření jazykové vzdálenosti mezi západoslovanskými jazykyKarolína Lipská (FF UK): Modus po verbech opinandi
v (před)klasické francouzštině

 

14.00–14.30         PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 14.30–16.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Szokalová

Tomáš Musil (FF UK): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka Michal Rubáš (FF UP): Nominace jako nástroj politické a mediální manipulace
Lenka Novotná (PdF MU): Metafory ve vzdělávání: systematická analýza metafor dyslexie Hana Bednářová (FF UK): Internetové memy jako nástroj persvaze

 Monika Poláková (PdF JČU): Nová slova v anglickém jazyceGalina Prokudina (FF MU): Rozvoj novořeči v Rusku během sovětské doby a způsoby jejího používání ve vybraných textech současné ruské literatury Alžběta Růžičková (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích

Žižková Hana (FF MU): Manipulace s příslovečnými spřežkamiWendy Zimmerová (FF UP): Lexikální prostředky porušující neutralitu v televizním zpravodajství

 

16.00–16.30       PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK


 

3. blok: 16.30–18.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Danielová

Lenka Schindlerová (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera Barbora Kočařová (FF MU): Žákovské korpusy a jejich data

 Marie Sochorová (FF JČU): Verbální a neverbální prostředky persvaze na českých a německých billboardechKateřina Danielová (FF UP): Analýza korpusových dat jako zdroj gramatických informací o epistemické modalitěIveta Šafratová (FF MU): K neekvivalenci negovaných komparativů (ne víc než vs.  není víc než): experimentální studie

Lucie Štěrbová (FF MU): Vybrané názvy barviv ve staré češtině a jejich etymologieJakub Wenzel (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém
a japonském jazykovém obraze světa

 


 

Úterý 16. května 2017

 

1. blok: 10.00–11.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Štěpán Šimek

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Pavel Kosek (FF MU) a Radek Čech (FF OU): Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině Michaela Kopečková (FF UP): Výuka výslovnosti u cizinců – dril
i zábava
Olga Navrátilová (FF MU): Slovosled pronominálních enklitik v první staročeské biblické redakci Michala Králíková (FF MU): Vliv přízvuku L1 na vnímání vokalické kvantity češtiny jako L2

 

11:00–11.30    PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 11.30–13.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Olga Navrátilová

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Tereza Hejdová (ÚJČ AV): Substantiva tvořená sufixem -ota ve staré a střední češtině  

KULATÝ STŮL
Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová a jejich hosté

příklady dobré praxe, tradiční i alternativní přístupy k výuce, problémy učitelů češtiny etc.Kateřina Heřmanská (ÚJČ AV): Poznámky k vývoji deverbativních substantiv s formantem -ovna/-(ov)na ve staré a střední češtiněJiří Pergler (ÚJČ AV): K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtiněMichal Hořejší (ÚJČ AV): Deverbativní místní jména ve staré a střední češtině – samostatná kategorie?

 

 

13.00–14.30    PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. blok: 14.30–16.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jiří Pergler

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Jan Dušek (ÚJČ AV): Diachronní úkoly v učebnicích českého jazyka pro SŠ Barbora Kočařová (FF MU): Mluvený žákovský korpus: transkripce nahrávek

 Ondřej Mrázek (FF MU): Na počátku bylo… Matouš CorporaKateřina Szokalová (FF UP): Hlavní problematika výuky češtiny
u čínských studentů
Zuzana Lukšová (ÚJČ AV): Vnitřní struktura výkladu Matoušova evangelia Mikuláše z Lyry v jeho staročeském překladuPetra Chvojková (FF UP) a Jitka Horáková (FF UP): Hledá se „superobčan“ – východiska pro tvorbu zkoušky z českých reálií 

 

16:00–16.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

 

4. blok: 16.30–18.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Andrea Svobodová

SEKCE A (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Michaela Kopečková

Štěpán Šimek (ÚJČ AV): K možnostem sledování jazykového vývoje – na příkladu kroniky Martimiani po roce 1500 Iveta Jansová (FF UP): Fanouškovský jazyk jako mocenský nástroj komunitní inkluze či exkluze
Jana Zdeňková (ÚJČ AV): K rozdílům ve značení vokalické kvantity v textu slovníku a rejstříku čtyřjazyčného Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Annamária Genčiová (FF MB): Pragmatika jazykových javov v elektronicky sprostredkovanej komunikácii Barbora Hanzová (ÚJČ AV): Manipulační jazykové techniky v předmluvách starších mluvnic češtiny

 

 

 

 

 

 

18.00            Neformální posezení na zahrádce pizzerie U Netopýra

 

 

 

 

Středa 17. května 2017

 

  1. blok: 9.30–11.00

 

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jana Zdeňková

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Jazyk – věc veřejná

Eva Nováková

 

Robert Dittmann (FF UK): Perikopální čtení v jednotě bratrské Kateřina Opletalová (FF UK): Příklad fonetické analýzy francouzského prezidentského diskurzu
Andrea Svobodová (ÚJČ AV): Kolik prologů měl nejstarší český překlad bible? Jaroslav Izavčuk (JČU): O moci i bezmoci jazyka sociálních médií v politické kampani
 Klára Matiasovitsová a Kateřina Voleková (ÚJČ AV): Tradice staročeských prologů po roce 1500 Monika Pitnerová (FF UP): Analýza extralingválních prostředků s potenciálem porušovat zásady informační kvality v hlavním zpravodajství České televize

11.00–11.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

11.30                        SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ KONFERENCE (uč. 3.02)

« Předchozí stránkaDalší stránka »