Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky.

Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Žádost se předkládá prostřednictvím webových stránek programu www.scholarships.sk, nejpozději do 30. 4. 2017. Na těchto stránkách lze také nalézt závazné podmínky programu a další podrobnosti.

The Summer School of Linguistics 2017

Letní lingvistická škola zve na 11. setkání, které se bude konat od 20. do 26. srpna 2017 v Litomyšli.

Registrace je možná do 31. května.

Více informací včetně programu naleznete na: http://www.lingvistika.cz/ssol/2017 .

 

Stáž v Nizozemí

Nizozemská komunikační agentura De Presentatie Groep nabízí pracovní stáže v oblasti komunikace, pro zájemce bližší info v příloze.
Stáž v Nizozemí (PDF)
NABÍDKA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ STÁŽE (PDF)

Dotazník o složitosti znaků jazyka neslyšících

Vážení kolegové,
ztraťte prosím trochu času u dotazníku o složitosti znaků jazyka neslyšících. Dotazník Vás bude bavit, můžete u něj chvíli zauvažovat nad znakovým jazykem – uvidíte, že se neubráníte o tom „špekulovat“. Pomůžete nám tak ohodnotit výchozí popis znaků ve výzkumu, který má napomoci výuce českého znakového jazyka. Do kolonky rozvrhová zkratka prosím napište FF UP.

Mějte se dobře

Dan Faltýnek

http://jdem.cz/cyvma2

Erasmus 2017/2018: Velké příležitosti, lákavé destinace

Výběrové řízení Erasmu 2017/2018 se blíží!

Přihlášky vyplňujte on-line přes erasmusplus.upol.cz nejpozději do 17. února.

Výběr destinací: Universität Trier (DE), Universidad del Pais Vasco (ES), University of Tartu / Tartu Ülikool (EE), Universita di Bologna (IT), University of Oslo (NO), Univerzita Komenského v Bratislave (SK).

Pro více informací pište na: ludmila.lackova01@upol.cz.

 

 

otevření nového výběrového semináře

Milí studenti a přátelé KOL,
upozorňujeme na otevření nového výběrového semináře. Seminář sestává z účasti na konferenci s názvem „Word Order and Information structure: a Cross and Intra-Linguistic Perspective“. Seminář bude veden blokově a to 23. 03. 2017 a 24. 03. 2017 v učebně KC 1.07. Na seminář se zapisujte pod kódy KOL/VSM1 pro magisterské a KOL VS5BC pro bakalářské studium. Seminář je za 4 kredity. Čeká vás bohatý program, přednášet budou kolegové z Univerzity v Oslu a přední čeští odborníci zabývající se AČ a syntaxí. Vítáni jsou všichni!

AV ČR hledá nové vědce

Akademie věd ČR hledá stážisty v rámci projektu Otevřená věda.

Více na http://www.otevrenaveda.cz/.

výběrové řízení ERASMUS+

Katedra obecné lingvistiky vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2017/2018!

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
• uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
• uchazeč musí umět anglický jazyk nebo jazyk dané země výjezdu minimálně na úrovni B1
• z výběrového řízení bude v případě vyššího zájmu vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS a který se ze studijního pobytu odhlásil
• z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil

Jak se přihlásit do výběrového řízení:
• uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu
• přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v systému erasmusplus.upol.cz
• uchazeč vyplní přihlášku a přiloží motivační dopis
• motivační dopis by neměl být delší než 1000 znaků a musí obsahovat tyto údaje: ročník studia, katedra a studijní obor, studijní záměr (téma diplomové práce nebo preferovanou oblast výzkumu), důvody k zvolení preferované destinace, informace o znalosti jazyka dané země, případně znalost anglického jazyka (dle Společného evropského referenčního rámce A1-C2), průměr studijních výsledků (za dosavadní studium včetně posledního ukončeného semestru). Je vítané, jestli je motivační dopis napsán v jazyku země výjezdu. Motivační dopis pište česky jedině v případě, že nemáte dostatečné jazykové znalosti.
• přihlášky je možné podávat do 10. 2. 2017

V akademickém roce 2017/2018 je možné v programu ERASMUS+ studovat na institucích:
Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Španělsko
Università di Bologna, Boloňa, Itálie
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
University of Tartu, Estonso
University of Oslo, Norsko
University of Trier, Německo

Přednáška Borise Stojkovského

Milí studenti a příznivci lingvistiky,

ve středu 7. 12. od 15.00 v učebně KC 1.21 se bude konat další přednáška zahraničního hosta. Tentokrát Boris Stojkovski na téma The Roots of Slavic Cultures – Junctions and Permeation.

Všichni jste srdečně zváni.

Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

Zahraniční oddělení Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty v USA v akademickém roce 2017/2018 na partnerských školách:
Moravian College | Bethlehem, Pennsylvania
Hampshire College | Amherst, Massachusetts
Mount Mercy College | Cedar Rapids, Iowa
Zájemci z řad studentů se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení, Křížkovského 8.
Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám Mgr. Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh[at]upol.cz do pondělí 5. prosince 2016 včetně.
Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.

« Předchozí stránkaDalší stránka »