Studium v USA 2019/2020 – Merrillův program

Milé studentky a studenti,

rádi bychom vás informovali, že zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v ak. roce 2019/2020. Vyjet můžete na:

 • Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania
 • Hampshire College, Amherst, Massachusetts

Zájemci z řad studentů s českým občanstvím se mohou informovat o podmínkách na zahraničním oddělení RUP (Křížkovského 8). Více informací a formulář přihlášky naleznete ZDE.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám paní Zuzany Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 14. ledna 2019 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Vyhlášení 10. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.

 • soutěž se řídí pravidly stanovenými touto směrnicí rektora
 • každý řešitel může předložit pouze 1 projekt
 • v rámci 10. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky

Časový harmonogram soutěže:

 • vyhlášení soutěže 19. 11. 2018
 • soutěžní lhůta 19. 11. 2018 – 15. 01. 2019 (15:00)
 • hodnotící lhůta 16. 01. 2019 – 28. 02. 2019
 • termín pro odevzdání zprávy 14. 01. 2019 (víceleté projekty) & 13. 03. 2019 (jednoleté projekty)
 • veřejné oponentury závěrečných zpráv do 27. 03. 2019

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP.

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné ZDE.

Kontaktní osoby: 

Ing. Eva Stejskalová, PS UP
tel.: 585 631 402
e-mail: eva.stejskalova@upol.cz

Mgr. Pavla Tresterová, PS UP
tel.: 585 631 419
e-mail: pavla.tresterova@upol.cz

Ing. Jaroslav Skácel, PS UP
tel.: 585 631 408
e-mail: jaroslav.skacel@upol.cz

 

AKTIV

V úterý 30. 10. se koná katederní aktiv spolu s pasováním prváků. Všichni jste srdečně zváni!

 • Cabaret Café Bar | 19:00

Tartu Summer School of Semiotics 2019

Chcete-li se zúčastnit příští letní školy sémiotických studií v Tartu, veškeré informace naleznete ZDE.

Teorie relativity pro všechny

Mysleli jste si, že nikdy nepochopíte teorii relativity?

Opak je pravdou! Přijďte se k nám přesvědčit již ve čtvrtek!

Člověk v digitální době

NOC VĚDCŮ již tento pátek!

S nadhledem a v souvislostech budeme na KOL prezentovat Digital Humanities.
Obor, který zkoumá nově vznikající digitální reflexi světa. Přijďte nahlédnout
aktuální trendy ve vývoji teorie komunikace 21. století.

Gratulace M. Mrázkové

Minulý týden si naše doktorandka Míša Mrázková přišla převzít ocenění rektora za nejlepší diplomovou práci. Upřímně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci katedry!
Pro více info čtěte žurnál upol.

NABÍDKA STÁŽE v Českém centru Berlín

České centrum v Berlíně hledá 3 stážisty se znalostí německého jazyka, a to od 1. září 2017 do 28. února 2018 (délka stáže: minimálně 4 měsíce, ideálně 6 měsíců, pracovní doba: 40 hodin týdně). Dále se nabízí ještě jedno místo na léto, od 1. července do 30. října 2017 (stáž 1).
Stáž 1 – zaměření: překlady, PR, kultura
Stáž 2 – zaměření: grafika, fotografie, kultura
Stáž 3 – zaměření: překlady, společnost, inovace
Podrobné informace naleznete v dokumentu 2017.NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín (PDF).
V případě zájmu prosím zašlete svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci Kariéra – Stáže) na e-mail frankenberg@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus). Více informací naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/staze/

Rozhovor s Danem Faltýnkem v novém Aspektu

Vážení studenti a příznivci lingvistiky,

nepřehlédněte rozhovor s Danem Faltýnkem o biosémiotice i jiných lingvistických tématech v novém čísle Aspektu.

Celý rozhovor naleznete zde: http://aspekt.upol.cz/

stáž u Evropského účetního dvora

Vážení studenti a kolegové,

ráda bych Vás informovala o možnosti 14-ti denní studentské stáže u Evropského účetního dvora, viz letáček níže. Stáž je nabízena paní europoslankyní M. Dlabajovou. Přihlášky přijímá její kancelář do 11. října, finální výběr studenta provede přímo paní europoslankyně. Stáž se uskuteční v období od 7. do 18. listopadu, náklady spojené s cestou a ubytováním v Lucemburku jsou plně hrazeny.
Další podrobnosti naleznete přímo na stránkách procbyne.cz.

Další stránka »