Evaluace Edis

Filozofická fakulta zavádí sjednocený způsob evaluace předmětů v systému EDIS. Vaše evaluace bude sloužit budoucím studentům a Vašim spolužákům, a pokud zevaluujete více než 70 % Vámi absolvovaných předmětů, budete moct volně nahlížet do dalších předmětů studijních programů.

Systém EDIS je rozhraní, pomocí něhož probíhají veškeré evaluace fakulty. Najdete jej na adrese https://edis.upol.cz a přihlásíte se do něj pod svými STAGovými údaji. Přihlášení do systému EDIS je ovšem anonymní, stejně jako Vaše evaluace je anonymní.

Moc Vám děkujeme za vyplnění!!!

Informační schůzka k tuzemským stážím (KOL/OLS, KOL/OLS2, KOL/VSTAZ)

V úterý 29. září ve 14.00 proběhne v učebně KB-1.04 (Křížkovského 12, přízemí, za vrátnicí vlevo) informační schůzka týkající se tuzemských lingvistických stáží.

Pokud se v daném termínu nebudete moct účastnit, kontaktujte mne prostřednictvím emailu (petra.vaculikova@upol.cz). Děkuji.

CEEPUS Zadar

Katedra obecné lingvistiky srdečně zve studenty na výjezd na zadarskou univerzitu. Podrobnosti nelznete zde. V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Ludmilu Lackovou (ludmila.lac@gmail.com), která Vám bude nápomocná při vyplňování přihlášky.

Psycholingvistický výzkum české flexe

Katedra obecné lingvistiky srdečně zve na přednášku dr. Denisy Bordag (Universität Leipzig) s názvem Psycholingvistický výzkum české flexe, která se uskuteční 23. března 2015 od 13.15 v mísnosti KC-2.04 (Kateřinská 14, 2. patro). Plakát ke stažení zde.

Pussyfoot, lingvistický detektiv

Hlasujte v soutěži Neuron Prima Zoom pro lingvistické video:
http://neuron.zoom.iprima.cz/2015/video/detail/145

Lingvistické pasování

Katedra obecné lingvistiky srdečně zve na neformální večírek na téma KOMPOZITA, který se bude konat 25. 3. 2015 od 19:00 v restauraci U Puškaře (Vídeňská 11). Plakát ke stažení zde.

Soutěž Student a věda

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci pořádá fakultní kolo studentské soutěžní konference S T U D E N T A V Ě D A 2 0 15 (sekce Lingvistika), které se bude konat dne 29. 4. 2015 od 8:00 hod. v Zasedací místnosti děkanátu FF UP. Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce nejsou tematicky vymezeny. Písemnou verzi odevzdejte na sekretariátu Katedry bohemistiky nejpozději 24. 4. 2015 do 12 hodin, v max. rozsahu 15 stran. Elektronickou verzi zašlete jako přílohu mailu na adresu bozena.bednarikova@upol.cz.
Bližší informace na http://mladi-lingviste.cz/

Sedm pozic v rámci doktorského studijního programu OJTK

Katedra obecné lingvistiky vypisuje preferovaná témata pro uchazeče o studium doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace. Jde o tři pozice, jejichž badatelský záměr bude orientován na oblasti využití metod eyetrackingu, a tři pozice, které budou zaměřeny na kvantitativně lingvistický výzkum. Bližší informace o eyetrackingových pozicích získáte u Mgr. Dana Faltýnka, Ph.D. (dan.faltynek@upol.cz), ve věcech kvantitativně lingvistických se obracejte na Mgr. Martinu Benešovou, Ph.D. (martina.benesova@upol.cz). Dále je vypsána jedna doktorandská pozice, kde je vítáno zaměření badatelského záměru na jazykovou produkci a percepci a mentální zpracování jazyka prostřednictvím robotů. V případě dotazů na poslední pozici se obraťte na také Mgr. Dana Faltýnka, Ph.D. Mezní termín pro podání přihlášek je 30. dubna 2015.

Vyhlášení soutěže děkana o nejlepší pedagogický výkon

Byla vyhlášena soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP. Termín nominací do soutěže je 28. 2. 2015. Více informací naleznete zde.

35. studentský workshop Žďárek

Vážení a milí kolegové,

zveme Vás na 35. studentský workshop Žďárek, který se koná ve dnech 17.–19. dubna 2015 v Poděbradech.

Vítáme zejména studenty bakalářského a magisterského studia, kteří mají chuť prezentovat své lingvistické práce – magisterské, bakalářské, seminární práce nebo i vlastní výzkum – a kteří chtějí sdílet své odborné nápady a názory. Prostor Žďárku je otevřen i těm, kteří dosud nemají s prezentací své práce před kolegy zkušenosti.

Preferujeme účastníky s referáty, zájemci bez příspěvku budou pouze doplňovat kapacitu Žďárku (u přihlášených bez příspěvku rozhoduje termín přihlášení).

Přihlašování bude ukončeno 5. dubna 2015, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku. Veškeré informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete zde: http://ucjtk.ff.cuni.cz/zdarek.

Srdečně zdraví doktorandi ÚČJTK FF UK

Ondřej Dufek

Adam Kříž

Hana Prokšová

« Předchozí stránkaDalší stránka »