Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.
poster kurzy IK LS 2017-2018_17 01 18_Vfinal

Přípravný kurz k studiu obecné lingvistiky

I letos Katdera obecné lingvistiky pořádá přípravný kurz pro budoucí studenty. Přihláška k přípravnému kurzu je otevřena na na webových stránkách fakulty .
Informace o kurzu jsou k dispozici na strankach ICV .

VPST – Pražský strukturalismus

Čt (4. 12.) | téma: strukturní model vývoje (diachronie v uměnovědě)  text: J. Mukařovský: „Polákova Vznešenost přírody“, Kapitoly z české poetiky II, s. 91-93 + 165-176.

VDVIZ – Dějiny vizuality

Texty k semináři /úterý 11. 11. od 15.00/: Pavel Floss – Pojem struktury a substance v renesanci a v 17. století (viz Elektrická knihovna KOL) + Erwin Panofsky – Ikonografie a Ikonologie. Úvod do studia renesančního umění

KOL/UTK – Úvod do teorie komunikace

Přikládám sylabus semináře a texty, které nejsou v elektronické knihovně KOL.
KOL/UTK_ZS 2014/2015 | čt 15.45 – 16.30 (MK 1.16) | Sylabus
Texty:
Ansgar Nünning | Teorie komunikace
František Čermák | Jazyk a jazykověda
Bruce Clarke | Communication
Gunther Kress | Shaping the Domain of Meaning
František Miko | Cesta k modelu literárnej komunikácie

Archeologie českého strukturalismu (VCS)

Upravený program semináře pro následující měsíc: 8.4.: Téma: M. Weingart a spory s PLK | 15.4.: Téma: strukturální metoda vs psychologismus (intuitivní idealismus); J.V.Sedlák vs PLK (texty: Jan Mukařovský: Umělcova osobnost v zrcadle díla. Několik kritických poznámek k uměnovědné teorii i praxi + J.V.Sedlák: O díle básnickém. Jeho podstata a výklad (vybrané části)) | 22.4.: Téma: specifičnost básnického jazyka (Havránkova kritika pojmu deformace + spory mezi PLK a J.V. Sedlákem, zejm. R. Wellek, R. Jakobson  a M. Weingart) | 29.4.: Téma: strukturální model vývoje (texty: J. Mukařovský: Polákova Vznešenost přírody (vybrané části) + A. Bém: Methodologické poznámky + R. Wellek: Dějiny českého verše a metody literární historie). Všechny texty jsou/budou dostupné v knihovně KOL.

Bez trubek a bez bubnů – text k přednášce

K přednášce, která se bude konat 4.12., si, prosím, přečtěte kapitoly 11 až 13 z Hjelmslevovy knihy O základech teorie jazyka. Ve formátu PDF ke stažení zde.

Texty k seminářům dr. Nagye

Všechny texty jsem vám rozeslal via fakultní mail, tj. prosím nahlédněte do pošty. Pokud něco nebude v pořádku, napište.

Filozofie a jazyk 1: zadání

Omlouvám se za zpoždění, nakonec jsem se rozhodl pro jiný text.

Četba na příště: Quine, W. V. O.: Ontologická relativita (první část označená I, s. 49-64).

  • pokuste se usouvztažnit text s Carnapovým textem z minulého semináře
  • pokuste se formulovat námitky
  • jako oporu lze použít quinovské kapitoly v obecné doporučené literatuře

Vybrané texty pro zakončení semestru překladem: nabídka

V případě většího zájmu bude nabídka rozšířena.

Psycholingvistika – další text

Jistota je jistota (u IT pracovniku a coursewaru jeden nikdy nevi). ZDE je ke stazeni dalsi text (E. Roschova). Proctete si prosim uvodni cast (vynechte abstrakt) a cast souvisejici s prvnim experimentem a potom sekci General Discussion v uplnem zaveru studie. Zkuste zaroven promyslet, jak by vypadaly dalsi experimenty na podporu/proti zaverum Roschove z prvniho experimentu. Za jakekoliv dalsi dotazy budu rad! :)

Další stránka »