Psycholingvistika – text na příště

Krátké PDF naleznete ZDE. Projděte si, spíš ilustrativně.

Proměny 3

Primární četbu na příště naleznete v sylabu, Wolfův text jako doplnění je ke stažení (PDF) ZDE.

Proměny myšlení o komunikaci a jazyce 1: text

Protože Courseware předmětu ještě neběží, text na příští seminář naleznete ke stažení ZDE. Prostudujte jej a pokuste se formulovat vlastní stanovisko/doplnění/polemiku.

Studentům kurzů Úvod do studia jazyka (KB) a Obecná lingvistika (KOL)

Publikaci J. Dolníka Všeobecná jazykoveda naleznete v knihovně elektronických textů (formát PDF) přístupné na tomto webu. Klikněte prosím na ikonu knihovny v pravém panelu:

Budete vyzváni k zadání přístupového hesla – to obdržíte prostřednictvím mailu z adresy marek.nagy@upol.cz na mail předmětu obecna.lingvistika@seznam.cz (přístupové údaje Vám sdělil prof. Kořenský na prvním setkání).

Vstupte do knihovny a ve jmenném seznamu vyhledejte heslo J. Dolníka. Po kliknutí se otevře seznam s publikacemi daného autora. Klikněte na požadovanou položku a soubor otevřete/stáhněte.

V případě jakýchkoliv problémů… si ještě jednou přečtěte návod, a pokud ani to nepomůže, obraťte se na webmastera Mgr. Gvoždiaka via mail v.gvozdiak@gmail.com.

Filozofie a jazyk 2

Pokud by ještě správně nefungoval Courseware, což je docela dobře možné, pak zadání zde:

Proměny myšlení o komunikaci a jazyce 2

Pokud by ještě správně nefungoval Courseware, což je docela dobře možné, pak zadání zde:

Proměny 3: zadání

Na příště prosím pročtěte kapitolu 3.4 (s. 96-107) z Halliday – Teubert – Yalop – Čermáková: Lexicology and Corpus Linguistics. Continuum, London/New York 2004.

Proměny 3: zadání k tématu Sociolingvistika

Vzhledem k značné absenci (česky psaných) textů pročtěte prosím alespoň přehledově materiál, který rozeslal Martin Janečka. Opatřím jej historiografickým komentářem :)

Proměny myšlení o komunikaci a jazyce 3

Je mi líto, ale nemoc pokračuje, další kontrola až v úterý, takže se uvidíme (doufám!) 2. 11. Zadání zůstává („Mezi sémantikou a logikou“). Materiály k prostudování zde:

  • David Lewis: Obecná sémantika, oddíly I-V (sken ZDE)
  • Jerrold Katz – Jerry Fodor: The Structure of a Semantic Theory (sken ZDE)

Netřeba číst oba texty (i když ideální by to samozřejmě bylo:)), ale zkuste si to mezi sebou rozdělit tak, abychom mohli mluvit o obou  textech (tj. ti, kteří si věří na angličtinu víc, ať přečtou Katze s Fodorem, ostatní Lewise).

Nepovinná sekundární opora pro oba texty: Jaroslav Peregrin: Úvod do teoretické sémantiky (úvodní kapitoly).

Budu se těšit!

Proměny 3: zadání

Na příště prosím prostudujte Chomského text o vzniku a základních postulátech generativismu (Chomsky, N.: Generatívna gramatika. In: Jazyk a zodpovednosť. Bratislava 1995, s. 68–104). Jako (kontroverzní!) oporu můžete pročíst např. Newmeyerův text ZDE nebo Searlův text ZDE.

« Předchozí stránkaDalší stránka »