Fulbrightovo stipendium

Pro všechny zájemce o výjezd do zahraničí se v pondělí 25. 06. uskuteční na FF informační schůzka k Fulbrightovu stipendiu.

  • deadline přihlášek pro studenty je 1. září 2018
  • deadline přihlášek pro akademické pracovníky a vědce je 1. listopadu 2018

Pro více informací kontaktujte Christophera Medalise ze zahraničního oddělení UP, který bude pro konzultace přihlášek dostupný rovněž celé léto:  christopher.medalis@upol.cz .

Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures

PDF ke stažení zde.

DIGITAL FEMINISM

Ve čtvrtek ve 13:15 jste všichni srdečně zváni na přednášky:

AKTIV

Již příští úterý všechny srdečně zveme na první letošní aktiv!

Na viděnou 10. 4 . ve 20:00 V Podpalubí.

Lingvistické odpoledne 2018

Prídite sa pozrieť na prezentáciu najnovšieho výskumu doktorandov KOL a podporiť kolegov. Už túto stredu tohtoročné Lingvistické odpoledne. Budeme sa na vás tešiť.

PROGRAM:

Student a věda

Fakultní kolo soutěže Student a věda (sekce Lingvistika) proběhne 25. dubna 2018 na katedře bohemistiky. Podrobnější informace o soutěži najdete, v letáku nebo na webu v sekci Student a věda.

Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.
poster kurzy IK LS 2017-2018_17 01 18_Vfinal

10. ročník Zimní školy kognitivní psychologie 2018

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na desátý
ročník zimní Kognitivní školy. Škola proběhne od 8. do 11. února 2018 a bude se konat na v hotelu
Kavka v Malé Skále (Český ráj). Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených i
začínajících výzkumníků. Program lze stáhnout kogSkola18_zvadlo (PDF)
Více info na webu kognitivní školy .
.

Přípravný kurz k studiu obecné lingvistiky

I letos Katdera obecné lingvistiky pořádá přípravný kurz pro budoucí studenty. Přihláška k přípravnému kurzu je otevřena na na webových stránkách fakulty .
Informace o kurzu jsou k dispozici na strankach ICV .

přednáška Jana Maršálka

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky a filozofie na přednášku Mgr. Jana Maršálka, PhD. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, Filosofický ústav AV ČR) s názvem Degradace vědeckých předmětů: mezi normativitou a deskripcí.
Přednáška se koná 16. 11. 2017 o 13.15 v učebně KC 1.07.

Další stránka »