Student a věda

Fakultní kolo soutěže Student a věda (sekce Lingvistika) proběhne 25. dubna 2018 na katedře bohemistiky. Podrobnější informace o soutěži najdete, v letáku nebo na webu v sekci Student a věda.

Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.
poster kurzy IK LS 2017-2018_17 01 18_Vfinal

10. ročník Zimní školy kognitivní psychologie 2018

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na desátý
ročník zimní Kognitivní školy. Škola proběhne od 8. do 11. února 2018 a bude se konat na v hotelu
Kavka v Malé Skále (Český ráj). Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených i
začínajících výzkumníků. Program lze stáhnout kogSkola18_zvadlo (PDF)
Více info na webu kognitivní školy .
.

Přípravný kurz k studiu obecné lingvistiky

I letos Katdera obecné lingvistiky pořádá přípravný kurz pro budoucí studenty. Přihláška k přípravnému kurzu je otevřena na na webových stránkách fakulty .
Informace o kurzu jsou k dispozici na strankach ICV .

přednáška Jana Maršálka

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky a filozofie na přednášku Mgr. Jana Maršálka, PhD. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, Filosofický ústav AV ČR) s názvem Degradace vědeckých předmětů: mezi normativitou a deskripcí.
Přednáška se koná 16. 11. 2017 o 13.15 v učebně KC 1.07.

Přednáška Huberta Kowalewského

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Huberta Kowalewského (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“. Přednáška se koná 9. 11. 2017/13.15 v učebně KC 1.07.

Předběžný harmonogram přednášek hostujících profesorů na Katedře obecné lingvistiky v ZS 2017/2018

Přednášky hostujících profesorů jsou určeny nejen studentům zapsaným do kurzů VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC, ale taky všem příznivcům a přátelům lingvistiky.
2. 11. 2017/14.00 Claudio Paolucci (University of Bologna):  “Social Cognition, Mindreading and Narratives. Towards a Cognitive Semiotics Approach to Social Cognition“
9. 11. 2017/13.15 Hubert Kowalewski (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“
16. 11. 2017. Jan Maršálek (AV ČR): název přednášky bude upřesněn
7. 12. 2017. Diego Krivochen (University of Reading): „Connection between dynamical systems and syntax“

Harmonogram je předběžný a je možné, že se bude ještě měnit. Přednášky se budou konat v místnosti KC-1.07 (informace ve stagu ohledně učebny je nesprávná).

FÓRUM mladých lingvistů

Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky zve všechny studenty a příznivce lingvistiky na sérii přednášek s názvem FÓRUM mladých lingvistů. Přednášky se konají v dnech od 24. do 31. října 2017. Podrobné info v přílohách Poláchová, Horáková (DOC) Richard Změlík (DOC) Nováková, Zimmerová (DOC) Kopečková, Wenzel (DOC).

Stáž na UFALu

v pondelok 16.10. sa bude konať stáž v Ústave Formální a aplikované lingvistiky na UK v Prahe. Stáž je povinná pre študentov kurzu Lingvistické aplikace doktorky Veselovskej, ale prihlásiť sa môžete aj mimo tento kurz. Stáž je otvorená pre všetkých záujemcov.
Program bude následující:
12:20 – 13:20 představení Ústavu formální a aplikované lingvistiky
13:30 – 14:50 přednáška psycholingvisty Filipa Smolíka „Co znamená znalost morfologie: zkoumání u dětí a dospělých“
15:00 – 16:00 návštěva Centra vizuální historie Malach

Prosím záujemcov, aby sa nahlásili Ľudmile Lackovej do piatku 13.10. Cestovné náklady budú preplatené.

Lingvistické odpoledne

Katedra obecné lingvistiky srdečně zve kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na Lingvistické odpoledne, které se bude konat u příležitosti 80. narozenin našeho pana profesora Kořenského.

Konference se uskuteční 30. 5. na Křížkovského 14, KC-1.07 od 13 hodin.

Další stránka »