Lingvistická, filozofická & kvantitativně-lingvistická knihovna

Na naší katedře je nově umístěna Lingvistická a filosofická knihovna doc. Mirka Čejky (pracovna 3.05 na KC). Knihovna je všem přístupná k nahlédnutí a zapůjčení svazků.

Pro zájemce je k dispozici také Kvantitativně-lingvistická knihovna dr. Luďka Hřebíčka (učebna 2.08 na KC).

stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Univerzita v Pittsburghu nabízí stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship, jehož cílem je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky do výzkumu, který nejen vylepší kariéru žadatele. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie.

Nabízena je možnost strávit podzimní semestr od srpna do prosince 2018, výše stipendia činní $7,000.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. března 2018.
Více info na webu University of Pittsburgh .
.

stipendium francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

• Přírodní vědy a vědy o Zemi

• Exaktní a inženýrské vědy

• Ekonomické a právní vědy

• Humanitní a společenské vědy

• Lékařství.

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. V tomto případě mohou být všechny potřebné dokumenty dodány v angličtině a prezentace před porotou může rovněž proběhnout v angličtině.

Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2018.
Více info na stránkách francouzského institutu .
.

Sociolingvistika: Metody a interpretace

Na trhu je nová výborná kniha k tématu, o kterém se v ČR dost mluví, ale ne už tolik ví. Nahlédněte ZDE.

De Gruyter Online Journals – Linguistics and Communications collection

Až do konce roku 2014 je možné ze sítě UP přistupovat ke kolekci časopisů nakladatelství de Gruyter. Kompletní seznam (s odkazy) zde:

Applied Linguistics Review; http://www.degruyter.com/loi/alr

Chinese as a Second Language Research; http://www.degruyter.com/loi/caslar

Chinese Journal of Applied Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/cjal

Cognitive Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/cogl

Communications; http://www.degruyter.com/loi/comm

Corpus Linguistics and Linguistic Theory; http://www.degruyter.com/loi/cllt

Dialectologia et Geolinguistica; http://www.degruyter.com/loi/dig

Folia Linguistica; http://www.degruyter.com/loi/flin

Germanistik; http://www.degruyter.com/loi/germ

Humor; http://www.degruyter.com/loi/humr

Iberoromania; http://www.degruyter.com/loi/iber

Indogermanische Forschungen; http://www.degruyter.com/loi/indo

Intercultural Pragmatics; http://www.degruyter.com/loi/iprg

International Journal of the Sociology of Language; http://www.degruyter.com/loi/ijsl

International Review of Applied Linguistics in Language Teaching; http://www.degruyter.com/loi/iral

Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte; http://www.degruyter.com/loi/jbgsg

Journal of African Languages and Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/jall

Journal of English as a Lingua Franca; http://www.degruyter.com/loi/jelf

Journal of Literary Semantics; http://www.degruyter.com/loi/jlse

Journal of Politeness Research; http://www.degruyter.com/loi/jplr

Laboratory Phonology; http://www.degruyter.com/loi/labphon

Language and Cognition; http://www.degruyter.com/loi/langcog

Language Learning in Higher Education; http://www.degruyter.com/loi/cercles

Lebende Sprachen; http://www.degruyter.com/loi/les

Lexicographica; http://www.degruyter.com/loi/lexi

Linguistic Typology; http://www.degruyter.com/loi/lity

Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/ling

Multilingua; http://www.degruyter.com/loi/mult

Probus; http://www.degruyter.com/loi/prbs

Rhetorik; http://www.degruyter.com/loi/rhet

Semiotica; http://www.degruyter.com/loi/semi

Sociolinguistica; http://www.degruyter.com/loi/soci

Text & Talk; http://www.degruyter.com/loi/text

The Linguistic Review; http://www.degruyter.com/loi/tlir

Theoretical Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/thli

Yearbook of Phraseology; http://www.degruyter.com/loi/yop

Yearbook of the German Cognitive Linguistics Association; http://www.degruyter.com/loi/gcla

Zeitschrift für Angewandte Linguistik; http://www.degruyter.com/loi/zfal

Zeitschrift für germanistische Linguistik; http://www.degruyter.com/loi/zfgl

Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft; http://www.degruyter.com/loi/zrs

Zeitschrift für Sprachwissenschaft; http://www.degruyter.com/loi/zfsw

Sage Publications

Přední světové vydavatelství Sage Publications umožnilo Univerzitě Palackého zkušební přístup do své kolekce Sage HSS. Tato kolekce zahrnuje 453 recenzovaných časopisů z oblasti společenskovědních oborů v plném textu. Přímý vstup do databáze najdete na adrese: http://online.sagepub.com. Bližší informace na http://ezdroje.upol.cz.

 

Zkušební přístup do databáze vydavatelství De Gruyter

S radostí oznamujeme, že Katedra obecné lingvistiky (a celá Univerzita Palackého) získala přístup do databáze vydavatelství De Gruyter, kde je vám k dispozici kromě celé řady časopisů a knih také například kolekce The HSK – Handbooks of Linguistics and Communication (2012).

Všechny tituly jsou  jsou dostupné ze sítě UP na adrese http://www.degruyter.com, prozatím ve zkušební lhůtě do 17.3. 2012.

Zajímavé pracoviště

Hezká a inspirativní kombinace tvoří skupinu LANCOG.

Něco ke čtení

Malé osvěžení před poslední třetinou zkouškového maratonu ZDE.

Logika a přirozený jazyk

Nová kniha o formalizaci sémantiky přirozeného jazyka: Vladimír Svodoba (ed.): Logika a přirozený jazyk. Praha 2010.

Další stránka »