Sage Publications

Přední světové vydavatelství Sage Publications umožnilo Univerzitě Palackého zkušební přístup do své kolekce Sage HSS. Tato kolekce zahrnuje 453 recenzovaných časopisů z oblasti společenskovědních oborů v plném textu. Přímý vstup do databáze najdete na adrese: http://online.sagepub.com. Bližší informace na http://ezdroje.upol.cz.