De Gruyter Online Journals – Linguistics and Communications collection

Až do konce roku 2014 je možné ze sítě UP přistupovat ke kolekci časopisů nakladatelství de Gruyter. Kompletní seznam (s odkazy) zde:

Applied Linguistics Review; http://www.degruyter.com/loi/alr

Chinese as a Second Language Research; http://www.degruyter.com/loi/caslar

Chinese Journal of Applied Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/cjal

Cognitive Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/cogl

Communications; http://www.degruyter.com/loi/comm

Corpus Linguistics and Linguistic Theory; http://www.degruyter.com/loi/cllt

Dialectologia et Geolinguistica; http://www.degruyter.com/loi/dig

Folia Linguistica; http://www.degruyter.com/loi/flin

Germanistik; http://www.degruyter.com/loi/germ

Humor; http://www.degruyter.com/loi/humr

Iberoromania; http://www.degruyter.com/loi/iber

Indogermanische Forschungen; http://www.degruyter.com/loi/indo

Intercultural Pragmatics; http://www.degruyter.com/loi/iprg

International Journal of the Sociology of Language; http://www.degruyter.com/loi/ijsl

International Review of Applied Linguistics in Language Teaching; http://www.degruyter.com/loi/iral

Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte; http://www.degruyter.com/loi/jbgsg

Journal of African Languages and Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/jall

Journal of English as a Lingua Franca; http://www.degruyter.com/loi/jelf

Journal of Literary Semantics; http://www.degruyter.com/loi/jlse

Journal of Politeness Research; http://www.degruyter.com/loi/jplr

Laboratory Phonology; http://www.degruyter.com/loi/labphon

Language and Cognition; http://www.degruyter.com/loi/langcog

Language Learning in Higher Education; http://www.degruyter.com/loi/cercles

Lebende Sprachen; http://www.degruyter.com/loi/les

Lexicographica; http://www.degruyter.com/loi/lexi

Linguistic Typology; http://www.degruyter.com/loi/lity

Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/ling

Multilingua; http://www.degruyter.com/loi/mult

Probus; http://www.degruyter.com/loi/prbs

Rhetorik; http://www.degruyter.com/loi/rhet

Semiotica; http://www.degruyter.com/loi/semi

Sociolinguistica; http://www.degruyter.com/loi/soci

Text & Talk; http://www.degruyter.com/loi/text

The Linguistic Review; http://www.degruyter.com/loi/tlir

Theoretical Linguistics; http://www.degruyter.com/loi/thli

Yearbook of Phraseology; http://www.degruyter.com/loi/yop

Yearbook of the German Cognitive Linguistics Association; http://www.degruyter.com/loi/gcla

Zeitschrift für Angewandte Linguistik; http://www.degruyter.com/loi/zfal

Zeitschrift für germanistische Linguistik; http://www.degruyter.com/loi/zfgl

Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft; http://www.degruyter.com/loi/zrs

Zeitschrift für Sprachwissenschaft; http://www.degruyter.com/loi/zfsw