Archeologie českého strukturalismu (VCS)

Upravený program semináře pro následující měsíc: 8.4.: Téma: M. Weingart a spory s PLK | 15.4.: Téma: strukturální metoda vs psychologismus (intuitivní idealismus); J.V.Sedlák vs PLK (texty: Jan Mukařovský: Umělcova osobnost v zrcadle díla. Několik kritických poznámek k uměnovědné teorii i praxi + J.V.Sedlák: O díle básnickém. Jeho podstata a výklad (vybrané části)) | 22.4.: Téma: specifičnost básnického jazyka (Havránkova kritika pojmu deformace + spory mezi PLK a J.V. Sedlákem, zejm. R. Wellek, R. Jakobson  a M. Weingart) | 29.4.: Téma: strukturální model vývoje (texty: J. Mukařovský: Polákova Vznešenost přírody (vybrané části) + A. Bém: Methodologické poznámky + R. Wellek: Dějiny českého verše a metody literární historie). Všechny texty jsou/budou dostupné v knihovně KOL.