KOL/UTK – Úvod do teorie komunikace

Přikládám sylabus semináře a texty, které nejsou v elektronické knihovně KOL.
KOL/UTK_ZS 2014/2015 | čt 15.45 – 16.30 (MK 1.16) | Sylabus
Texty:
Ansgar Nünning | Teorie komunikace
František Čermák | Jazyk a jazykověda
Bruce Clarke | Communication
Gunther Kress | Shaping the Domain of Meaning
František Miko | Cesta k modelu literárnej komunikácie