VDVIZ – Dějiny vizuality

Texty k semináři /úterý 11. 11. od 15.00/: Pavel Floss – Pojem struktury a substance v renesanci a v 17. století (viz Elektrická knihovna KOL) + Erwin Panofsky – Ikonografie a Ikonologie. Úvod do studia renesančního umění