Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon

I letos je Filozofickou fakultou vyhlášena soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon za uplynulý rok. Nominovat své vyučující mohou všichni studenti. Nominace se uskutečňují prostřednictvím podání písemného nominačního dotazníku
na sběrných místech FF UP. Sběrná místa jsou:
o Tř. Svobody 26,
o Křižkovského,
o Vodární 6,
o Konvikt,
o Na Hradě,
o Kateřinská 17 (na studijním oddělení).
Nominace je podána konkrétním studentem. Informace o tom, který student koho
volil, však budou přístupny pouze pro komisi a nebudou dále nikde zveřejňovány.
Více informací naleznete ve vyhlášení soutěže (PDF).