VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA LEKTORA/LEKTORKY ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo:

lektor/lektorka českého jazyka a literatury,

který/která bude od akademického roku 2016/2017 působit na lektorátu českého jazyka a literatury na univerzitě Université Libre de Bruxelles.
Více informací naleznete na stránkách MŠMT.