Nadační fond Univerzity Palackého

Získejte peníze na své mezinárodní projekty na akademický rok 2017/2018!

Nadační fond Univerzity Palackého vyhlašuje 3. výzvu, v rámci které podpoří umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem.

Více informací naleznete na: http://fond.upol.cz/.

Otázky směřujte na email: dita.palascakova@upol.cz .