18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Katedra bohemistiky zve na 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Akce se bude konat od 15.-17. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na tř. Svobody 26.

Více informací na: http://mladilingviste.upol.cz/

Program:

 

Pondělí 17. května 2017

 

8.30–9.45         REGISTRACE na FF UP, OLOMOUC: tř. Svobody 26, 3. patro, katedra bohemistiky

9.30                  Pracovní setkání soutěžní poroty: AULA 2.31, celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda

10.00                Slavnostní zahájení konference (AULA 2.31), úvodní přednáška:

Umělecký překlad – ztráty a nálezy

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)

Úvodní slovo: Mgr. Eva Nováková

11.00­–12.15     PŘESTÁVKA NA OBĚD

12.15–18.00     Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty)

18.00–18.30     ZASEDÁNÍ POROTY

18.30                SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31)

 

Pozn.: referáty hlavní části konference – 20 minut referát + 10 minut diskuse, popř. podle moderátorů. Prosíme o dodržování časů přestávek.                                                                                 

    Aula 2.31 – 2. patro

Učebna 3.01 – 3. patro

Učebna 3.02 – 3. patro

1. blok: 12.15–14.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Lada Rybníčková

Kateřina Fintesová (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel
v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
Gourgen Karapetyan (LU Jerevan): On the (Re)Construction of Newspeak in the Armenian Translation of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four
Natálie Holáková (PdF JČU): Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže Heghine Kharazyan (LU Jerevan):  Linguistic Manipulation in American Print PSAs
Dominika Kuruncziová (FF MU): Homogenita – experimentálna štúdia Lada Rybníčková (FF UP): Informative Presuppositions in AVT

 Lukáš Kyjánek (PdF UHK): Měření jazykové vzdálenosti mezi západoslovanskými jazykyKarolína Lipská (FF UK): Modus po verbech opinandi
v (před)klasické francouzštině

 

14.00–14.30         PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 14.30–16.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Szokalová

Tomáš Musil (FF UK): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka Michal Rubáš (FF UP): Nominace jako nástroj politické a mediální manipulace
Lenka Novotná (PdF MU): Metafory ve vzdělávání: systematická analýza metafor dyslexie Hana Bednářová (FF UK): Internetové memy jako nástroj persvaze

 Monika Poláková (PdF JČU): Nová slova v anglickém jazyceGalina Prokudina (FF MU): Rozvoj novořeči v Rusku během sovětské doby a způsoby jejího používání ve vybraných textech současné ruské literatury Alžběta Růžičková (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích

Žižková Hana (FF MU): Manipulace s příslovečnými spřežkamiWendy Zimmerová (FF UP): Lexikální prostředky porušující neutralitu v televizním zpravodajství

 

16.00–16.30       PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK


 

3. blok: 16.30–18.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Danielová

Lenka Schindlerová (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera Barbora Kočařová (FF MU): Žákovské korpusy a jejich data

 Marie Sochorová (FF JČU): Verbální a neverbální prostředky persvaze na českých a německých billboardechKateřina Danielová (FF UP): Analýza korpusových dat jako zdroj gramatických informací o epistemické modalitěIveta Šafratová (FF MU): K neekvivalenci negovaných komparativů (ne víc než vs.  není víc než): experimentální studie

Lucie Štěrbová (FF MU): Vybrané názvy barviv ve staré češtině a jejich etymologieJakub Wenzel (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém
a japonském jazykovém obraze světa

 


 

Úterý 16. května 2017

 

1. blok: 10.00–11.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Štěpán Šimek

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Pavel Kosek (FF MU) a Radek Čech (FF OU): Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině Michaela Kopečková (FF UP): Výuka výslovnosti u cizinců – dril
i zábava
Olga Navrátilová (FF MU): Slovosled pronominálních enklitik v první staročeské biblické redakci Michala Králíková (FF MU): Vliv přízvuku L1 na vnímání vokalické kvantity češtiny jako L2

 

11:00–11.30    PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 11.30–13.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Olga Navrátilová

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Tereza Hejdová (ÚJČ AV): Substantiva tvořená sufixem -ota ve staré a střední češtině  

KULATÝ STŮL
Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová a jejich hosté

příklady dobré praxe, tradiční i alternativní přístupy k výuce, problémy učitelů češtiny etc.Kateřina Heřmanská (ÚJČ AV): Poznámky k vývoji deverbativních substantiv s formantem -ovna/-(ov)na ve staré a střední češtiněJiří Pergler (ÚJČ AV): K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtiněMichal Hořejší (ÚJČ AV): Deverbativní místní jména ve staré a střední češtině – samostatná kategorie?

 

 

13.00–14.30    PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. blok: 14.30–16.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jiří Pergler

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Jan Dušek (ÚJČ AV): Diachronní úkoly v učebnicích českého jazyka pro SŠ Barbora Kočařová (FF MU): Mluvený žákovský korpus: transkripce nahrávek

 Ondřej Mrázek (FF MU): Na počátku bylo… Matouš CorporaKateřina Szokalová (FF UP): Hlavní problematika výuky češtiny
u čínských studentů
Zuzana Lukšová (ÚJČ AV): Vnitřní struktura výkladu Matoušova evangelia Mikuláše z Lyry v jeho staročeském překladuPetra Chvojková (FF UP) a Jitka Horáková (FF UP): Hledá se „superobčan“ – východiska pro tvorbu zkoušky z českých reálií 

 

16:00–16.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

 

4. blok: 16.30–18.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Andrea Svobodová

SEKCE A (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Michaela Kopečková

Štěpán Šimek (ÚJČ AV): K možnostem sledování jazykového vývoje – na příkladu kroniky Martimiani po roce 1500 Iveta Jansová (FF UP): Fanouškovský jazyk jako mocenský nástroj komunitní inkluze či exkluze
Jana Zdeňková (ÚJČ AV): K rozdílům ve značení vokalické kvantity v textu slovníku a rejstříku čtyřjazyčného Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Annamária Genčiová (FF MB): Pragmatika jazykových javov v elektronicky sprostredkovanej komunikácii Barbora Hanzová (ÚJČ AV): Manipulační jazykové techniky v předmluvách starších mluvnic češtiny

 

 

 

 

 

 

18.00            Neformální posezení na zahrádce pizzerie U Netopýra

 

 

 

 

Středa 17. května 2017

 

  1. blok: 9.30–11.00

 

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jana Zdeňková

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Jazyk – věc veřejná

Eva Nováková

 

Robert Dittmann (FF UK): Perikopální čtení v jednotě bratrské Kateřina Opletalová (FF UK): Příklad fonetické analýzy francouzského prezidentského diskurzu
Andrea Svobodová (ÚJČ AV): Kolik prologů měl nejstarší český překlad bible? Jaroslav Izavčuk (JČU): O moci i bezmoci jazyka sociálních médií v politické kampani
 Klára Matiasovitsová a Kateřina Voleková (ÚJČ AV): Tradice staročeských prologů po roce 1500 Monika Pitnerová (FF UP): Analýza extralingválních prostředků s potenciálem porušovat zásady informační kvality v hlavním zpravodajství České televize

11.00–11.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

11.30                        SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ KONFERENCE (uč. 3.02)