Výuka předmětu Matematické modelování textu

Rádi bychom studenty informovali o změně sylabu předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD) v pondělí od 13:15 do 14:45. Nově jej bude vyučovat Vladimír Matlach. Obsah předmětu je k nahlédnutí níže:

1. Pravděpodobnosti a trocha matematiky
- Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
- Aplikace ve strojovém učení
- Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně
- Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
- Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu
- R, Python, QUITA

4. Aplikace modelování
- Pomocné vizualizace (MDS)
- Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
- Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
- Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe
- Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další