Ceepus deadline

Připomínám mezní termín pro zasílání přihlášek Ceepus na letní semestr. Termín pro podávání přihlášek v rámci sítí CEEPUS je 31. října 2017.