Státní závěrečná zkouška lednový termín

Lednový termín státní závěrečné zkoušky byl stanoven na 24.01.2018 o 10.00. Zkouška je již otevřena ve stagu.