Evaluace předmětů ZS 2017

Jsme zvědaví na váš názor!
Období určené pro evaluaci v systému EDIS trvá od 4. 12. 2017 do 11. 2. 2018.
Na připomínky a komentáře studentů bude vyučující reagovat po skončení evaluace předmětů zejména v období od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
Podrobný návod a bližší info naleznete na webu fakulty.