ukončení zápisu na SZZk a obhajoby v lednu 2018

Dne 14. prosince 2017 v 11:00 je termín ukončení zápisu na SZZk
a obhajoby v lednu 2018.
Žádáme studenty o včasné plnění a kontrolu
dat v IS STAG. Studenti, kteří se k tomuto datu řádně nezapíší, nemohou SZZk nebo
obhajobu v lednu 2018 absolvovat.