Předmět Eye Tracker analýzy

Milý studenti,

neváhejte se zapsat na předmět Eye Tracker analýzy, který tento semestr najdete pod kódem KOL/VSM6. Předmět bude realizován blokově, první hodina proběhne 16. 2. od 10.00 v laboratoři KC 2.08, další tři bloky pak v pravděpodobně v dubnu a v květnu (vždy však ve čtvrtek nebo v pátek), vše bude dohodnuto na úvodní hodině. Ve výuce bude kladen důraz především na praktickou stránku práce s eye trackerem.