Pomocná vědecká síla

V návaznosti na zahájení realizace nového IGA projektu „Kvantitativní lingvistické analýzy ve
vybraných oblastech aplikovaného lingvistického výzkumu“ proběhne změna v administrativně-
organizačním zatížení doktorských studentů Katedry obecné lingvistiky. Veškeré administrativně-
organizační činnosti (např. realizace Lingvistického odpoledne, zajištění Lingvistické olympiády,
příprava propagačních materiálů katedry, správa sociálních sítí ad.), které doposud doktorandi
vykonávali, budou přesměrovány na jednu pomocnou vědeckou sílu, která bude vybrána ze zájemců z řad magisterských a doktorských studentů katedry. Zájemci se mohou hlásit e-mailem
(lukas.zamecnik@upol.cz) do 4. 3. 2018.