Mezní termín odevzdání BP a DP (obhajoby v září)

Pro studenty, kteří obhajují BP a DP v září, platí nejzazší termín odevzdání práce 21. srpna 2018.

Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby.