Vyhlášení 10. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.

  • soutěž se řídí pravidly stanovenými touto směrnicí rektora
  • každý řešitel může předložit pouze 1 projekt
  • v rámci 10. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky

Časový harmonogram soutěže:

  • vyhlášení soutěže 19. 11. 2018
  • soutěžní lhůta 19. 11. 2018 – 15. 01. 2019 (15:00)
  • hodnotící lhůta 16. 01. 2019 – 28. 02. 2019
  • termín pro odevzdání zprávy 14. 01. 2019 (víceleté projekty) & 13. 03. 2019 (jednoleté projekty)
  • veřejné oponentury závěrečných zpráv do 27. 03. 2019

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP.

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné ZDE.

Kontaktní osoby: 

Ing. Eva Stejskalová, PS UP
tel.: 585 631 402
e-mail: eva.stejskalova@upol.cz

Mgr. Pavla Tresterová, PS UP
tel.: 585 631 419
e-mail: pavla.tresterova@upol.cz

Ing. Jaroslav Skácel, PS UP
tel.: 585 631 408
e-mail: jaroslav.skacel@upol.cz