Studium v USA 2019/2020 – Merrillův program

Milé studentky a studenti,

rádi bychom vás informovali, že zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v ak. roce 2019/2020. Vyjet můžete na:

  • Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania
  • Hampshire College, Amherst, Massachusetts

Zájemci z řad studentů s českým občanstvím se mohou informovat o podmínkách na zahraničním oddělení RUP (Křížkovského 8). Více informací a formulář přihlášky naleznete ZDE.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám paní Zuzany Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 14. ledna 2019 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.