Filozofie a jazyk 1: zadání

Omlouvám se za zpoždění, nakonec jsem se rozhodl pro jiný text.

Četba na příště: Quine, W. V. O.: Ontologická relativita (první část označená I, s. 49-64).

  • pokuste se usouvztažnit text s Carnapovým textem z minulého semináře
  • pokuste se formulovat námitky
  • jako oporu lze použít quinovské kapitoly v obecné doporučené literatuře

Vybrané texty pro zakončení semestru překladem: nabídka

V případě většího zájmu bude nabídka rozšířena.