Teorie komunikace

Monografie
Kořenský, J. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O. (2013): Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Články
Kořenský, J. (2011): Funkcionalismus vs. formalismus. In: Orgoňová, O. (ed.): Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 20-26.
Nagy, M. – Julínková, R. (2011): Sclerosis multiplex a problém řeči/jazyka. Bohemica Olomucensia 1, s. 327-340.
Prokopová, K. (2011): Rádio Svobodná Evropa jako nástroj propagandy aneb Čí to byla stanice. Bohemica Olomucensia 1, s. 106–114.
Nagy, M. (2011): Psycholingvistika a osvojování cizího jazyka: slovník. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010. Praha: Akropolis, s. 101-112.

Přednášky a konference
Prokopová, K. (2012): Radio Free Europe: Language and Persuasion. 26. Světový kongres SVU, Žilina, 1.7. – 6.7. 2012. Fakulta humanitních věd Žilinské univerzity ve spolupráci se Společností pro vědy a umění.
Prokopová, K. (2011): The Language of Propaganda. The Semantic Analysis of RFE Broadcasting in the early 1950s. München, 27.10. 2011. Collegium Carolinum München.
Prokopová, K. (2010): V zajetí propagandy. Problémy výzkumu propagandy v západních zemích. Vědecké kolokvium Kultura – Média – Komunikace, Olomouc, 25.11. 2010. Katedra žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Prokopová, K. (2010): Příběh slova propaganda. Praha, 25.5. 2010. Sémiotická skupina ČSKI.
Prokopová, K. (2010): Propaganda kontra propaganda. Propaganda jako nástroj konfrontace vlastní aktivity s činností protistrany. XI. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Já a ty – subjekt, subjektivita, subjektivizace, Olomouc, 10.5. – 12.5. 2010. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Prokopová, K. (2010): Rádio Svobodná Evropa jako nástroj propagandy aneb Čí to byla stanice. 6. sympozium Česká kultura a umění ve 20. století. Mýtus, mystifikace, kontrafaktuální historie, Olomouc, 16.3. – 17.3. 2010. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.