Zahraniční studium

V rámci studia na Katedře obecné lingvistiky je možné vycestovat a strávit část studia v zahraničí. K výjezdu na zahraniční univerzitu můžete využít mezinárodní stipendijní programy:

Nejjednodušším způsobem výjezdu je využití již uzavřených bilterálních dohod mezi naší katedrou a zahraniční institucí v rámci projektů Erasmus+ a Ceepus.

Postup pro vycestování přes bilaterální dohodu

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
• uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
• uchazeč musí umět anglický jazyk nebo jazyk dané země výjezdu minimálně na úrovni B1
• z výběrového řízení bude v případě vyššího zájmu vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS a který se ze studijního pobytu odhlásil
• z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil

Jak se přihlásit do výběrového řízení:
• uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu
• přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v systému erasmusplus.upol.cz
• uchazeč vyplní přihlášku a přiloží motivační dopis
• motivační dopis by neměl být delší než 1000 znaků a musí obsahovat tyto údaje: ročník studia, katedra a studijní obor, studijní záměr (téma diplomové práce nebo preferovanou oblast výzkumu), důvody k zvolení preferované destinace, informace o znalosti jazyka dané země, případně znalost anglického jazyka (dle Společného evropského referenčního rámce A1-C2), průměr studijních výsledků (za dosavadní studium včetně posledního ukončeného semestru). Je vítané, jestli je motivační dopis napsán v jazyku země výjezdu. Motivační dopis pište česky jedině v případě, že nemáte dostatečné jazykové znalosti.

  • Sledujte aktuality, kde se dozvíte termín konání informační schůzi.

Zapisování zahraničních předmětů do stagu

Pokyny pro studenty na studijním pobytu v zahraničí pro 2014/2015 ke stažení zde (PDF).

 

Užitečné odkazy:

Kontakty:
Mgr. Ludmila Lacková, Erasmus Plus koordinátor ludmila.lackova01[at]upol.cz
Mgr. Martina Benešová, Ph.D., katederní koordinátor pro zahraničí martina.benesova[at]upol.cz