Zahraniční studium

V rámci studia na Katedře obecné lingvistiky je možné vycestovat a strávit část studia v zahraničí. K výjezdu na zahraniční univerzitu můžete využít mezinárodní stipendijní programy:

Ceepus
Erasmus+
Fulbright
Freemover
Jiné programy

Více informací o stipendijních programech v prezentaci ke stáhnutí zde (PPT).

Nejjednodušším způsobem výjezdu je využití již uzavřených bilterálních dohod mezi naší katedrou a zahraniční institucí v rámci projektů Erasmus+ a Ceepus.

Sledujte aktuality, kde se dozvíte termín vyhlášení VŘ a konání informační schůze.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
 • uchazeč musí umět anglický jazyk nebo jazyk dané země výjezdu minimálně na úrovni B1
 • z výběrového řízení bude v případě vyššího zájmu vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS a který se ze studijního pobytu odhlásil
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil

Postup pro vycestování přes bilaterální dohodu
Nejprve si vyberte jednu z našich partnerských univerzit: vyhledejte si informace o dané univerzitě, vyhledejte ji v databázi reportů studentů (víc se dozvíte také na informační schůzi od našich studentů, kteří již vyjeli).Partnerské instituce naší katedry:

Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Španělsko
Università di Bologna, Boloňa, Itálie
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
University of Tartu, Estonsko
University of Oslo, Norsko
University of Trier, Německo

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

 • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu
 • přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v systému erasmusplus.upol.cz
 • uchazeč vyplní přihlášku a přiloží motivační dopis
 • motivační dopis by neměl být delší než 1000 znaků a musí obsahovat tyto údaje: ročník studia, katedra a studijní obor, studijní záměr (téma diplomové práce nebo preferovanou oblast výzkumu), důvody k zvolení preferované destinace, informace o znalosti jazyka dané země, případně znalost anglického jazyka (dle Společného evropského referenčního rámce A1-C2), průměr studijních výsledků (za dosavadní studium včetně posledního ukončeného semestru). Je vítané, jestli je motivační dopis napsán v jazyku země výjezdu. Motivační dopis pište česky jedině v případě, že nemáte dostatečné jazykové znalosti.
Postup pro vycestování přes Ceepus

číslo sítě: CIII-AT-0037-13
název sítě: Slavic Philology and Its Cultural Contexts 

 • Seznam zemí, na které lze přes naši síť vyjet: Chorvatsko, Srbsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a mnohé jiné (úplný seznam je k dispozici na stránkách ceepus.info)
 • Dva druhy výjezdů:

STS (Short-Term-Student) od 6 dnů do 3 měsíců

S (Student) od 3 do 10 měsíců

 • Termíny pro podání přihlášek jsou dva: v listopadu pro následující letní semester a v červnu pro následující zimní semestr
 • Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem spolu s informací hostitelské Národní kanceláře – použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví možnost vyplnění Letter of Confirmation.

Zapisování zahraničních předmětů do stagu

Pokyny pro studenty na studijním pobytu v zahraničí pro 2017/2018 ke stažení zde (PDF).

 

Užitečné odkazy:

Kontakty:
Mgr. Ludmila Lacková, Erasmus Plus koordinátor ludmila.lackova01[at]upol.cz