Sémiotika

Monografie
Faltýnek, D. (2012): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Gvoždiak, V. (2012): Jakobsonova sémiotická teorie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Články
Gvoždiak, V. (2012): John Searle’s Theory of Sign. Organon F 19 (2), s. 148–160.
Nagy, M. (2012): Proper Names and Their Role in Social Ontology. Organon F 19 (2), s. 137–147.
Markoš, A. – Faltýnek, D. (2011): Language Metaphors of Life. Biosemiotics.
Gvoždiak, V. (2011): Jakobsonova nomotetická věda o jazyce. Bohemica Olomucensia 3 (3), s. 318–326.
Kořenský, J. (2011): Formalismus vs. Funkcionalismus. In: Orgoňova, O. (ed.) Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, s. 20–26.
Faltýnek, D. (2010): Význam, vzduch a vývoj. In: Markoš, A. (ed.) Jazyková metafora živého. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 181–188.
Faltýnek, D. (2010): Evolvování Romana Jakobsona. In: Markoš, A. (ed.) Jazyková metafora živého. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 189–202.
Gvoždiak, V. (2010): K jednomu aspektu de Saussurovy a Jakobsonovy koncepce znaku. Bohemica Olomucensia 2 (3), s. 66–72.
Gvoždiak, V. (2009): Několik poznámek ke koncepci znaku a textu z hlediska překladu a kódování. Bohemica Olomucensia 1 (3), s. 240–247.