Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures

PDF ke stažení zde.

TERMÍNY STÁTNIC & OBHAJOB – ZMĚNA

Termíny státnic a obhajob byly posunuty na 19. a 20. června.

Původní termíny nejsou platné, zapisujte se prosím na tyto nové.

Děkujeme a omlouváme se za způsobené komplikace.

DIGITAL FEMINISM

Ve čtvrtek ve 13:15 jste všichni srdečně zváni na přednášky:

TERMÍNY STÁTNIC & OBHAJOB

Milé studentky, milí studenti,

ve STAGu již naleznete vypsané termíny červnových státnic a obhajob,

které proběhnou 26. a 27. června.

Přihlásit se na ně bude možné od 13. 4. do 17. 5.

AKTIV

Již příští úterý všechny srdečně zveme na první letošní aktiv!

Na viděnou 10. 4 . ve 20:00 V Podpalubí.

Stipendijní program UP – stáže

Milé studentky, milí studenti,

máte-li zájem vycestovat v tomto roce na praktickou stáž např. do Švýcarska, Austrálie či Japonska,
neváhejte kliknout na https://iro.upol.cz/dalsi-programy/stipendijni-program-up-staze/
a kontaktovat Mgr. Marii Rakovou ze zahraničního oddělení (marie.rakova@upol.cz).

Erasmus+ 2018/2019 – výsledky výběrového řízení

Vážení přátelé,

pro akademický rok 2018/2019 byly do programu Erasmus+ vybrány studentky:
Karolína Fojtíková & Anna Tichá.
Jako náhradnice pak Karina Vlková.

K výsledkům blahopřejeme!

Všechny účastnice budou brzy kontaktovány zahraničním oddělením.

Lingvistické odpoledne 2018

Prídite sa pozrieť na prezentáciu najnovšieho výskumu doktorandov KOL a podporiť kolegov. Už túto stredu tohtoročné Lingvistické odpoledne. Budeme sa na vás tešiť.

PROGRAM:

MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES

Katedera obecné lingvistiky Vás srdečne pozýva na sériu prednášok Ceepus Joint Lectures, ktorá začína zajtra 01. 03. 2018. Prednášať bude Agnieszka Będkowska-Kopczyk , PhD (University of Graz, Dep. of Slavic Studies) na tému MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES. Prednáška sa koná v učebni KC 1.03 o 13.15.

Pomocná vědecká síla

V návaznosti na zahájení realizace nového IGA projektu „Kvantitativní lingvistické analýzy ve
vybraných oblastech aplikovaného lingvistického výzkumu“ proběhne změna v administrativně-
organizačním zatížení doktorských studentů Katedry obecné lingvistiky. Veškeré administrativně-
organizační činnosti (např. realizace Lingvistického odpoledne, zajištění Lingvistické olympiády,
příprava propagačních materiálů katedry, správa sociálních sítí ad.), které doposud doktorandi
vykonávali, budou přesměrovány na jednu pomocnou vědeckou sílu, která bude vybrána ze zájemců z řad magisterských a doktorských studentů katedry. Zájemci se mohou hlásit e-mailem
(lukas.zamecnik@upol.cz) do 4. 3. 2018.

Přesunutí semináře VSM6 – Eye Tracker analýzy

Milí studenti,

seminář KOL/VSM6 – Eye Tracker analýzy, jehož první hodina a zároveň informační schůzka se měla konat zítra (pátek 23. 2.) se přesouvá na příští úterý 27. 2. v 16.30 v učebně 2.08, setkání bude trvat cca 15 min. Pokud se někdo ze zapsaných studentů nemůže zúčastnit, napište mi prosím email (michaela.mrazkova@upol.cz) a domluvíme se individuálně.

Děkuji za pochopení

Michaela Mrázková

 

Student a věda

Fakultní kolo soutěže Student a věda (sekce Lingvistika) proběhne 25. dubna 2018 na katedře bohemistiky. Podrobnější informace o soutěži najdete, v letáku nebo na webu v sekci Student a věda.

POSUNUTÍ ZAČÁTKU LETNÍHO SEMESTRU

Milé studentky, milí studenti,
začátek letního semestru na Filozofické fakultě UP se pro studenty PREZENČNÍHO studia posouvá o jeden týden, výuka tedy začne až od 19. 2. 2018.

K posunu začátku letního semestru, v rámci prezenční výuky, došlo na základě rozhodnutí děkana fakulty, a to v souvislosti se stěhováním fakulty a dokončovacími pracemi v areálu Křížkovského 10.
Viz informace na úřední desce fakulty: https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

Předmět Eye Tracker analýzy

Milý studenti,

neváhejte se zapsat na předmět Eye Tracker analýzy, který tento semestr najdete pod kódem KOL/VSM6. Předmět bude realizován blokově, první hodina proběhne 16. 2. od 10.00 v laboratoři KC 2.08, další tři bloky pak v pravděpodobně v dubnu a v květnu (vždy však ve čtvrtek nebo v pátek), vše bude dohodnuto na úvodní hodině. Ve výuce bude kladen důraz především na praktickou stránku práce s eye trackerem.

 

stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Univerzita v Pittsburghu nabízí stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship, jehož cílem je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky do výzkumu, který nejen vylepší kariéru žadatele. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie.

Nabízena je možnost strávit podzimní semestr od srpna do prosince 2018, výše stipendia činní $7,000.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. března 2018.
Více info na webu University of Pittsburgh .
.

stipendium francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

• Přírodní vědy a vědy o Zemi

• Exaktní a inženýrské vědy

• Ekonomické a právní vědy

• Humanitní a společenské vědy

• Lékařství.

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. V tomto případě mohou být všechny potřebné dokumenty dodány v angličtině a prezentace před porotou může rovněž proběhnout v angličtině.

Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2018.
Více info na stránkách francouzského institutu .
.

Změna syllabu a vyučujícího předmětu KOL/VMMT2 Matematické modelování textu 2

Předmět Matematické modelování textu 2 proběhne v letním semestru s novým syllabem zaměřeným pouze na aplikace neuronových sítí (syllabus viz níže). Předmět navazuje na výuku předmětu Matematické modelování 1, jeho absolvování však není podmínkou. Čas bude věnován i základům teorie, vítáni jsou tedy všichni studenti. S problematikou studenty seznámí V. Matlach.

Syllabus:

Předmět se zaměřuje na teorii a aplikace hlubokých neuronových sítí v modelování textu a NLP. Předmět se pomocí praktických úloh věnuje tématům od atribuce autorství, rozpoznání jazyků, čtení psaného textu, rozpoznávání objektů na fotografiích až po aplikace v psycholingvistice. Výuka poskytne nezbytné základy teorie neuronových sítí, základy práce s programovacím jazykem Python a s frameworky Keras a Tensor Flow.

1) Optimalizační úlohy Od gradientů ke strojovému učení – úvod do strojového učení, využití GPU/CPU
2) Dopředné neuronové sítě – aktivační funkce, loss funkce, regularizace, overfitting, backpropagation, problém vanishing a exploding gradientu, auto-enkodéry
3) Využitelné modely textu pro neuronové sítě a jeho předzpracování – tokenizace, lemmatizace, kvantifikace a handcrafting vlastností, Zipfův zákon, metody bag-of-words, one-hot reprezentace aj.
4) Rekurentní neuronové sítě LSTM a GRU v aplikacích na text
5) Konvoluční neuronové sítě – Zpracování textu i obrazu

Zakončení: Vlastní projekt aplikující hluboké neuronové sítě na zvolený problém formou seminární práce evaluující schopnosti a výsledky modelu.

Doporučená literatura:
1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep learning. 2016.
2. Joshua F. Wiley. R Deep Learning Essentials. 2016.
3. Taweh Beysolow II. Introduction to Deep Learning Using R. 2017.
4. Valentino Zocca et al. Python Deep Learning. 2017.

Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.
poster kurzy IK LS 2017-2018_17 01 18_Vfinal

10. ročník Zimní školy kognitivní psychologie 2018

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na desátý
ročník zimní Kognitivní školy. Škola proběhne od 8. do 11. února 2018 a bude se konat na v hotelu
Kavka v Malé Skále (Český ráj). Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených i
začínajících výzkumníků. Program lze stáhnout kogSkola18_zvadlo (PDF)
Více info na webu kognitivní školy .
.

Přípravný kurz k studiu obecné lingvistiky

I letos Katdera obecné lingvistiky pořádá přípravný kurz pro budoucí studenty. Přihláška k přípravnému kurzu je otevřena na na webových stránkách fakulty .
Informace o kurzu jsou k dispozici na strankach ICV .