Teorie relativity pro všechny

Mysleli jste si, že nikdy nepochopíte teorii relativity?

Opak je pravdou! Přijďte se k nám přesvědčit již ve čtvrtek!

Stipendijní programy

Nejen CEEPUSem je student živ, a proto věnujte pozornost i dalším studijním programům! Uzávěrky podávání přihlášek se pomalu blíží.

Přihlášky na CEEPUS

Milí studenti, neváhejte podávat přihlášky na CEEPUS studijní pobyty! Termín pro podávání přihlášek na letní semestr 2019 je v rámci sítí CEEPUS stanoven na 31. října 2018. Přihlášky podávejte prostřednictvím tohoto webu. Všechny potřebné informace naleznete na webu katedry v sekci Zahraniční studium. Na základě dobrých zkušeností studentů můžeme doporučit např. University of Graz, University of Ljublana, Unversity of Zagreb či University of Novi Sad.

Ph.D. stipendia francouzské vlády

Zájemci o Ph.D. stipendium francouzské vlády určené pro dvojí doktorát či výzkumnou stáž, koukněte ZDE.

 • uzávěrka přihlášek je 1. února 2019

Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Vážení a milí, rádi bychom vás pozvali na konferenci „Spisovná čeština a jazyková kultura 2018″, která se uskuteční na Katedře bohemistiky FF UP ve dnech 18. a 19. 10. 2018.
Tématem konference bude aktuální stav spisovné češtiny a její vyhlídky – v širokém smyslu tohoto vymezení (mluvená komunikace, vývojové tendence, jazyk médií, institucí, škol, beletrie aj.).

 • Program ke stažení ZDE.

SEMIOTICS, LOTMAN, PEIRCE AND YOU

Neváhejte a přijďte si ve čtvrtek poslechnout přednášku na téma
Semiotics, Lotman, Peirce and You: Can We Really Combine Such Different Approaches?

 • This presentation will attempt to tackle in (very) general lines the tenets of Lotmanian and Peircean semiotics, observing their possible intersections and interactions as well as their theoretical incompatibilities. As history would have it, both traditions stem from different roots, and their playing along cannot be taken for granted. In examining these historical roots in light of the naturalizing project of current semiotics, we can hope to find some points to connect both sides, even if not everything will work within the same machinery. It will be argued that biosemiotics offers the most productive prospect moving forward.Člověk v digitální době

NOC VĚDCŮ již tento pátek!

S nadhledem a v souvislostech budeme na KOL prezentovat Digital Humanities.
Obor, který zkoumá nově vznikající digitální reflexi světa. Přijďte nahlédnout
aktuální trendy ve vývoji teorie komunikace 21. století.

Aktualizace předmětu Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF), který bude probíhat vždy ve středu od 11:30 do 13:00 (místo konání bude upřesněno). Kurz prostřednictvím četby literárních textů seznámí studenty se základními koncepty a teoriemi filosofie jazyka a lingvistiky. Čteny budou povídky nebo výňatky z románů světové literatury v českých překladech. Výběr textů bude spoluřízen účastníky kurzu.

Výchozí výběr textů zahrnuje:

 • Julio Cortázar: Příručka návodů
 • Fernando Pessoa: Kniha neklidu
 • Italo Calvino: Kosmické grotesky
 • Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo
 • Milorad Pavić: Chazarský slovník
 • Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta
 • Vladimir Sorokin: Den opričníka
 • Ad.

Lingvistická, filozofická & kvantitativně-lingvistická knihovna

Na naší katedře je nově umístěna Lingvistická a filosofická knihovna doc. Mirka Čejky (pracovna 3.05 na KC). Knihovna je všem přístupná k nahlédnutí a zapůjčení svazků.

Pro zájemce je k dispozici také Kvantitativně-lingvistická knihovna dr. Luďka Hřebíčka (učebna 2.08 na KC).

Aktualizace předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Matematické modelování textu (KOL/VMOD), který bude probíhat vždy v pondělí od 13:15 do 14:45. Prakticky si zde vyzkoušíme základy NLP (neboli strojového zpracování přirozeného jazyka), se kterým se setkáte v kurzu Lingvistické aplikace (KOL/VLAP).

Jeho náplní bude:

1. Pravděpodobnost a trocha matematiky

 • Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
 • Aplikace ve strojovém učení
 • Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně

 • Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
 • Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu

 • R, Python, QUITA

4.Aplikace modelování

 • Pomocné vizualizace (MDS)
 • Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
 • Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
 • Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe

 • Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

 

NASS Stavanger 2019

Máte-li zájem zúčastnit se sémiotické konference NASS XI v norském Stavangeru,

která se koná 13. až 15. června 2019, neváhejte s přípravou abstraktů.

 • Deadline pro jejich zaslání je 10. prosince 2018.
 • Příspěvky se mohou týkat např.: sémiotiky dětského vývoje, kulturní změny                               a environmentální změny, ontogeneze či evoluce.

 

Stipendium na studium v Bavorsku

Láká-li vás studium na některé z bavorských veřejných vysokých škol, neváhejte se podívat ZDE.

 • Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia         a lze jej prodloužit až na 3 roky.
 • Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018.

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE ZS 2018

V nadcházejícím semestru budou otevřeny TYTO výběrové semináře.

VLAP

Výuka předmětu VLAP doktorky Veselovské začne 24. 09. 2018.

Kurzy angličtiny na Maltě

Jazyková škola Maltalingua nabízí stipendijní program pro studium angličtiny na Maltě.

Zájemci o dvoutýdenní kurz angličtiny na Maltě se mohou hlásit ZDE.

Hlásit se mohou též pedagogové a další zaměstnanci UP, a to ZDE.

Stipendia pro studium v Mexiku a na Islandu

Zajímá-li vás studium v Mexiku či na Islandu, neváhejte se ucházet o stipendium.

 • Deadline přihlášek pro stipendium v Mexiku je 31. srpna 2018
 • Deadline přihlášek pro stipendium na Islandu je 1. prosince 2018

Fulbrightovo stipendium

Pro všechny zájemce o výjezd do zahraničí se v pondělí 25. 06. uskuteční na FF informační schůzka k Fulbrightovu stipendiu.

 • deadline přihlášek pro studenty je 1. září 2018
 • deadline přihlášek pro akademické pracovníky a vědce je 1. listopadu 2018

Pro více informací kontaktujte Christophera Medalise ze zahraničního oddělení UP, který bude pro konzultace přihlášek dostupný rovněž celé léto:  christopher.medalis@upol.cz .

Stipendijní pobyt v Krakově

As in previous years the Jagiellonian University in Kraków, Poland, announces the competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships. The purpose of the Fund is to supportacademic staff and doctoral students from East or Central European countries, the former Soviet Union states, and the Balkans with extraordinary achievements in research. The scholarship is paid for the duration of the beneficiary’s stay in Kraków to support his or her research. Since 1999 nearly 900 scholarships have been granted to beneficiaries from 21 countries.

Their stay in Kraków provides a scientific research under the tuition of the Jagiellonian University professors between October 2018 and June 2019 (in special cases the stay may be longer).

Documents are being received till June 15th 2018.

Přihláška ZDE .

Kritéria výběru ZDE .

The Queen Jadwiga Fund Rules ZDE .

SZZ OTÁZKY

V sekci _ Studium – Státní závěrečná zkouška _ byly aktualizovány státnicové otázky pro magisterský jednoobor. Původní seznam nebyl kompletní, obsahoval o 2 otázky méně.

Kompletní seznam otázek k jednooborovým magisterským státnicím naleznete také ZDE.

STAG & STÁTNICE

Upozorňujeme všechny studenty, kteří jdou v červnu ke státnicím,

že musejí mít splněny všechny kurzy a zapsány je ve STAGu do příštího čtrtka (17. 5.) !

Jinak nemohou státnicovat.