Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto mobility:

Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.
Podmínky účasti:

Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.
V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2018
Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců.
Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.

Náležitosti žádosti:

Application Form
Learning Agreement
Žádost o příspěvek
Prohlášení o účtu
Motivační dopis

Termín podání podepsaných žádostí: do 27. 10. 2017 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Jana Hořáková.)
Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Jany Hořákové.
Více info na webu fakulty.

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů DSP FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů DSP FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto projekty:

Výzkumné badatelské pobyty.
Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích.

Podmínky účasti:

Student/ka DSP FF UP v prezenční formě (během celé doby realizace mobility).
Mobilita v trvání minimálně 5 dní, max. 1 semestr (netýká se účasti na konferenci).
Výstup ve formě studie/článku v časopise/kapitoly disertační práce nebo konferenčního příspěvku min. ve sborníku z konference,
s podmínkou odevzdání rukopisu nejpozději 3 měsíce po návratu.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku
u výjezdů kratších než 28 dní: 2000,- Kč/den, max. 20 000,- Kč na pobyt;
u výjezdů nad 28 dní max. 20 tis Kč/měsíc.

Náležitosti žádosti:

Písemný projekt s jasně definovanými výstupy mobility v rozsahu max. jedné A4 strany
Stručný přehled projektu
Žádost o příspěvek
Doporučení podepsané školitelem, nebo předsedou oborové rady DSP
Prohlášení o účtu (formuláře zahraničních mobilit studentů).

Termín podání podepsaných žádostí:

27. 10. 2017, na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.10).
Kontakt: lenka.hanicakova@upol.cz
Více info a dokumenty ke stažení na webu fakulty.

Předběžný harmonogram přednášek hostujících profesorů na Katedře obecné lingvistiky v ZS 2017/2018

Přednášky hostujících profesorů jsou určeny nejen studentům zapsaným do kurzů VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC, ale taky všem příznivcům a přátelům lingvistiky.
02. 11. 2017. Claudio Paolucci (University of Bologna): název přednášky bude upřesněn
09. 11. 2017. Hubert Kowalewski (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“
16. 11. 2017. Jan Maršálek (AV ČR): název přednášky bude upřesněn
07. 12. 2017. Diego Krivochen (University of Reading): „Connection between dynamical systems and syntax“

Harmonogram je předběžný a je možné, že se bude ještě měnit. Přednášky se budou konat v místnosti KC-1.07 (informace ve stagu ohledně učebny je nesprávná). Přednášky se budou začínat v 15.00 a budou trvat přibližně 2 hodiny.

FÓRUM mladých lingvistů

Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky zve všechny studenty a příznivce lingvistiky na sérii přednášek s názvem FÓRUM mladých lingvistů. Přednášky se konají v dnech od 24. do 31. října 2017. Podrobné info v přílohách Poláchová, Horáková (DOC) Richard Změlík (DOC) Nováková, Zimmerová (DOC) Kopečková, Wenzel (DOC).

Stáž na UFALu

v pondelok 16.10. sa bude konať stáž v Ústave Formální a aplikované lingvistiky na UK v Prahe. Stáž je povinná pre študentov kurzu Lingvistické aplikace doktorky Veselovskej, ale prihlásiť sa môžete aj mimo tento kurz. Stáž je otvorená pre všetkých záujemcov.
Program bude následující:
12:20 – 13:20 představení Ústavu formální a aplikované lingvistiky
13:30 – 14:50 přednáška psycholingvisty Filipa Smolíka „Co znamená znalost morfologie: zkoumání u dětí a dospělých“
15:00 – 16:00 návštěva Centra vizuální historie Malach

Prosím záujemcov, aby sa nahlásili Ľudmile Lackovej do piatku 13.10. Cestovné náklady budú preplatené.

Ceepus deadline

Připomínám mezní termín pro zasílání přihlášek Ceepus na letní semestr. Termín pro podávání přihlášek v rámci sítí CEEPUS je 31. října 2017.

Lingvistické pasování

 

Srdečně zveme všechny studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského programu k jejich oficiálnímu pasování a přijetí mezi lingvisty. Vítáni jsou i ostatní studenti OLTK.

 

 


Předměty VMOD, VMAT

Předměty VMOD a VMAT byly opětovně zařazeny do studijních plánů jak bakalářského, tak i magisterského studia KOL se statutem předmětu typu B. Pro všechny zájemce je zápis otevřen do neděle. Omlouváme se za způsobené technické potíže.

Předmět Přednášky zahrančních vyučujících (VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC)

Ospravedlňujeme sa za komplikácie spojené s prihlasovaním sa na propojené předměty VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC. Celková kapacita bola navýšená a do nedeľe je možné sa ešte stále zapisovať.

Výuka předmětu Matematické modelování textu

Rádi bychom studenty informovali o změně sylabu předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD) v pondělí od 13:15 do 14:45. Nově jej bude vyučovat Vladimír Matlach. Obsah předmětu je k nahlédnutí níže:

1. Pravděpodobnosti a trocha matematiky
- Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
- Aplikace ve strojovém učení
- Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně
- Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
- Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu
- R, Python, QUITA

4. Aplikace modelování
- Pomocné vizualizace (MDS)
- Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
- Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
- Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe
- Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

Výuka Kateřiny Veselovské

Upozorňujeme na posunutí začátku výuky doktorky Kateřiny Veselovské. Výuka bude zahájena až v pondělí 2.10.

STAG kontrola zapsaných předmetů

Prosíme studenty, aby si řádně zkontrolovali, zda mají ukončené všechny předměty a zapsány všechny zkoušky z akademického roku 2016/2017. Pokud chybí něco, co by mělo být zapsáno, kontaktujte prosím mailem do pondělních 10.00 hodin Mgr. P. Vaculíkovú.

Erasmus dodatočné výberové konanie

Milí študenti,
rada by som vás upozornila na možnosť využiť dodatočné výberové konanie do programu Erasmus. Otvorené je od dnešného dňa až do 27/09/2017. V rámci programu Erasmus môžete vycestovať min. na 3 mesiace a max. na 6 mesiacov. Dodatočné výberové konanie sa týka letného semestra ak.r. 2017/2018 a na výber sú tieto univerzity: Universidad del Pais Vasco, University of Trier, University of Bologna, Univerzita Komenského v Bratislave, University of Tartu, University of Oslo. V prípade záujmu alebo otázok ma prosím kontaktujte na ludmila.lac@gmail.com.

Jazykové a interkulturní kurzy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

Rozpis státnic

Čtvrtek 15. 6. 2017  

OLTK:
9.00 – Čajanková Kateřina
9.15 – Guryčová Stanislava
9.30 – Hello Jan
9.45 – Manová Alexandra
10.00 – Recmanová Ivana

MADP:
10.30 – Recmanová Ivana

 

Pátek 16. 6. 2017

 

 

OLTK:

9.00 – BABÁČKOVÁ Michaela

9.20 – BATERDENE Battseren

9.40 – GREGUŠOVÁ Dominika

10.00 – HASALOVÁ Adéla

10.20 – KWAK Youngran

10.40 – LUCINKIEWICZ Filip

11.00 – SEHNÁLKOVÁ Lucie

11.20 – STUPAVSKÁ Eva

11.40 – ŠIFTA Jiří

12.00 – ŽĎÁRSKÁ Alena

 

 

Lingvistické odpoledne

Katedra obecné lingvistiky srdečně zve kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na Lingvistické odpoledne, které se bude konat u příležitosti 80. narozenin našeho pana profesora Kořenského.

Konference se uskuteční 30. 5. na Křížkovského 14, KC-1.07 od 13 hodin.

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai na KOL

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai přijede na KOL! Na příkladu svých experimentů ukáže, jakým způsobem je možné experimentálně zkoumat mentální reprezentace slov (osvojování si názvů barev) či vliv jazyka na mimojazykové myšlení (vliv existence kategorie počitatelnosti na ontologické distinkce).

Hlavní část kolokvia bude věnována debatě nad možnostmi psycholingvistiky a o přesazích psychologie, kognitivní vědy a jazykovědy.

Zúčastněnte se 24. května v 10.00 v učebně KC 2.10.

Studenti se mohou pro své případné dotazy inspirovat na:

http://cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/profile-en/

18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Katedra bohemistiky zve na 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Akce se bude konat od 15.-17. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na tř. Svobody 26.

Více informací na: http://mladilingviste.upol.cz/

Program:

 

Pondělí 17. května 2017

 

8.30–9.45         REGISTRACE na FF UP, OLOMOUC: tř. Svobody 26, 3. patro, katedra bohemistiky

9.30                  Pracovní setkání soutěžní poroty: AULA 2.31, celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda

10.00                Slavnostní zahájení konference (AULA 2.31), úvodní přednáška:

Umělecký překlad – ztráty a nálezy

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)

Úvodní slovo: Mgr. Eva Nováková

11.00­–12.15     PŘESTÁVKA NA OBĚD

12.15–18.00     Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty)

18.00–18.30     ZASEDÁNÍ POROTY

18.30                SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31)

 

Pozn.: referáty hlavní části konference – 20 minut referát + 10 minut diskuse, popř. podle moderátorů. Prosíme o dodržování časů přestávek.                                                                                 

    Aula 2.31 – 2. patro

Učebna 3.01 – 3. patro

Učebna 3.02 – 3. patro

1. blok: 12.15–14.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Lada Rybníčková

Kateřina Fintesová (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel
v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
Gourgen Karapetyan (LU Jerevan): On the (Re)Construction of Newspeak in the Armenian Translation of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four
Natálie Holáková (PdF JČU): Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže Heghine Kharazyan (LU Jerevan):  Linguistic Manipulation in American Print PSAs
Dominika Kuruncziová (FF MU): Homogenita – experimentálna štúdia Lada Rybníčková (FF UP): Informative Presuppositions in AVT

 Lukáš Kyjánek (PdF UHK): Měření jazykové vzdálenosti mezi západoslovanskými jazykyKarolína Lipská (FF UK): Modus po verbech opinandi
v (před)klasické francouzštině

 

14.00–14.30         PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 14.30–16.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Szokalová

Tomáš Musil (FF UK): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka Michal Rubáš (FF UP): Nominace jako nástroj politické a mediální manipulace
Lenka Novotná (PdF MU): Metafory ve vzdělávání: systematická analýza metafor dyslexie Hana Bednářová (FF UK): Internetové memy jako nástroj persvaze

 Monika Poláková (PdF JČU): Nová slova v anglickém jazyceGalina Prokudina (FF MU): Rozvoj novořeči v Rusku během sovětské doby a způsoby jejího používání ve vybraných textech současné ruské literatury Alžběta Růžičková (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích

Žižková Hana (FF MU): Manipulace s příslovečnými spřežkamiWendy Zimmerová (FF UP): Lexikální prostředky porušující neutralitu v televizním zpravodajství

 

16.00–16.30       PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK


 

3. blok: 16.30–18.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Danielová

Lenka Schindlerová (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera Barbora Kočařová (FF MU): Žákovské korpusy a jejich data

 Marie Sochorová (FF JČU): Verbální a neverbální prostředky persvaze na českých a německých billboardechKateřina Danielová (FF UP): Analýza korpusových dat jako zdroj gramatických informací o epistemické modalitěIveta Šafratová (FF MU): K neekvivalenci negovaných komparativů (ne víc než vs.  není víc než): experimentální studie

Lucie Štěrbová (FF MU): Vybrané názvy barviv ve staré češtině a jejich etymologieJakub Wenzel (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém
a japonském jazykovém obraze světa

 


 

Úterý 16. května 2017

 

1. blok: 10.00–11.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Štěpán Šimek

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Pavel Kosek (FF MU) a Radek Čech (FF OU): Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině Michaela Kopečková (FF UP): Výuka výslovnosti u cizinců – dril
i zábava
Olga Navrátilová (FF MU): Slovosled pronominálních enklitik v první staročeské biblické redakci Michala Králíková (FF MU): Vliv přízvuku L1 na vnímání vokalické kvantity češtiny jako L2

 

11:00–11.30    PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 11.30–13.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Olga Navrátilová

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Tereza Hejdová (ÚJČ AV): Substantiva tvořená sufixem -ota ve staré a střední češtině  

KULATÝ STŮL
Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová a jejich hosté

příklady dobré praxe, tradiční i alternativní přístupy k výuce, problémy učitelů češtiny etc.Kateřina Heřmanská (ÚJČ AV): Poznámky k vývoji deverbativních substantiv s formantem -ovna/-(ov)na ve staré a střední češtiněJiří Pergler (ÚJČ AV): K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtiněMichal Hořejší (ÚJČ AV): Deverbativní místní jména ve staré a střední češtině – samostatná kategorie?

 

 

13.00–14.30    PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. blok: 14.30–16.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jiří Pergler

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Jan Dušek (ÚJČ AV): Diachronní úkoly v učebnicích českého jazyka pro SŠ Barbora Kočařová (FF MU): Mluvený žákovský korpus: transkripce nahrávek

 Ondřej Mrázek (FF MU): Na počátku bylo… Matouš CorporaKateřina Szokalová (FF UP): Hlavní problematika výuky češtiny
u čínských studentů
Zuzana Lukšová (ÚJČ AV): Vnitřní struktura výkladu Matoušova evangelia Mikuláše z Lyry v jeho staročeském překladuPetra Chvojková (FF UP) a Jitka Horáková (FF UP): Hledá se „superobčan“ – východiska pro tvorbu zkoušky z českých reálií 

 

16:00–16.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

 

4. blok: 16.30–18.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Andrea Svobodová

SEKCE A (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Michaela Kopečková

Štěpán Šimek (ÚJČ AV): K možnostem sledování jazykového vývoje – na příkladu kroniky Martimiani po roce 1500 Iveta Jansová (FF UP): Fanouškovský jazyk jako mocenský nástroj komunitní inkluze či exkluze
Jana Zdeňková (ÚJČ AV): K rozdílům ve značení vokalické kvantity v textu slovníku a rejstříku čtyřjazyčného Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Annamária Genčiová (FF MB): Pragmatika jazykových javov v elektronicky sprostredkovanej komunikácii Barbora Hanzová (ÚJČ AV): Manipulační jazykové techniky v předmluvách starších mluvnic češtiny

 

 

 

 

 

 

18.00            Neformální posezení na zahrádce pizzerie U Netopýra

 

 

 

 

Středa 17. května 2017

 

  1. blok: 9.30–11.00

 

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jana Zdeňková

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Jazyk – věc veřejná

Eva Nováková

 

Robert Dittmann (FF UK): Perikopální čtení v jednotě bratrské Kateřina Opletalová (FF UK): Příklad fonetické analýzy francouzského prezidentského diskurzu
Andrea Svobodová (ÚJČ AV): Kolik prologů měl nejstarší český překlad bible? Jaroslav Izavčuk (JČU): O moci i bezmoci jazyka sociálních médií v politické kampani
 Klára Matiasovitsová a Kateřina Voleková (ÚJČ AV): Tradice staročeských prologů po roce 1500 Monika Pitnerová (FF UP): Analýza extralingválních prostředků s potenciálem porušovat zásady informační kvality v hlavním zpravodajství České televize

11.00–11.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

11.30                        SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ KONFERENCE (uč. 3.02)

call for papers „Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures“

University of Warsaw srdečně zve pedagogy a PhD studenty na nový cyklus přednášek Ceepus Joint Lectures. Cyklus bude probíhat v ZS 2017/2018. Téma přednášek má název „Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures“. Jestli se tématem zabýváte a máte k němu co říct, neváhejte poslat abstrakt přednášky a CV nejpozději do konce května.
Call for papers zde: 2017. Call. Ceepus. Warsaw

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky.

Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Žádost se předkládá prostřednictvím webových stránek programu www.scholarships.sk, nejpozději do 30. 4. 2017. Na těchto stránkách lze také nalézt závazné podmínky programu a další podrobnosti.