Přednášky hostujících profesorů 13. 12. 18.

Abstrakty obou přednášek naleznete ZDE.

 

Vědeckofilozofický workshop

Studium v USA 2019/2020 – Merrillův program

Milé studentky a studenti,

rádi bychom vás informovali, že zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v ak. roce 2019/2020. Vyjet můžete na:

 • Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania
 • Hampshire College, Amherst, Massachusetts

Zájemci z řad studentů s českým občanstvím se mohou informovat o podmínkách na zahraničním oddělení RUP (Křížkovského 8). Více informací a formulář přihlášky naleznete ZDE.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám paní Zuzany Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 14. ledna 2019 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Vyhlášení 10. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.

 • soutěž se řídí pravidly stanovenými touto směrnicí rektora
 • každý řešitel může předložit pouze 1 projekt
 • v rámci 10. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky

Časový harmonogram soutěže:

 • vyhlášení soutěže 19. 11. 2018
 • soutěžní lhůta 19. 11. 2018 – 15. 01. 2019 (15:00)
 • hodnotící lhůta 16. 01. 2019 – 28. 02. 2019
 • termín pro odevzdání zprávy 14. 01. 2019 (víceleté projekty) & 13. 03. 2019 (jednoleté projekty)
 • veřejné oponentury závěrečných zpráv do 27. 03. 2019

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP.

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné ZDE.

Kontaktní osoby: 

Ing. Eva Stejskalová, PS UP
tel.: 585 631 402
e-mail: eva.stejskalova@upol.cz

Mgr. Pavla Tresterová, PS UP
tel.: 585 631 419
e-mail: pavla.tresterova@upol.cz

Ing. Jaroslav Skácel, PS UP
tel.: 585 631 408
e-mail: jaroslav.skacel@upol.cz

 

Lednové státnice & obhajoby

Jak bakalářské, tak magisterské lednové státnice a obhajoby se uskuteční 15. 01. 2019.

 • začátek státnic a obhajob bude v 10:00
 • zapisovat se ve STAGu můžete od dnešní půlnoci

 

 

The Formal method in Germany and in Russia

Přijďte si ve čtvrtek poslechnout přednášku Sergueie Tchougounnikova:
The Formal method in Germany and in Russia.

Korpusový workshop v Praze

V sobotu 3. 11. 2018 se bude na Filozofické fakultě v Praze konat bezplatný workshop Českého národního korpusu pro všechny zájemce (nejen) z řad lingvistů, překladatelů či učitelů.

 • Chcete-li se zúčastnit, veškeré info a registraci najdete ZDE.

AKTIV

V úterý 30. 10. se koná katederní aktiv spolu s pasováním prváků. Všichni jste srdečně zváni!

 • Cabaret Café Bar | 19:00

Zahraniční mobilita studentů DSP FF UP pro rok 2019

Jste-li studentem/studentkou DSP a chcete se zúčasnit v roce 2019 konference nebo vyjet na výzkumný pobyt, máte možnost získat stipendium FF UP.

 • Uzávěrka podávání přihlášek je 06. 11. 2018
 • veškeré informace naleznete ZDE

Tartu Summer School of Semiotics 2019

Chcete-li se zúčastnit příští letní školy sémiotických studií v Tartu, veškeré informace naleznete ZDE.

Teorie relativity pro všechny

Mysleli jste si, že nikdy nepochopíte teorii relativity?

Opak je pravdou! Přijďte se k nám přesvědčit již ve čtvrtek!

Stipendijní programy

Nejen CEEPUSem je student živ, a proto věnujte pozornost i dalším studijním programům! Uzávěrky podávání přihlášek se pomalu blíží.

Přihlášky na CEEPUS

Milí studenti, neváhejte podávat přihlášky na CEEPUS studijní pobyty! Termín pro podávání přihlášek na letní semestr 2019 je v rámci sítí CEEPUS stanoven na 31. října 2018. Přihlášky podávejte prostřednictvím tohoto webu. Všechny potřebné informace naleznete na webu katedry v sekci Zahraniční studium. Na základě dobrých zkušeností studentů můžeme doporučit např. University of Graz, University of Ljublana, Unversity of Zagreb či University of Novi Sad.

Ph.D. stipendia francouzské vlády

Zájemci o Ph.D. stipendium francouzské vlády určené pro dvojí doktorát či výzkumnou stáž, koukněte ZDE.

 • uzávěrka přihlášek je 1. února 2019

Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Vážení a milí, rádi bychom vás pozvali na konferenci „Spisovná čeština a jazyková kultura 2018″, která se uskuteční na Katedře bohemistiky FF UP ve dnech 18. a 19. 10. 2018.
Tématem konference bude aktuální stav spisovné češtiny a její vyhlídky – v širokém smyslu tohoto vymezení (mluvená komunikace, vývojové tendence, jazyk médií, institucí, škol, beletrie aj.).

 • Program ke stažení ZDE.

SEMIOTICS, LOTMAN, PEIRCE AND YOU

Neváhejte a přijďte si ve čtvrtek poslechnout přednášku na téma
Semiotics, Lotman, Peirce and You: Can We Really Combine Such Different Approaches?

 • This presentation will attempt to tackle in (very) general lines the tenets of Lotmanian and Peircean semiotics, observing their possible intersections and interactions as well as their theoretical incompatibilities. As history would have it, both traditions stem from different roots, and their playing along cannot be taken for granted. In examining these historical roots in light of the naturalizing project of current semiotics, we can hope to find some points to connect both sides, even if not everything will work within the same machinery. It will be argued that biosemiotics offers the most productive prospect moving forward.Člověk v digitální době

NOC VĚDCŮ již tento pátek!

S nadhledem a v souvislostech budeme na KOL prezentovat Digital Humanities.
Obor, který zkoumá nově vznikající digitální reflexi světa. Přijďte nahlédnout
aktuální trendy ve vývoji teorie komunikace 21. století.

Aktualizace předmětu Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF), který bude probíhat vždy ve středu od 11:30 do 13:00 (místo konání bude upřesněno). Kurz prostřednictvím četby literárních textů seznámí studenty se základními koncepty a teoriemi filosofie jazyka a lingvistiky. Čteny budou povídky nebo výňatky z románů světové literatury v českých překladech. Výběr textů bude spoluřízen účastníky kurzu.

Výchozí výběr textů zahrnuje:

 • Julio Cortázar: Příručka návodů
 • Fernando Pessoa: Kniha neklidu
 • Italo Calvino: Kosmické grotesky
 • Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo
 • Milorad Pavić: Chazarský slovník
 • Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta
 • Vladimir Sorokin: Den opričníka
 • Ad.

Lingvistická, filozofická & kvantitativně-lingvistická knihovna

Na naší katedře je nově umístěna Lingvistická a filosofická knihovna doc. Mirka Čejky (pracovna 3.05 na KC). Knihovna je všem přístupná k nahlédnutí a zapůjčení svazků.

Pro zájemce je k dispozici také Kvantitativně-lingvistická knihovna dr. Luďka Hřebíčka (učebna 2.08 na KC).

Aktualizace předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD)

Milí studenti, rádi bychom vás upozornili na předmět Matematické modelování textu (KOL/VMOD), který bude probíhat vždy v pondělí od 13:15 do 14:45. Prakticky si zde vyzkoušíme základy NLP (neboli strojového zpracování přirozeného jazyka), se kterým se setkáte v kurzu Lingvistické aplikace (KOL/VLAP).

Jeho náplní bude:

1. Pravděpodobnost a trocha matematiky

 • Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
 • Aplikace ve strojovém učení
 • Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně

 • Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
 • Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu

 • R, Python, QUITA

4.Aplikace modelování

 • Pomocné vizualizace (MDS)
 • Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
 • Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
 • Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe

 • Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další