Erasmus dodatočné výberové konanie

Milí študenti,
rada by som vás upozornila na možnosť využiť dodatočné výberové konanie do programu Erasmus. Otvorené je od dnešného dňa až do 27/09/2017. V rámci programu Erasmus môžete vycestovať min. na 3 mesiace a max. na 6 mesiacov. Dodatočné výberové konanie sa týka letného semestra ak.r. 2017/2018 a na výber sú tieto univerzity: Universidad del Pais Vasco, University of Trier, University of Bologna, Univerzita Komenského v Bratislave, University of Tartu, University of Oslo. V prípade záujmu alebo otázok ma prosím kontaktujte na ludmila.lac@gmail.com.

Jazykové a interkulturní kurzy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

Rozpis státnic

Čtvrtek 15. 6. 2017  

OLTK:
9.00 – Čajanková Kateřina
9.15 – Guryčová Stanislava
9.30 – Hello Jan
9.45 – Manová Alexandra
10.00 – Recmanová Ivana

MADP:
10.30 – Recmanová Ivana

 

Pátek 16. 6. 2017

 

 

OLTK:

9.00 – BABÁČKOVÁ Michaela

9.20 – BATERDENE Battseren

9.40 – GREGUŠOVÁ Dominika

10.00 – HASALOVÁ Adéla

10.20 – KWAK Youngran

10.40 – LUCINKIEWICZ Filip

11.00 – SEHNÁLKOVÁ Lucie

11.20 – STUPAVSKÁ Eva

11.40 – ŠIFTA Jiří

12.00 – ŽĎÁRSKÁ Alena

 

 

Lingvistické odpoledne

Katedra obecné lingvistiky srdečně zve kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na Lingvistické odpoledne, které se bude konat u příležitosti 80. narozenin našeho pana profesora Kořenského.

Konference se uskuteční 30. 5. na Křížkovského 14, KC-1.07 od 13 hodin.

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai na KOL

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai přijede na KOL! Na příkladu svých experimentů ukáže, jakým způsobem je možné experimentálně zkoumat mentální reprezentace slov (osvojování si názvů barev) či vliv jazyka na mimojazykové myšlení (vliv existence kategorie počitatelnosti na ontologické distinkce).

Hlavní část kolokvia bude věnována debatě nad možnostmi psycholingvistiky a o přesazích psychologie, kognitivní vědy a jazykovědy.

Zúčastněnte se 24. května v 10.00 v učebně KC 2.10.

Studenti se mohou pro své případné dotazy inspirovat na:

http://cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/profile-en/

18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Katedra bohemistiky zve na 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Akce se bude konat od 15.-17. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na tř. Svobody 26.

Více informací na: http://mladilingviste.upol.cz/

Program:

 

Pondělí 17. května 2017

 

8.30–9.45         REGISTRACE na FF UP, OLOMOUC: tř. Svobody 26, 3. patro, katedra bohemistiky

9.30                  Pracovní setkání soutěžní poroty: AULA 2.31, celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda

10.00                Slavnostní zahájení konference (AULA 2.31), úvodní přednáška:

Umělecký překlad – ztráty a nálezy

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)

Úvodní slovo: Mgr. Eva Nováková

11.00­–12.15     PŘESTÁVKA NA OBĚD

12.15–18.00     Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty)

18.00–18.30     ZASEDÁNÍ POROTY

18.30                SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31)

 

Pozn.: referáty hlavní části konference – 20 minut referát + 10 minut diskuse, popř. podle moderátorů. Prosíme o dodržování časů přestávek.                                                                                 

    Aula 2.31 – 2. patro

Učebna 3.01 – 3. patro

Učebna 3.02 – 3. patro

1. blok: 12.15–14.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Lada Rybníčková

Kateřina Fintesová (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel
v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
Gourgen Karapetyan (LU Jerevan): On the (Re)Construction of Newspeak in the Armenian Translation of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four
Natálie Holáková (PdF JČU): Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže Heghine Kharazyan (LU Jerevan):  Linguistic Manipulation in American Print PSAs
Dominika Kuruncziová (FF MU): Homogenita – experimentálna štúdia Lada Rybníčková (FF UP): Informative Presuppositions in AVT

 Lukáš Kyjánek (PdF UHK): Měření jazykové vzdálenosti mezi západoslovanskými jazykyKarolína Lipská (FF UK): Modus po verbech opinandi
v (před)klasické francouzštině

 

14.00–14.30         PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 14.30–16.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Szokalová

Tomáš Musil (FF UK): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka Michal Rubáš (FF UP): Nominace jako nástroj politické a mediální manipulace
Lenka Novotná (PdF MU): Metafory ve vzdělávání: systematická analýza metafor dyslexie Hana Bednářová (FF UK): Internetové memy jako nástroj persvaze

 Monika Poláková (PdF JČU): Nová slova v anglickém jazyceGalina Prokudina (FF MU): Rozvoj novořeči v Rusku během sovětské doby a způsoby jejího používání ve vybraných textech současné ruské literatury Alžběta Růžičková (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích

Žižková Hana (FF MU): Manipulace s příslovečnými spřežkamiWendy Zimmerová (FF UP): Lexikální prostředky porušující neutralitu v televizním zpravodajství

 

16.00–16.30       PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK


 

3. blok: 16.30–18.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Danielová

Lenka Schindlerová (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera Barbora Kočařová (FF MU): Žákovské korpusy a jejich data

 Marie Sochorová (FF JČU): Verbální a neverbální prostředky persvaze na českých a německých billboardechKateřina Danielová (FF UP): Analýza korpusových dat jako zdroj gramatických informací o epistemické modalitěIveta Šafratová (FF MU): K neekvivalenci negovaných komparativů (ne víc než vs.  není víc než): experimentální studie

Lucie Štěrbová (FF MU): Vybrané názvy barviv ve staré češtině a jejich etymologieJakub Wenzel (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém
a japonském jazykovém obraze světa

 


 

Úterý 16. května 2017

 

1. blok: 10.00–11.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Štěpán Šimek

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Pavel Kosek (FF MU) a Radek Čech (FF OU): Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině Michaela Kopečková (FF UP): Výuka výslovnosti u cizinců – dril
i zábava
Olga Navrátilová (FF MU): Slovosled pronominálních enklitik v první staročeské biblické redakci Michala Králíková (FF MU): Vliv přízvuku L1 na vnímání vokalické kvantity češtiny jako L2

 

11:00–11.30    PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 11.30–13.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Olga Navrátilová

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Tereza Hejdová (ÚJČ AV): Substantiva tvořená sufixem -ota ve staré a střední češtině  

KULATÝ STŮL
Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová a jejich hosté

příklady dobré praxe, tradiční i alternativní přístupy k výuce, problémy učitelů češtiny etc.Kateřina Heřmanská (ÚJČ AV): Poznámky k vývoji deverbativních substantiv s formantem -ovna/-(ov)na ve staré a střední češtiněJiří Pergler (ÚJČ AV): K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtiněMichal Hořejší (ÚJČ AV): Deverbativní místní jména ve staré a střední češtině – samostatná kategorie?

 

 

13.00–14.30    PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. blok: 14.30–16.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jiří Pergler

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Jan Dušek (ÚJČ AV): Diachronní úkoly v učebnicích českého jazyka pro SŠ Barbora Kočařová (FF MU): Mluvený žákovský korpus: transkripce nahrávek

 Ondřej Mrázek (FF MU): Na počátku bylo… Matouš CorporaKateřina Szokalová (FF UP): Hlavní problematika výuky češtiny
u čínských studentů
Zuzana Lukšová (ÚJČ AV): Vnitřní struktura výkladu Matoušova evangelia Mikuláše z Lyry v jeho staročeském překladuPetra Chvojková (FF UP) a Jitka Horáková (FF UP): Hledá se „superobčan“ – východiska pro tvorbu zkoušky z českých reálií 

 

16:00–16.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

 

4. blok: 16.30–18.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Andrea Svobodová

SEKCE A (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Michaela Kopečková

Štěpán Šimek (ÚJČ AV): K možnostem sledování jazykového vývoje – na příkladu kroniky Martimiani po roce 1500 Iveta Jansová (FF UP): Fanouškovský jazyk jako mocenský nástroj komunitní inkluze či exkluze
Jana Zdeňková (ÚJČ AV): K rozdílům ve značení vokalické kvantity v textu slovníku a rejstříku čtyřjazyčného Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Annamária Genčiová (FF MB): Pragmatika jazykových javov v elektronicky sprostredkovanej komunikácii Barbora Hanzová (ÚJČ AV): Manipulační jazykové techniky v předmluvách starších mluvnic češtiny

 

 

 

 

 

 

18.00            Neformální posezení na zahrádce pizzerie U Netopýra

 

 

 

 

Středa 17. května 2017

 

  1. blok: 9.30–11.00

 

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jana Zdeňková

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Jazyk – věc veřejná

Eva Nováková

 

Robert Dittmann (FF UK): Perikopální čtení v jednotě bratrské Kateřina Opletalová (FF UK): Příklad fonetické analýzy francouzského prezidentského diskurzu
Andrea Svobodová (ÚJČ AV): Kolik prologů měl nejstarší český překlad bible? Jaroslav Izavčuk (JČU): O moci i bezmoci jazyka sociálních médií v politické kampani
 Klára Matiasovitsová a Kateřina Voleková (ÚJČ AV): Tradice staročeských prologů po roce 1500 Monika Pitnerová (FF UP): Analýza extralingválních prostředků s potenciálem porušovat zásady informační kvality v hlavním zpravodajství České televize

11.00–11.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

11.30                        SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ KONFERENCE (uč. 3.02)

call for papers „Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures“

University of Warsaw srdečně zve pedagogy a PhD studenty na nový cyklus přednášek Ceepus Joint Lectures. Cyklus bude probíhat v ZS 2017/2018. Téma přednášek má název „Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures“. Jestli se tématem zabýváte a máte k němu co říct, neváhejte poslat abstrakt přednášky a CV nejpozději do konce května.
Call for papers zde: 2017. Call. Ceepus. Warsaw

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky.

Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Žádost se předkládá prostřednictvím webových stránek programu www.scholarships.sk, nejpozději do 30. 4. 2017. Na těchto stránkách lze také nalézt závazné podmínky programu a další podrobnosti.

Stipendium – Wirthův institut

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies kanadské Univerzity v Albertě nabízí roční postgraduální stipendia v akademickém roce 2017/2018, která jsou určena studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací na oblast humanitních a sociálních věd nebo uměleckých oborů.

Roční pobyt začíná 1. září 2017 a končí 31. 8. 2018. Celková výše stipendia je 27 600 kanadských dolarů v měsíčních splátkách. Je určeno českým studentům, kteří se účastní doktorského studijního programu na české vysoké škole. Uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2017. Výsledek výběru by měl být znám v červenci 2017.

Více informací pro zájemce je možno najít na stránce Wirthova institutu.

Letní škola sémiotiky kultury J. Lotmana

University of Tartu zve studenty bakalářských a magisterských ročníků na letní školu sémiotiky kultury J. Lotmana. Za účast je možné získat 4 kredity. Škola se koná 3. až 14. července. Více info naleznete a přihlásit se můžete na stránkách Juri Lotman and Semiotics of Culture.

The Summer School of Linguistics 2017

Letní lingvistická škola zve na 11. setkání, které se bude konat od 20. do 26. srpna 2017 v Litomyšli.

Registrace je možná do 31. května.

Více informací včetně programu naleznete na: http://www.lingvistika.cz/ssol/2017 .

 

INTERNATIONAL MOBILITY DAYS 2017

Zahraniční oddělení UP si dovoluje pozvat studenty i zaměstnance na sérii informačních schůzek o možnostech studia nebo stáže v zahraničí. Tyto schůzky proběhnou ve dnech: 10. – 12. 04. 2017.
Podrobný program naleznete zde (PDF).

Seminář s profesorem Starkem v Olomouci

Katedra anglistiky a amerikanistiky srdečně zve na seminář s názvem Towars a principled comparative morphology of Slavic verbs pod vedením profesora Michaela Starkea z University of Tromso v Norsku.

Seminář se uskuteční v pondělí 3. 4. od 13.15(-16.30) na Třídě Svobody 28,  v místnosti 1.65.

Mezinárodní konference na KOL

Srdečně zveme všechny kolegy a studenty na mezinárodní konferenci s názvem Word Order and Information structure: a Cross- and Intra-Linguistic Perspective, která nabídne nejnovější informace a představí aktuální výzkumy v dané oblasti. Připravené jsou příspěvky týkající se germánských, románských, slovanských jazyků i arabštiny.

Na vaši návštevu se budeme tešit 23. 3. – 24. 3. 2017 v učebně KC 1.07 na Křížkovského 14.

 

Program konference:

23rd March 2017

10.00 – 12.00 Pre-conference program: Vladimír Matlach

Workshop section – Training on QUITA program

 

13.00 – 14.00 Atle Gronn

Aspectual Operators & Information Structure in Russian

14.00 – 14. 30 Jiří Milička

From – To Construction in Arabic and Czech

14.30 – 15.00 Espen Johan Klævik-Pettersen

Latin and Old Romance: When Information Structure becomes syntax

 

15.00 – 15.30 Coffee Break

 

15.30 – 16.30 Pål Kristian Eriksen

Tense Systems & the Realization of Grammatical Categories

16.30 – 17.00 Elena Callegari

A  Focus-Driven Analysis of Topicalization

17.00 – 17.30 Martin Drápela

The contExt attribute in FSPML2.0

17.30 – 18.00  Final Discussion

Conference Welcome Dinner

 

24th March 2017

10.00 – 11.00 Patrick Georg Grosz

Information structure in SOV languages: German and Kutchi Gujarati

 

11.00 – 11.30 Kosek Pavel, Čech Radek, Navrátilová Olga

Development of the Czech pronominal (en)clitics

11.30 – 12.00 Ľudmila Lacková,   Roberta Cichirillo

Speech in progression. The interface between intonation and information structure in political discourse

12.00 – 12.30 Final Discussion

 

CEFRES: Program na podporu mobility mladých vědců

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlásil výzvu k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů z Francie a zemí Visegrádské čtyřky.

Více informací naleznete zde.

Stáž v Nizozemí

Nizozemská komunikační agentura De Presentatie Groep nabízí pracovní stáže v oblasti komunikace, pro zájemce bližší info v příloze.
Stáž v Nizozemí (PDF)
NABÍDKA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ STÁŽE (PDF)

Gratulace M. Mrázkové

Minulý týden si naše doktorandka Míša Mrázková přišla převzít ocenění rektora za nejlepší diplomovou práci. Upřímně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci katedry!
Pro více info čtěte žurnál upol.

Nadační fond Univerzity Palackého

Získejte peníze na své mezinárodní projekty na akademický rok 2017/2018!

Nadační fond Univerzity Palackého vyhlašuje 3. výzvu, v rámci které podpoří umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem.

Více informací naleznete na: http://fond.upol.cz/.

Otázky směřujte na email: dita.palascakova@upol.cz .

Výsledky VŘ Erasmus 2017/2018

S radostí oznamujeme výsledky VŘ Erasmus:

Korabečná Eva: Zimní sem., Universität Trier
Nováková Anna: Zimní sem., Universidad del Pais Vasco
Potanková Greta: Zimní sem., Universita di Bologna
Vrabeľ Ondřej: Zimní sem., Universidad del Pais Vasco

NABÍDKA STÁŽE v Českém centru Berlín

České centrum v Berlíně hledá 3 stážisty se znalostí německého jazyka, a to od 1. září 2017 do 28. února 2018 (délka stáže: minimálně 4 měsíce, ideálně 6 měsíců, pracovní doba: 40 hodin týdně). Dále se nabízí ještě jedno místo na léto, od 1. července do 30. října 2017 (stáž 1).
Stáž 1 – zaměření: překlady, PR, kultura
Stáž 2 – zaměření: grafika, fotografie, kultura
Stáž 3 – zaměření: překlady, společnost, inovace
Podrobné informace naleznete v dokumentu 2017.NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín (PDF).
V případě zájmu prosím zašlete svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci Kariéra – Stáže) na e-mail frankenberg@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus). Více informací naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/staze/