Harmonogram

Harmonogram na akademický rok 2016/2017 (v plném znění ke stažení zde).

ZIMNÍ SEMESTR
19. 9. – 16. 12. 2016
výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)

2. 1. – 10. 2. 2017
zimní zkouškové období

LETNÍ SEMESTR
13. 2. – 12. 5. 2017
výuka v letním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)

15. 5. – 30. 6. 2017
letní zkouškové období

30. 6. 2017
mezní řádný termín pro odevzdání seminárních prací (hesel a jiných podkladů k atestaci) vyučujícím

4. 9. 2017
mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2015/2016


PŘEDZÁPIS DO IS STAG

ZS
1. roč. Bc.: 6. 9. 2016 (od 8:00 hod.) – 25. 9. 2016 24:00
2. roč. Bc.: 14. 7. 2016 (od 11:00 hod.) – 25. 9. 2016 24:00
3. roč. Bc.: 14. 7. 2016 (od 8:00 hod.) – 25. 9. 2016 24:00
4. a vyšší roč.: 12. 7. 2016 (od 8:00 hod.) – 25. 9. 2016 24:00
1. roč. nav. Mgr.: 8. 9. 2016 (od 8:00 hod.) – 25. 9. 2016 24:00
2. a vyšší roč. nav.Mgr.: 12. 7. 2016 (od 14:00 hod.) – 25. 9. 2016 24:00
Ph.D.: 8. 9. 2016 (od 8:00 hod.) – 16. 10. 2015 24:00

LS

1. roč. Bc.: (od 14:00 hod.) 19. 1. 2017 – 20. 2. 2016 24:00
2. roč. Bc.: (od 11:00 hod.) 19. 1. 2017 – 20. 2. 2016 24:00
3. roč. Bc.: (od 8:00 hod.) 19. 1. 2017 – 20. 2. 2016 24:00
4. a vyšší roč.: (od 8:00 hod.) 17. 1. 2017 – 20. 2. 2017 24:00
1. roč. nav. Mgr. a Ph.D.: (od 14:00 hod.) 17. 1. 2017 – 20. 2. 2017 24:00
2. a vyšší roč. nav.Mgr a Ph.D.: (od 11:00 hod.) 17. 1. 2017 – 20. 2. 2017 24:00


STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

SZZk v lednu 2016

do 18. 11. 2016
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

do čtvrtka 15. 12. 2016, 11:00
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG),
kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

9. 1. – 27. 1. 2017
průběh SZZk/obhajob

SZZk v červnu 2017

do 31. 3. 2017
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

23. 4. 2017
ukončení prezenční výuky v kurzech pro absolventské ročníky

do čtvrtka 4. 5. 2017, 11:00
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP, ukončení zápisu, k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

22. 5. – 16. 6. 2017
průběh SZZk/obhajob

SZZk v září 2016

do 9. 6. 2017
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

ve čtvrtek 22. 6. 2017
1. termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP
v úterý 22. 8. 2017 2. termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP

28. 8. – 31. 8. 2017
průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník Bc. a 5. ročník nav. Mgr.

29. 8. – 4. 9. 2017
průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky Bc. a nav. Mgr.