Matematická lingvistika

Monografie
Čech, R. – Altmann, G. (2011): Problems in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
Popescu, I. I. – Čech, R. – Altmann, G. (2011): The Lambda structure of Texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
Popescu, I. I. – Mačutek, J. – Kelih, E. – Čech, R. – Best, K. H. – Altmann, G. (2010): Vectors and Codes of Text. Lüdenscheid: RAM-Verlag.

Články
Popescu, I. I. – Čech, R. – Altman, G. (2012): Some Geometric Properties of Slovak Poetry. Journal of Quantitative Linguistics 19 (2), s. 121–131.
Andres, J. – Benešová, M. – Kubáček, L. – Vrbková, J. (2011): Methodological note on the fractal analysis of texts. Journal of Quantitative Linguistics 18 (4).
Andres, J. – Benešová, M. (2011): Fractal analysis of Poe’s Raven. Glottometrics 21, s. 73–100.
Andres, J. (2010): On a Conjecture about the fractal structure of language. Journal of Quantitative Linguistics 17 (2), s. 101–122.
Andres, J. (2009): On de Saussure’s principle of linearity and visualization of language structures. Glottotheory 2 (2), s. 1–14.

Find cheap dissertation at dissertationcheap.com

Granty
Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami
Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie