Aktuality

Studijní a výzkumné pobyty v zahraničí

 • do 31. 10. můžute podávat přihlášky na studijní a výzkumné pobyty CEEPUS
  • seznam partnerských univerzit a bližší info zde
 • do 06. 11. můžete podávat přihlášky na pracovní a výzkumné pobyty mimo EU Freemover
  • informace k administraci zde

 

 

 

Srdečně zveme! (pro zvětšení klikněte)

 

 

 

Milé studentky a studenti,
stále je možné zapsat se do kurzu Lingvistické aplikace (KOL/VLAP)!

 • Kurz bude probíhat v pondělky od 11:30 do 13:00 v online formě (zoom).
 • Vyučuje jej dr. Kateřina Lesch.

 

 

 

 V zimním semestru probíhat volitelný kurz Academic Writing.

 • vždy v pondělí od 9:45 do 11:15, v učebně 1.04 na K12
 • bližší informace ZDE

 

 

 

Milé studentky a studenti bakalářského studia Obecná lingvistika a teorie komunikace, došlo ke změnám ve vypsání těchto kurzů:

 • kurz "Principy vývoje jazyka" KOL/PVJ bude vypsán v letním semestru 2020/2021
 • kurz "Biosémiotika" KOL/VBS je vypsán již v zimním semestru 2020/2021
 • kurz "Metodologie výzkumu kritické analýzy diskurzu" KOL/VKAD bude vypsán v letním semestru 2020/2021

 

 

 

Všechny srdečně zveme na habilitační přednášku dr. Dana Faltýnka, která se uskuteční online formou ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 13:00 !

 

 

 

Přihlášky na CEEPUS

Milí studenti/studentky, přestože nevíme, jak se bude situace kolem COVID-19 vyvíjet, nadále můžete podávat přihlášky na zahraniční výjezdy CEEPUS.

 • podrobnější info a seznam našich partnerských univerzit naleznete ZDE
 • hlásit se můžete na oba semestry 2020/2021
 • deadline pro podání přihlášek je 15. 06. 2020

 

 

 

Úvod do Digital Humanities

Ve dnech 16., 17. a 24. 4. proběhnou blokové semináře Úvodu do DH.

 • Seznámíme se v nich s těmi nejdůležitějšími body studia lidských činností v digitální formě, a to na zajímavých příkladech, např. i včetně reflexí zpracování informací týkajících se koronaviru.
 • Vzhledem k tomu, že semináře proběhnou přes aplikaci Zoom, mají neomezenou kapacitu. Zváni jsou proto studenti a studentky jak bakalářského, magisterského i doktorského studia.
 • Každý kdo se bude chtít zúčastnit, nechť ZDE vyplní svůj e-mail, na který mu v dané termíny přijde pozvánka na Zoom Meeting.

 

 

 

Již brzy spustíme nový studijní program!

Digital Humanities pro budoucnost. Tak se jmenuje projekt, kterému se věnuje katedra obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity ve Wrocławi. Jeho výsledkem by měl být mimo jiné nový bakalářský program na UP – Digital Humanities. První studenti by jej měli začít studovat na podzim 2021.

 

 

 

! Našim absolventským ročníkům !

 • mezní termín odevzdávání diplomových prací je posunut do 07. 05. do 11:00
 • mezní termín splnění studijních povinností přes SZZk  je posunut do 04. 06. do 11:00
 • termíny SZZk a obhajob DP jsou 01. 07. a 02. 07

 

 

 

Kurzy letního semestru

Milé studentky, milí studenti, pakliže s příchodem letního semestru pořád váháte, jaké kurzy si zapsat, vězte, že výběr je široký!

 • Základy historickosrovnávací jazykovědy (ZHSJ)
 • Cognitive semiotics (pod zkraktou VJAZ!)
 • Gótština (GOT)
 • Sémantiky: od elementárních jednotek ke světu (SEJES)
 • Francouzština pro lingvisty (VSM9, VS9BC): doporučená úroveň B1 

 

 

 

 

Greetings from the University of Tartu!

The University of Tartu in Estonia welcomes you to International Summer UniversityGain an international academic experience from one of the oldest and most distinguished universities in the Baltic States. We welcome applications from all adults including university students, professionals and other experts, regardless of educational background. Explore the selection of interdisciplinary and subject specific summer programmes in English or find a suitable Estonian language course.

Juri Lotman and the Semiotics of Culture: Contemporary Applications offers deeper understanding of cultural mechanisms and a set of tools for practical analysis of culture. Scholarships available.
29 June – 10 July in Tartu


Estonia’s Economic Innovation and Baltic Regional Security will dive into Estonian economic innovation and the NATO, the EU and Baltic Regional Security. Scholarships available.
06 – 31 July in Tallinn and Tartu


Open and Closed Societies: The Example of Japan focuses on contemporary issues in Japan and discusses societal developments from a closed and open society perspective. Scholarships available.
10 – 16 August in Tartu


Educational Change in Times of Rapid Technological Innovation aims to empower people to re-imagine modern teaching practices and follow the transformation of education. Scholarships available.
17 – 27 August in Tartu


European Encounters: The Baltics in the European Union introduces the history and identity of Baltic countries and their connection to the European Union. Scholarships available.
06 July – 14 August in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


European Encounters: Diversity and Integration from West to East aims to introduce the diversity and unity of European Identities, the European Union, (shared) foreign policy and new challenges.
06 – 31 July in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia)


European Encounters: Estonia and Latvia in the European Union will dive into Estonian economic innovation and Baltic Regional Security and will give an insight on the “big neighbors” influence on the Baltic States.
20 July – 14 August in Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


Craft Camp aims to introduce Estonian handicraft by giving an overview of traditional handicraft techniques from Estonia and to learn the modern usage of those techniques. Scholarships available.

05 – 11 July in Viljandi


Estonian Language Summer Courses on different levels according to the language skills. Scholarships available.
27 July – 07 August in Tartu

 

 

 

Čtvrteční přednášky zahraničních hostů

 • Čtvrteční přednášky zahraničních hostů (13. 02. 20 - 07. 05. 20) jsou otevřeny jak pod kódem KOL/PZV,
  tak pod kódy:
  • KOL/VSM1
  • KOL/VSM2
  • KOL/VSM3
  • KOL/VSM4
  • KOL/VSM5
  • KOL/VSM6
  • KOL/VSM7
  • KOL/VSM8
  • KOL/VSM10
  • KOL/VS1BC
  • KOL/VS10B
  • KOL/VS2BC
  • KOL/VS3BC
  • KOL/VS4BC 
  • KOL/VS5BC 
  • KOL/VS6BC
  • KOL/VS7BC  
  • KOL/VS8BC 

 

 

 

Lingvistické aplikace

 • Milé studentky a milí studenti, výuka předmětu Lingvistické aplikace započne 17. února v 11:30.

 

 

 

Kognitivní škola 2020
 

 

 

 

Výběrové řízení Erasmus+

 • Přihlášky můžete podávat přes aplikaci Erasmus+, a to do 16. 02. 2020.
 • Seznam smluvních univerzit a podmínky přihlášení naleznete ZDE.

 

 

 

John Wakefield - Intonation is in the lexicon

 

 

 

 

 

Čína: Studijní či výzkumné stáže - iniciativa 17 + 1

Čínská vláda stejně jako v minulých letech nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 17+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2020/2021, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů. 

 • Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 13. ledna 2020 do 15 hodin. 
 • Uchazeči, kteří obdrží nominaci MŠMT ke studiu v ČLR v akademickém roce 2020/2021 v rámci stipendia na základě bilaterální smlouvy, nejsou vhodnými kandidáty! 
 • Podrobné informace o nabízených stipendiích, podmínkách pro žadatele a průběhu výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA).

 

 

 

Stipendium pro doktorské studium ve Francii

 • informace ZDE

 

 

 

Stipendia pro magisterské & doktorské studium v Německu
 

 

 

 

Srdečně zveme na předvánoční lingvistickou konferenci
 

 

 

 

Nabídka stipendií na studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP 2020/21 přes MŠMT

 • ALBÁNIE: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • BULHARSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • ČÍNA: studijní a výzkumné pobyty pro nesinology → 20.12.2019; pro sinology → 31.12.2019
 • EGYPT: studijní pobyty pouze pro studenty DSP → 13. 12. 2019
 • ESTONSKO: studijní pobyty pouze pro studenty DSP → nutno sledovat zde
 • FRANCIE: studijní pobyty pro studenty DSP a pro studenty DSP v rámci doktorátu pod dvojím vedením / Cotutelle → 1.2.2020
 • GRUZIE: studijní a výzkumné pobyty → 31.12.2019
 • LITVA: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → nutno sledovat zde                    
 • LOTYŠSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • MAĎARSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 2.12.2019
 • MONGOLSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • NĚMECKO: studijní a výzkumné pobyty přes DAAD → různé termíny
 • POLSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 22.1.2020
 • RAKOUSKO: studijní pobyty pro studenty MSP a DSP → 31.10.2019 na LS, 15.3.2020 na ZS
 • REPUBLIKA SEVERNÍ MAKEDONIE: stud. pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 13.12.2019
 • RUMUNSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • RUSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 30.11.2019
 • SLOVENSKO: studijní pobyty pro studenty MSP → 21.2.2019
 • ŠVÝCARSKO: studijní pobyty pro studenty DSP a studenty uměleckých směrů → 16.11.2019

Podrobné informace naleznete ZDE a ZDE.

 

 

 

Merrillův program

Merrillův program 2020/2021 - výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA. Informace o programu zde.

Zahraniční oddělení UP vyhlašuje výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyty v USA v rámci Merrillova programu v akademickém roce 2020/2021 na těchto partnerských školách:

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně paní Zuzaně Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 20. ledna 2020 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného, atd. zůstává.

 

 

 

Akademická informační agentura AIA - stipendijní pobyty

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty 2020/2021 aka neváhejte a hlaste se!

Akademická informační agentura AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol. Obecné informace k výběrovým řízením zde.

Možnost vyjet do Číny, Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska, Rumunska. Bližší informace k jednotlivým zemím zde.

 • Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 měsíců.
 • Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 2 místa nabízí zájemcům o letní školu albánského jazyka v roce 2020 v délce 1 měsíce.
 • Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. 
 • Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 
 • Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců.
 • Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro studenty DSP v délce 2–9 měsíců. 
 • Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. 

Zájemci o studijní pobyt v Číně se přihlašují v termínu 20. prosince 2019 do 12:00, uchazeči o stipendium do Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska a Rumunska v termínu 31. prosince 2019 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

 

 

Claudio Rodríguez: How to Explode a Semiotic Bomb: On Semiotic Warfare
 

 

 

 

The 16th international Congress 2020 of the German Semiotic Association
“Transformations of Signs and their Objects“ (Chemnitz, 22. bis 26. September 2020)

 • Všem zájemcům o účast na kongresu, Call for Papers ZDE

 

 

 

Lednový termín obhajob a státnic

 • Lednové státnice a obhajoby budou probíhat v úterý 14. 01. 2020 od 10:00
 • Pokud chcete v tomto termínu obhajovat diplomovou práci, musíte ji odevzdat nejpozději 12. 12. 2019

 

 

 

Marco Petolicchio: Digital Methods in Humanities
- na viděnou ve čtvrtek!

 

 

 

Těšíme se na vás na aktivu!

 

 

 

Srdečně zveme - již dnes v 15:30!

 

 

 

 

Výstava programu Erasmus+ & Dny mobilit

Program Erasmus+ slaví již 20 let, a to výstavou a Dny mobilit.

 • zahájení výstavy a Dnů mobilit proběhne 30. 9. 2019 ve 13:00 v Respiriu, budova C, přízemí, Křížkovského 10 (ke zhlédnutí do 4. 10.)
 • výstava bude spojená s doprovodným programem o možnostech výjezdů studentů (Bc., Mgr., DSP) do zahraničí
 • své zkušenostmi a zážitky budou od 1. 10. do 3. 10. vždy od 13:00 prezentovat studenti, kteří se právě ze zahraničí vrátili, mluvit se bude i o administrativě s výjezdy spojenou, o organizaci zahraniční agendy na FF/UP, přihláškách, deadlinech atd.

Podrobný program ZDE.

Kdo nevěří, ať tam běží!

 

 

 

 

Přednášky pozvaných hostů

 • na tento kurz se můžete zapisovat i pod kódy výběrových seminářů: VSM2-10
 • konkrétní rozvrh přednášek vám zašleme mailem v průběhu semestru

 

 

 

40. ročník studentského workshopu Žďárek

Kolegové z Prahy zvou na jubilejní 40. studentský workshop Žďárek, který se tentokrát koná již na podzim, a to ve dnech 1.–3. listopadu 2019 v Kostelci nad Černými lesy.Vítání jsou zejména studenti bakalářského a magisterského studia z různých oborů, kteří mají chuť prezentovat své lingvistické i literárněvědné práce – magisterské, bakalářské, seminární práce nebo i vlastní výzkum, a kteří chtějí sdílet své odborné nápady a názory. Prostor Žďárku je otevřen i těm, kteří dosud nemají s prezentací své práce před kolegy zkušenosti.Preferováni jsou účastníci s referáty, zájemci bez příspěvků budou pouze doplňovat kapacitu Žďárku (u přihlášených bez příspěvků rozhoduje termín přihlášení). Přednost mají ti zájemci, kteří se chtějí účastnit celého workshopu.

 • Přihlašování bude ukončeno 20. října 2019, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku. Veškeré informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete ZDE.
 • Dotazy můžete směřovat na e-mail vinson@seznam.cz

 

 

 

Doporučené kurzy

Vážení a milí, v rámci zimního semestru vám obzvláště doporučujeme tyto kurzy:

 • Psycholingvistika - vždy ve středu v 16:45
 • Přednášky hostujících profesorů - 3x za semestr, vždy ve čtvrtek v 15:00

 

 

 

1. konference České asociace kognitivní lingvistiky
- všichni jste srdečně zváni, více informací ZDE

Call for papers

• vítáme příspěvky věnované kognitivním přístupům ke studiu jazyka a komunikace

• jednacím jazykem konference je čeština

• abstrakty (mluvené příspěvky v délce 30 minut včetně diskuse) podávejte do 15. 9. 2019

• maximální délka abstraktu je 400 slov bez bibliografie

 

 

 

 

Nejen jazykem je člověk živ

- chcete-li obohatit svůj kulturní přehled, doporučujeme tento kurz

 

 

 

 

Gratulujeme Ľudmile Lackové k získání prestižní Ceny Jacquese Derridy!

 

 

 

 

Srdečně zveme všechny příznivce lingvistiky a těšíme se na viděnou!

 

 

 

Harmonogram obhajob diplomových prací a SZK - červen 2019

 

 

 

Studentský workshop Žďárek

Ve dnech 10.–12. května 2019 se bude v Kostelci nad Černými lesy konat studentský workshop Žďárek.

Vítáni jsou zejména studenti bakalářského a magisterského studia z různých oborů, kteří mají chuť prezentovat své lingvistické práce – magisterské, bakalářské, seminární práce nebo i vlastní výzkum, a kteří chtějí sdílet své odborné nápady a názory. Prostor Žďárku je otevřen i těm, kteří dosud nemají s prezentací své práce před kolegy zkušenosti.

Přihlašování bude ukončeno 30. dubna 2019, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku. Veškeré informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete ZDE.

Dotazy můžete směřovat na e-mail vinson@seznam.cz

 

 

 

Je čas jen iluze?

Srdečně zveme na čtvrteční přednášku Jana Fikáčka!

 

 

 

Raquel Amaro a Rute Costa v Olomouci

Srdečně zveme na zítřejší přednášky!

 

 

 

Lingvistické odpoledne

Všechny příznivce lingvistiky srdečně zveme na Lingvistické odpoledne!

 • Ve čtvrtek 28. 03. 2019
 • KB 1.17

 

 

 

Mattia Thibault: Unweaving the urban fabric, perspectives on semiotics of the city

Srdečně zveme na čtvrteční přednášku!

 

 

 

 

Červnové státnice a obhajoby

 • 12. - 13. 06. proběhnout červnové státnice a obhajoby (Bc. i Mgr.)
 • Zapisovat se na ně můžete od 11. března.

 

 

 

Serge Tchougounnikov

V rámci cyklu přednášek hostujících profesorů u nás již ve čtvrtek vystoupí Serge Tchougounnikov z University of Burgundy. Všichni jste srdečně zváni!

Letní škola v Tartu

Univerzita v Tartu zve na letní školu! Účastníci získají cenné akademické zkušenosti z jedné z nejprestižnějších pobaltských univerzit. Hlásit se mohou jak studenti, profesionálové, tak všichni ostatní nezávisle na svém akademickém či profesním zázemí.

 • Kurzy budou probíhat v angličtině.
 • Na většinu kurzů je možné získat stipendium.

 

 

 

 

Christopher Ballard & Richard Feinberg v Olomouci

Tým kulturní antropologie zve na přednášku prof. Christophera Ballarda (The Australian National University) a také na workshop, který zahájí prof. Richard Feinberg.

Akce se uskuteční ve středu 13. února - přednáška prof. Ballarda v 10:30 a workshop s úvodním slovem prof. Feinberga ve 13:30.

Přednáška a workshop se budou konat v prostorách katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie - posluchárna bude upřesněna na místě.

 

 

 

Lingvistické aplikace

Milí studenti, kurz doktorky Veselovské - Lingvistické aplikace - v nadcházejícím letním semestru začne až druhý výukový týden, tj. 18. 02. 2018.

 

 

 

Eye Tracking

K nabídce výběrových seminářů pro nadcházející letní semestr přibyl také prakticky zaměřený seminář o Eye Trackingu. Seminář poskytne úvod do problematiky marketingových analýz za pomoci experimentálních metod s důrazem na využití Eye Trackeru. Důležitou částí semináře bude seznámení se s hardwarem a softwarem Eye Trackeru, metodologií vypracování experimentu a jeho následným vyhodnocením.

Neváhejte, zapisujte, trackujte!

 

 

 

Přednášky hostujících profesorů

V letním semestru nás čekají zajímavá setkání s významnými výzkumníky z celého světa. Na návštěvu Olomouce se těší např. prof. Rute Costa a Raquel Amaro z Lisabonu, Mattia Thibault z Finska (Tampere University of Technology) či Serge Tchougounnikov z francouzského Dijonu. Tématy přednášek budou sémiotika a urbanisitka, kvantitativní lingvistika a terminologie, dialogičnost u Bachtina a mnohé další.

 
Čtvrteční přednášky si zapisujte pod kódem KOL/VSP, KOL/VSM8, KOL/VS8BC. Pokud už jste přednášky absolvovali vícekrát a nemůžete se zapsat na vypsané kódy, kontaktujte Ludmilu Lackovou.

 

 

 

Od 1. 1. 2019 řeší Katedra obecné lingvistiky FF UP dva nové projekty:

Ve spolupráci s nakladatelstvím Nová Beseda a Masarykovou univerzitou je to projekt TAČR s názvem Interaktivnı́ odborné knihy - redefinice elektronického publikování v oblasti non-fikceCílem projektu je design a testování nového typu elektronické publikace. V současné době projektový tým plánuje publikaci tří titulů z oblasti filozofie fyziky, forenzní lingvistiky a obecné lingvistiky. Zda se z elektronické knihy podaří vytvořit sociální síť, uvidíme v polovině příštího roku.

Ve spolupráci s Karlovou univerzitou je to projekt GAČR s názvem Zjednodušující předpoklady a nekauzální vysvětlení. Cílem projektu z oblasti analytické filosofie vědy je prozkoumání role zjednodušujících předpokladů (především abstrakce a idealizace) při tvorbě vědeckých modelů (a teorií) a při konstrukci nekauzálních vědeckých explanací. Jestli je možné vyjádřit lingvistický strukturalismus prostředky topologické teorie grafů, zjistíme v průběhu následujících tří let.

 

 

 

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+

Milí studenti,  vyhlašujeme výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020. Přihlášky prosím podávejte nejpozději do 8. února 2019 prostřednictvím této aplikace. Seznam partnerských univerzit i detaily pro podávání přihlášek naleznete na ZDE.

Pro více informací pište na: ondrej.vrabel01@upol.cz

 

 

 

Výběrové semináře LS 2018/2019

Milí studenti, přehled výběrových seminářů pro LS 2018/2019 naleznete ZDE.

 

 

 

Přednáška & workshop - Sinofonní pohraničí

V rámci projektu Sinofonní pohraničí se na FF UP 17. 12. 2018 uskuteční zajímá přednáška a workshop, na něž jste srdečně zváni:

 

 

 

PŘEDNÁŠKY HOSTUJÍCÍCH PROFESORŮ

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se na katedře uskuteční následující přednášky:

 • Prof. Alexander Bolshoy, University of Haifa, Israel
  Let us compile GNOMIC 2.0 - a new Dictionary of Sequence Biology
 • Dr. Diego Krivochen, University of Reading, UK
  I don’t think every linguist will agree with this analysis (or ‘on NEG lowering into quantifiers’)

Abstrakty obou přednášek naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

VĚDECKOFILOZOFICKÝ WORKSHOP

Všechny zájemce o vědu a filozofii zveme ve čtvrtek 6. 12. na vědeckofilozofický workshop.

 

 

 

THE FORMAL METHOD IN GERMANY AND RUSSIA

Přijďte si ve čtvrtek 01. 11. 2018 poslechnout přednášku Sergueie Tchougounnikova:
The Formal method in Germany and in Russia.

 

 

KORPUSOVÝ WORKSHOP V PRAZE

V sobotu 3. 11. 2018 se bude na Filozofické fakultě v Praze konat bezplatný workshop Českého národního korpusu pro všechny zájemce (nejen) z řad lingvistů, překladatelů či učitelů.

 • Chcete-li se zúčastnit, veškeré info a registraci najdete ZDE

 

 

AKTIV

V úterý 30. 10. se koná katederní aktiv spolu s pasováním prváků. Všichni jste srdečně zváni!

 • Cabaret Café Bar | 19:00

 

 

ZAHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ DSP FF UP PRO ROK 2019

Jste-li studentem/studentkou DSP a chcete se zúčasnit v roce 2019 konference nebo vyjet na výzkumný pobyt,
máte možnost získat stipendium FF UP.

 • uzávěrka podávání přihlášek je 06. 11. 2018
 • veškeré informace naleznete ZDE

 

 

TEORIE RELATIVITY PRO VŠECHNY

Mysleli jste si, že nikdy nepochopíte teorii relativity?

Opak je pravdou! Přijďte se k nám přesvědčit již ve čtvrtek 21. 10.!

 

 

PŘIHLÁŠKY NA CEEPUS

Milí studenti, neváhejte podávat přihlášky na CEEPUS studijní pobyty! Termín pro podávání přihlášek na letní semestr 2019 je v rámci sítí CEEPUS stanoven na 31. října 2018. Přihlášky podávejte prostřednictvím tohoto webu. Všechny potřebné informace naleznete na webu katedry v sekci Zahraničí. Na základě dobrých zkušeností studentů můžeme doporučit např. University of Graz, University of Ljublana, Unversity of Zagreb či University of Novi Sad.

 

 

PH.D. STIPENDIA FRANCOUZSKÉ VLÁDY

Zájemci o Ph.D. stipendium francouzské vlády určené pro dvojí doktorát či výzkumnou stáž, koukněte ZDE.

 • Uzávěrka podávání přihlášek je 01. února 2019

 

 

SPISOVNÁ ČEŠTINA A JAZYKOVÁ KULTURA

Vážení a milí, rádi bychom vás pozvali na konferenci „Spisovná čeština a jazyková kultura 2018″, která se uskuteční na Katedře bohemistiky FF UP ve dnech 18. a 19. 10. 2018. Tématem konference bude aktuální stav spisovné češtiny a její vyhlídky – v širokém smyslu tohoto vymezení (mluvená komunikace, vývojové tendence, jazyk médií, institucí, škol, beletrie aj.)

 • Program konference je ke stažení ZDE.

 

 

SEMIOTICS, LOTMAN, PEIRCE AND YOU

Neváhejte a přijďte si ve čtvrtek poslechnout přednášku na téma
Semiotics, Lotman, Peirce and You: Can We Really Combine Such Different Approaches?

 • This presentation will attempt to tackle in (very) general lines the tenets of Lotmanian and Peircean semiotics, observing their possible intersections and interactions as well as their theoretical incompatibilities. As history would have it, both traditions stem from different roots, and their playing along cannot be taken for granted. In examining these historical roots in light of the naturalizing project of current semiotics, we can hope to find some points to connect both sides, even if not everything will work within the same machinery. It will be argued that biosemiotics offers the most productive prospect moving forward.

 

 

 

ČLOVĚK V DIGITÁLNÍ DOBĚ

NOC VĚDCŮ již v pátek 05. 10.!

S nadhledem a v souvislostech budeme na KOL prezentovat Digital Humanities. Obor, který zkoumá nově vznikající digitální reflexi světa. Přijďte nahlédnout aktuální trendy ve vývoji teorie komunikace 21. století.