Aktuality

Erasmus Days 2021

Pozvánka na Erasmus Days 2021 – 14.–16. října 2021

Rádi bychom pozvali naše studenty i akademické pracovníky ve dnech 14.–16. října 2021 na Erasmus Days 2021,
v rámci nichž chystáme na Zahraničním oddělení UP pestrý program.
Těšit se můžete například na Erasmus+ Mobility Day, prezentace absolventů, projektů programu Erasmus+ a další.
Současně budou probíhat dílčí akce na jednotlivých fakultách a pracovištích.

Program Erasmus Days 2021 na Univerzitě Palackého*
Čtvrtek 14. 10. 2021

10:00 – 16:00 Erasmus+ Mobility Day – Informační stánek Zahraničního oddělení UP (přízemí/recepce Zbrojnice) + ESN UP Olomouc
14:30 – 16:30 Prezentace možností výjezdů pro studenty LF, osobní zkušenosti studentů z výjezdů (Teoretické ústavy LF, dostavba, učebna 2.517)

Pátek 15. 10. 2021
10:00 – 11:30 Do Něměcka na zkušenou – prezentace projektu (čas a místo budou upřesněny)
15:00 – 19:00 Program a zábavné aktivity na PF pro studenty a zaměstnance PF UP
19:00 – 20:00 Promítání studentských videí a vyhlášení soutěže o nej "video z Erasmu" (Právnická fakulta UP)

Sobota 16. 10. 2021
10:00 – 11:30 Erasmus Café – neformální povídání u kávy o možnostech jak a kam vycestovat, zkušenosti absolventů (Coffee Library, Biskupské nám. 1). Pro prvních 30 návštěvníků káva nebo čaj zdarma.

Na Fakultě zdravotnických věd UP budou také od 11.–15. 10. 2021 v hodinách anglického jazyka probíhat Prezentace zahraničních studentů Erasmus+. Na Facebooku FZV UP také probíhá do 15. 10. 2021 fotografická soutěž pro studenty FZV.

Připojte se k události na Facebooku.

Obecné informace k akci jsou dostupné na www.erasmusdays.eu.

* Program proběhne v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními. Je nutné předložit certifikát O-N-T a nosit respirátor. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu v programu.

 

Podzimní škola Digital Humanities: přihlašování

Milí studenti, stále ještě zbývá několik míst na podzimní školu Digital Humanities.
Přihlašovat se je možné do úterý 12. 10. V případě zájmu kontaktujte mgr. Hanu Owsiankovou na e-mail hana.owsiankova@upol.cz.
Ubytování je zajištěno v krásném horském středisku Alpejski Dwór.

Na viděnou příští týden!

 

 

 

 

 

 

DAAD - studijní a výzkumné pobyty v Německu

Deutsche Akademische AustauschDienst (DAAD) nabízí:

 • pro studenty od 2. ročníku na VŠ: stipendia k účasti na letním kurzu NJ v roce 2021 (výše stipendia činí 1 061 EUR)
 • pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu magisterských programů ve všech vědních oborech v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)
 • pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu MSP v oborech architektura, výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film, scénické umění a hudba v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)
 • pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP: výzkumná stipendia v délce 1 až 12 měsíců, resp. v rámci cotutelle s maximální délkou 2 roky (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně pro absolventy a 1200 EUR měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy)

Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí.

Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.

Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2021, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2021.

 • Mag. Jonas Podlecki (KGN) připravil pro studenty krátkou online prezentaci ke stipendiím ZDE
 • Podrobné informace ZDE 
 • Užitečné informace ZDE 

 

 

 

AKTION

Program AKTION nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Podmínky podání přihlášky a přehled termínů najdete ZDE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 1. Zájemce o výjezd přes AKTION se musí nejdříve zaregistrovat a online vyplnit přihlášku AIA "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na ZDE
 2. Zároveň je nutné vyplnit online přihlášku v IS STAG a výše zmíněný vyplněný a podepsaný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" k přihlášce v IS STAG nahrát do sekce Požadované dokumenty.

Deadline: 31. 10. 2021

Užitečné odkazy:

 

 

 

AIA - studiní, výzkumné pobyty a letní školy 2022/23 - nabídka stipendií MŠMT

Akademická informační agentura Domu zahraničních spolupráce MŠMT nabízí studentům BSP, MSP a DSP i akademickým pracovníkům stipendia na studijní a výzkumné pobyty do vybraných zemí, s kterými má MŠMT uzavřenu mezinárodní smlouvu.

Katalog destinací, podmínky podání přihlášky a přehled termínů podání přihlášky (POZOR! Termíny bývají různé!) najdete ZDE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro studenty FF UP:

 1. Je nutné si nejdříve online vyplnit, pak vytisknout a podepsat formulář AIA "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" ZDE
 2. Poté je nutné online vyplnit přihlášku v IS STAG v příslušné Nabídce výjezdu (viz níže) a výše zmíněný vyplněný a podepsaný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" k přihlášce v IS STAG nahrát do sekce Požadované dokumenty.
 3. Následně "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" potvrdí Zahraniční oddělení FF a pošle jej studentovi e-mailem na jeho školní e-mailovou adresu. Nabídky výjezdů AIA v IS STAG: Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů → Podat přihlášku →​​​
  AIA – stipendia MŠMT na AR 2022/2
  AIA – stipendia MŠMT na letní školy AR 2021/22

Kontakt: Jana Hořáková, Zahraniční oddělení FF UP

Užitečné odkazy:

Přehled letních škol

 • ALBÁNIE: LŠ albánského jazyka
 • BULHARSKO: LŠ bulharštiny + zimní seminář balkanistiky pro studenty a učitele VŠ
 • NĚMECKO – DAAD: letní kurz 
 • ESTONSKO: letní a zimní tematicky zaměřené kurzy (včetně jazykových kurzů)
 • GRUZIE: jazykově a oborově zaměřené LŠ
 • KOREA: LŠ korejštiny 
 • LITVA: ZŠ a LŠ litevštiny: https://studyin.lt/                      
 • LOTYŠSKO: tematicky a oborově zaměřené LŠ
 • MAĎARSKO: LŠ maďarštiny →
 • POLSKO: LŠ polského jazyka a kultury
 • RUMUNSKO: LŠ rumunštiny
 • RUSKO: LŠ ruského jazyka

Více info ZDE 

 

 

 

CEEPUS na LS 2021/2022

Středoevropský výměnný program CEEPUS nabízí výměnné pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP v délce od 1 do 10 měsíců. Zapojeny jsou tyto země:

Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie.

Přihlašování: online přes ceepus.info, zároveň je nutné se zaregistrovat i do IS STAG (Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů) do nabídky výjezdu s názvem CEEPUS na LS 2021/22

Název sítě KOL: Slavic Philology and its Cultural Context 

Deadline: 31. 10. 2021

Bližší informace najdete ZDE 

 

 

 

FREEMOVER na rok 2022

Tato nabídka je určena studentům DSP všech studijních programů.

Finanční podpora je určena na výjezdy studentů na konference v zahraničí či na výzkumné pobyty do zahraničí.

Min. délka pobytu 3 dny (konference) až 3 měsíce (výzkumný pobyt).

Přihlašování online přes STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů

Deadline VŘ 5. 11. 2021

 

 

 

2. kolo výběrového řízení Mezinárodní kreditové mobility KA107 na LS 2021/2022

Program KA107 umožňuje vysílat studenty a zaměstnance mimo země EU. Využijte této příležitosti a vyjeďte s KOL studovat na Univerzitu v Haifě (Izrael)! 

Kdo může vyjet:

 • Student je zapsaný do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Student řádně ukončil minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu je stanovena na minimálně 3 měsíce (trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho studijního cyklu (tzn. součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců).
 • Student musí být po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Deadline pro nominace je 31. 10. 2021!

V případě zájmu o výjezd kontaktujte: hana.owsiankova@upol.cz 

Více informací k zahraničním mobilitám katedry ZDE.

Informace k programu KA107 ZDE

 

 

 

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty přes Erasmus+ na LS 2021/2022

Studijní pobyt v zahraničí je jedinečná zkušenost. Za hranicemi důvěrně známého prostředí vás čekají zážitky, které vám už nikdy nikdo nevezme, naučíte se opravdu používat cizí jazyk, poznáte nové přátele, zbavíte se stereotypu, osamostatníte se, stanete se tolerantnější k "jinému" a odlišnému, najdete si tam třeba i pracovní stáž na léto, v neposlední řadě si vylepšíte životopis.

Pokud tedy uvažujete o výjezdu někam za hranice všedních dnů, přihlaste se na Erasmus!

2. kolo výběrového řízení probíhá právě teď přes IS STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů

Přihláška se podává pouze online.

POZOR! Každá katedra FF má vypsáno svoje vlastní výběrové řízení a vymezen vlastní termín pro podávání přihlášek. Sledujte proto informační nástěnky a FB své katedry, či sekce.

Všechna VŘ budou na FF UP ukončena 1. 10. 2021.

Nabídka výjezdů je pro: 

 • hlásit se mohou studenti 1. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
 • min. počet měsíců výjezdu jsou 3
 • student si může podat pouze 1 přihlášku a v rámci jedné přihlášky může napsat do wordovského dokumentu 1 - max. 3 univerzity dle priority (pokud má zájem o více univerzit)

Užitečné odkazy:

 

 

 

Webinář - Stipendia do USA pro studenty (na akademický rok 2022/3) - Fulbright

Webinář 13. října 2021, 10:30hod. Stipendia do USA pro studenty (na akademický rok 2022/3) - Fulbright

Máte zájem o naše stipendium na rok 2022/2023? Přijďte na webinář ke stipendiím pro uchazeče, kteří již mají ukončené bakalářské studium a chtějí v USA realizovat svůj výzkumný projekt během magisterského či doktorského studia. Na Vaše dotazy k přihlášce, výběrovému řízení a pobytu v USA

www.fulbright.cz

 

 

 

Koumáte-li stále nad předměty, mohla by vás oslovit molekulární fylogenetika.

 

 

 

24th International Conference of Text, Speech and Dialogue

6.–7. 9. 2021

organizátor: Západočeská Univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky + UPOL – FF, Katedra obecné lingvistiky

VEŠKERÉ INFO ZDE

hlavní témata: 

 • Speech Recognition
  —multilingual, continuous, emotional speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words, alternative way of feature extraction, new models for acoustic and language modelling,
 • Corpora and Language Resources
  —monolingual, multilingual, text, and spoken corpora, large web corpora, disambiguation, specialized lexicons, dictionaries,
 • Speech and Spoken Language Generation
  —multilingual, high fidelity speech synthesis, computer singing,
 • Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
  —multilingual processing, sentiment analysis, credibility analysis, automatic text labeling, summarization, authorship attribution,
 • Semantic Processing of Text and Speech
  —information extraction, information retrieval, data mining, semantic web, knowledge representation, inference, ontologies, sense disambiguation, plagiarism detection,
 • Integrating Applications of Text and Speech Processing
  —machine translation, natural language understanding, question-answering strategies, assistive technologies,
 • Automatic Dialogue Systems
  —self-learning, multilingual, question-answering systems, dialogue strategies, prosody in dialogues,
 • Multimodal Techniques and Modelling
  —video processing, facial animation, visual speech synthesis, user modelling, emotion and personality modelling.

 

 

 

CALL FOR PHD APPLICATIONS

Department of General Linguistics, Palacký University in Olomouc, Czech Republic, offers a unique PhD Program in Linguistics and Digital Humanities (LDH). LDH attracts bright students, young researchers, and professors at the interdisciplinary and international level.

IFORMATION HERE

 

 

 

 

 

CEEPUS - výjedzy do středoevropských zemí na ZS 2021/2022

 

 

 

Máte rádi češtinu? My ano! Naši studenti vytváří lingvistickou deskovou hru doprovázenou kartami s otázkami ohledně českého jazyka. Od etymologie názvů měsíců po frekvenci výskytu příjmení, vše intuitivní formou. Ostatně dostali se se svou deskovkou do finále Podnikavé hlavy. Bližší info brzy!

 

 

 

 

 

 

Opatření vedení FF UP v souvislosti s mimořádnou situací kolem epidemie COVID-19

 • Veškeré informace k opatřením naleznete ZDE

 

 

 

PhD pozice v programu Lingvistika a Digital Humanities

Katedra obecné lingvistiky vypisuje tři pozice v doktorském studiu Lingvistika a Digital Humanities se zaměřením na strukturu nízko frekventovaného lexika. Pozice jsou součástí týmu zaměřeného na výzkum nízko frekventovaného lexika, projektových aktivit týmu (účast doktorandů v řadě projektů a společná příprava projektů nových), a dlouhodobé koncepce směřující ke vzniku výzkumné laboratoře. Přihlášky nemají žádné specifické prerekvizity – hlásit se může každý se zájmem o téma nebo s konkrétním záměrem. Podmínkou je nadšení do intenzivního výzkumu. 

Témata výzkumu zahrnují: 

 • Atribuce textu za užití nízko frekventovaného lexika 
 • Identifikace autorské struktury nízko frekventovaného lexika pro testování frekvenčního efektu metodou lexical decision task 
 • Příprava forenzních standardů při využití struktury nízko frekventovaného lexika 
 • Testování nízko frekventovaného lexika v oblasti vyhledávání informací 
 • Využití nízko frekventovaného lexika v oblasti kritické analýzy diskurzu 
 • Formulování teoretických východisek souvisejících se strukturou nízko frekventovaného lexika (langue – parolová opozice, struktura textu) 
 • Evaluace koncepcí mentálního lexikonu vzhledem ke znalosti struktury nízko frekventovaného lexika 

 

 

 

Všechny studenty, vyučující a přátele lingvistiky zveme na online Aktiv! U piva se tento semestr asi nepotkáme, ale můžeme se tomu aspoň přiblížit. Připojte se ve středu 24. 3. na platformu SpatialChat (budeme distribuovat link) a popovídejte si se svými spolužáky a vyučujícími. Budeme se na vás těšit od 18:30.

 

Těšíme se na e-setkání!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendijní nabídka na studijní a výzkumný pobyt pro studenty a učitele VŠ do Polska

Studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců. 40 ze 120 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty oboru polská filologie. Výše stipendia činí 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.

Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců se stipendijní podporou ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Zájemci o tato stipendia odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia spolu s formulářem přihlášky polské agentury NAWA včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ.

Povinné přílohy pro studenty jsou životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, doporučující dopis, akceptační dopis přijímající instituce.

Seznam povinných příloh pro akademické pracovníky zahrnuje plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, životopis včetně seznamu publikací, akceptační dopis přijímací instituce, kopie nejvyššího získaného diplomu.

Termín podání žádosti je 16. února 2021 do 12 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

 • poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovením (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
 • e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovením) na adresu e-podatelna@dzs.cz.

 

 

 

Aktualizovaná témata bakalářských a magisterských diplomových prací

 • Aktualizovali jsme témata závěrečných prací, podívat se můžete ZDE

 

 

 

Erasmus+ 2021/2022

Do 07. 02. se můžete přihlašovat na studijní pobyty Erasmus+.

 • nově jsou vám otevřeny slouvy v rámci celé FF, tj. ne pouze naše katederní
 • přihlašovat se mohou studenti Bc, Mgr i PhD studia
 • nově se na Erasmus+ přihlašuje přes STAG, viz návod ZDE
 • informační plakát ZDE

 

 

 

Čemu věřit

Dan Faltýnek se v nově vydané sbírce esejí Čemu věřit nakladatelstí Nová beseda spolu s dalšími autory zamýšlí nad hranicí mezi fakty a nepravdami a obecně orientací v dnešní zapeklité spoelčnosti. Kdo nevěří, ať čte dále!

 • Orientace ve společnosti a každodenním dění a vztahování se ke světu vychází také ze schopnosti a možnosti rozeznat fakta od názorů a od nepravd; vidět jasně obrysy věcí a událostí a kriticky myslet o jejich obsahu. Kromě světa reflektovat i sebe, svojí pozici v něm, a pak činit rozhodnutí. Pojmy jako pravda a pravdivost byly samozřejmě vždy víceznačné. Avšak i když jak historickou, tak aktuální mnohoznačnost takovýchto kritických pojmů budeme brát jako nutné východisko, je současný kontext, v němž se má člověk rozhodovat a konat, znejišťující v tolika oblastech a nabízející tak vrstevnaté a typově různé víceznačnosti, že se stává neustále obtížnějším najít jakési „pevné body“, o které by se jeho každodenní existence, vytváření názorů a praktické jednání mohly opřít.
 • Co jsou ty opěrné body, ostrůvky možností důvěry? Jsou v konkrétních lidech, v institucích, v umění, v systémech, inteligenci, určitých poznatcích, postupech či vědách? Nad tématem „Čemu věřit“ se zamýšlí autoři nakladatelství Nová beseda, kteří jsou odbornými autoritami a mysliteli v různých oborech a oblastech poznání.

 

 

 

Třikrát o autorství

Nový rok začínáme publikací! V lednu totiž vychází ve Vydavatelství Univerzity Palackého knížka Třikrát o autorství – soubor studentských prací, které spojuje tematika forenzní lingvistiky a pátrání po původu a autorech textů.

Dočtete se zde například, co je Voynichův rukopis a proč je zajímavý pro lingvisty nebo jak můžeme určit autory textů na základě kvalitativně-kvantitativních metod. 

Třikrát o autorství bude již brzy k dispozici v elektronické i tištěné podobě na stránkách VUP. 

 

 

 

Den otevřených dveří - online 16. ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGVISTIKA POMÁHÁ

Rok 2020 byl dlouhý a pro všechny náročný… blížíme se ale k jeho konci a s tím se pojí i Vánoce. Letos bychom možná více než kdy dříve měli myslet na ostatní.

Na Katedře obecné lingvistiky bychom rádi podpořili dobrou věc. Jenže každý chce podpořit něco jiného – ať už jde o pejsky v útulku, sirotky, domovy důchodců nebo rozvojové země… zkrátka někde pomoct.

Rozhodli jsme se proto na katedře rozsvítit stromek a individuálně přispět na to, co je pro nás důležité. Chceme náš zájem sdílet s našimi zaměstnanci, studenty a všemi přáteli lingvistiky. Přidejte se k nám a v rámci akce Lingvistika pomáhá podpořte dobrou věc podle vašeho výběru – charitu, neziskovku, útulek či cokoliv jiného a dejte nám o tom vědět (například zašlete kopii potvrzení o darování, certifikátu či jen informaci o vaší aktivitě). Před Štědrým dnem vše došlé „rozbalíme“ a zjistíme, kde všude lingvistika pomohla.

Jak to může fungovat?

 • Příklad 1: Chci podpořit českou přírodu a rozhodnu se pořídit darovací certifikát na půdu Nového pralesa. Po obdržení certifikátu zašlu jeho kopii na e-mail nebo přes formulář. My vše vytiskneme a přidáme pod stromeček.
 • Příklad 2: Pořídím a zavezu do útulku potravu pro zvířata – informaci o tom zašlu e-mailem nebo vyplním formulář. My vytvoříme děkovnou kartu a přidáme ji pod stromeček a Vám ji zašleme v elektronické podobě.

Nemusíte se bát zveřejnění žádných osobních údajů – pokud samozřejmě nebudete chtít uvést např. jméno.

E-mail: lingvistikapomaha@gmail.com

Formulář ZDE.

 

 

 

 

 

In the Case of Protosemiosis: Indexicality vs. Iconicity of Proteins

 

Pokiaľ ste si niekedy kládli otázku, či je znaková povaha pretínov skôr ikonická alebo indexálna,
alebo ako nízko je možné situovať spodný prah sémiotiky, prečítajte si, K AKÉMU ZÁVERU SME PRIŠLI NA KOL!  

 

 

 

Gatherings in Biosemiotics
Těšíme se na viděnou již za týden!

 

 

 

68th Studentische Tagung Sprachwissenschaft (StuTS)

 • When? November 19-22, 2020.
 • Where? Due to the conditions of the Covid-19 pandemic, the conference is fully digital, and participation is free of charge.
 • Registration is open until November 16th, 23:59 CET (UTC+2).

The 150 scheduled talks by students and postgraduates from various countries and multiple continents together with the seven scheduled keynote talks by esteemed lecturers in linguistics make the 68th StuTS the most global edition of the semiannual conference so far. In addition, this year's conference for students of computational linguistics, TaCoS 2020, has been integrated into the 68th StuTS. The full list of talks can be viewed here, the registration can be made via this link.

 

 

 

AIA – STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ PRO STUDENTY BSP, MSP A DSP NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV 2021

 • přehledný leták ZDE

DAAD – studijní a výzkumné pobyty v Německu

 • možnosti:
  • 1. VÝZKUMNÁ STIPENDIA PRO STUDENTY DSP, POSTDOKTORANDY A VĚDĚCKÝ DOROST
   TERMÍN: 16.11.2020 a 30.4.2021
  • 2. PRO ABSOLVENTY pro STUDIUM v MSP
   TERMÍNY: různé, a to v září, říjnu, listopadu a prosinci pro různé vědní obory, nutné sledovat na níže uvedeném odkaze DZS
  • 3. LETNÍ KURZ NĚMČINY PRO STUDENTY OD 2. ROČ. VŠ
   TERMÍN: 1.12.2020
 • veškeré info ZDE ​​​​​​​(s. 15–21)

 

 

 

 

 

Studijní a výzkumné pobyty v zahraničí

 • do 31. 10. můžute podávat přihlášky na studijní a výzkumné pobyty CEEPUS
  • seznam partnerských univerzit a bližší info zde
 • do 06. 11. můžete podávat přihlášky na pracovní a výzkumné pobyty mimo EU Freemover
  • informace k administraci zde

 

 

 

Srdečně zveme! (pro zvětšení klikněte)

 

 

 

Milé studentky a studenti,
stále je možné zapsat se do kurzu Lingvistické aplikace (KOL/VLAP)!

 • Kurz bude probíhat v pondělky od 11:30 do 13:00 v online formě (zoom).
 • Vyučuje jej dr. Kateřina Lesch.

 

 

 

 V zimním semestru probíhat volitelný kurz Academic Writing.

 • vždy v pondělí od 9:45 do 11:15, v učebně 1.04 na K12
 • bližší informace ZDE

 

 

 

Milé studentky a studenti bakalářského studia Obecná lingvistika a teorie komunikace, došlo ke změnám ve vypsání těchto kurzů:

 • kurz "Principy vývoje jazyka" KOL/PVJ bude vypsán v letním semestru 2020/2021
 • kurz "Biosémiotika" KOL/VBS je vypsán již v zimním semestru 2020/2021
 • kurz "Metodologie výzkumu kritické analýzy diskurzu" KOL/VKAD bude vypsán v letním semestru 2020/2021

 

 

 

Všechny srdečně zveme na habilitační přednášku dr. Dana Faltýnka, která se uskuteční online formou ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 13:00 !

 

 

 

Přihlášky na CEEPUS

Milí studenti/studentky, přestože nevíme, jak se bude situace kolem COVID-19 vyvíjet, nadále můžete podávat přihlášky na zahraniční výjezdy CEEPUS.

 • podrobnější info a seznam našich partnerských univerzit naleznete ZDE
 • hlásit se můžete na oba semestry 2020/2021
 • deadline pro podání přihlášek je 15. 06. 2020

 

 

 

Úvod do Digital Humanities

Ve dnech 16., 17. a 24. 4. proběhnou blokové semináře Úvodu do DH.

 • Seznámíme se v nich s těmi nejdůležitějšími body studia lidských činností v digitální formě, a to na zajímavých příkladech, např. i včetně reflexí zpracování informací týkajících se koronaviru.
 • Vzhledem k tomu, že semináře proběhnou přes aplikaci Zoom, mají neomezenou kapacitu. Zváni jsou proto studenti a studentky jak bakalářského, magisterského i doktorského studia.
 • Každý kdo se bude chtít zúčastnit, nechť ZDE vyplní svůj e-mail, na který mu v dané termíny přijde pozvánka na Zoom Meeting.

 

 

 

Již brzy spustíme nový studijní program!

Digital Humanities pro budoucnost. Tak se jmenuje projekt, kterému se věnuje katedra obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity ve Wrocławi. Jeho výsledkem by měl být mimo jiné nový bakalářský program na UP – Digital Humanities. První studenti by jej měli začít studovat na podzim 2021.

 

 

 

! Našim absolventským ročníkům !

 • mezní termín odevzdávání diplomových prací je posunut do 07. 05. do 11:00
 • mezní termín splnění studijních povinností přes SZZk  je posunut do 04. 06. do 11:00
 • termíny SZZk a obhajob DP jsou 01. 07. a 02. 07

 

 

 

Kurzy letního semestru

Milé studentky, milí studenti, pakliže s příchodem letního semestru pořád váháte, jaké kurzy si zapsat, vězte, že výběr je široký!

 • Základy historickosrovnávací jazykovědy (ZHSJ)
 • Cognitive semiotics (pod zkraktou VJAZ!)
 • Gótština (GOT)
 • Sémantiky: od elementárních jednotek ke světu (SEJES)
 • Francouzština pro lingvisty (VSM9, VS9BC): doporučená úroveň B1 

 

 

 

 

Greetings from the University of Tartu!

The University of Tartu in Estonia welcomes you to International Summer UniversityGain an international academic experience from one of the oldest and most distinguished universities in the Baltic States. We welcome applications from all adults including university students, professionals and other experts, regardless of educational background. Explore the selection of interdisciplinary and subject specific summer programmes in English or find a suitable Estonian language course.

Juri Lotman and the Semiotics of Culture: Contemporary Applications offers deeper understanding of cultural mechanisms and a set of tools for practical analysis of culture. Scholarships available.
29 June – 10 July in Tartu


Estonia’s Economic Innovation and Baltic Regional Security will dive into Estonian economic innovation and the NATO, the EU and Baltic Regional Security. Scholarships available.
06 – 31 July in Tallinn and Tartu


Open and Closed Societies: The Example of Japan focuses on contemporary issues in Japan and discusses societal developments from a closed and open society perspective. Scholarships available.
10 – 16 August in Tartu


Educational Change in Times of Rapid Technological Innovation aims to empower people to re-imagine modern teaching practices and follow the transformation of education. Scholarships available.
17 – 27 August in Tartu


European Encounters: The Baltics in the European Union introduces the history and identity of Baltic countries and their connection to the European Union. Scholarships available.
06 July – 14 August in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


European Encounters: Diversity and Integration from West to East aims to introduce the diversity and unity of European Identities, the European Union, (shared) foreign policy and new challenges.
06 – 31 July in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia)


European Encounters: Estonia and Latvia in the European Union will dive into Estonian economic innovation and Baltic Regional Security and will give an insight on the “big neighbors” influence on the Baltic States.
20 July – 14 August in Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


Craft Camp aims to introduce Estonian handicraft by giving an overview of traditional handicraft techniques from Estonia and to learn the modern usage of those techniques. Scholarships available.

05 – 11 July in Viljandi


Estonian Language Summer Courses on different levels according to the language skills. Scholarships available.
27 July – 07 August in Tartu

 

 

 

Čtvrteční přednášky zahraničních hostů

 • Čtvrteční přednášky zahraničních hostů (13. 02. 20 - 07. 05. 20) jsou otevřeny jak pod kódem KOL/PZV,
  tak pod kódy:
  • KOL/VSM1
  • KOL/VSM2
  • KOL/VSM3
  • KOL/VSM4
  • KOL/VSM5
  • KOL/VSM6
  • KOL/VSM7
  • KOL/VSM8
  • KOL/VSM10
  • KOL/VS1BC
  • KOL/VS10B
  • KOL/VS2BC
  • KOL/VS3BC
  • KOL/VS4BC 
  • KOL/VS5BC 
  • KOL/VS6BC
  • KOL/VS7BC  
  • KOL/VS8BC 

 

 

 

Lingvistické aplikace

 • Milé studentky a milí studenti, výuka předmětu Lingvistické aplikace započne 17. února v 11:30.

 

 

 

Kognitivní škola 2020
 

 

 

 

Výběrové řízení Erasmus+

 • Přihlášky můžete podávat přes aplikaci Erasmus+, a to do 16. 02. 2020.
 • Seznam smluvních univerzit a podmínky přihlášení naleznete ZDE.

 

 

 

John Wakefield - Intonation is in the lexicon

 

 

 

 

 

Čína: Studijní či výzkumné stáže - iniciativa 17 + 1

Čínská vláda stejně jako v minulých letech nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 17+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2020/2021, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů. 

 • Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 13. ledna 2020 do 15 hodin. 
 • Uchazeči, kteří obdrží nominaci MŠMT ke studiu v ČLR v akademickém roce 2020/2021 v rámci stipendia na základě bilaterální smlouvy, nejsou vhodnými kandidáty! 
 • Podrobné informace o nabízených stipendiích, podmínkách pro žadatele a průběhu výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA).

 

 

 

Stipendium pro doktorské studium ve Francii

 • informace ZDE

 

 

 

Stipendia pro magisterské & doktorské studium v Německu
 

 

 

 

Srdečně zveme na předvánoční lingvistickou konferenci
 

 

 

 

Nabídka stipendií na studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP 2020/21 přes MŠMT

 • ALBÁNIE: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • BULHARSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • ČÍNA: studijní a výzkumné pobyty pro nesinology → 20.12.2019; pro sinology → 31.12.2019
 • EGYPT: studijní pobyty pouze pro studenty DSP → 13. 12. 2019
 • ESTONSKO: studijní pobyty pouze pro studenty DSP → nutno sledovat zde
 • FRANCIE: studijní pobyty pro studenty DSP a pro studenty DSP v rámci doktorátu pod dvojím vedením / Cotutelle → 1.2.2020
 • GRUZIE: studijní a výzkumné pobyty → 31.12.2019
 • LITVA: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → nutno sledovat zde                    
 • LOTYŠSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • MAĎARSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 2.12.2019
 • MONGOLSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • NĚMECKO: studijní a výzkumné pobyty přes DAAD → různé termíny
 • POLSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 22.1.2020
 • RAKOUSKO: studijní pobyty pro studenty MSP a DSP → 31.10.2019 na LS, 15.3.2020 na ZS
 • REPUBLIKA SEVERNÍ MAKEDONIE: stud. pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 13.12.2019
 • RUMUNSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 31.12.2019
 • RUSKO: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP i DSP → 30.11.2019
 • SLOVENSKO: studijní pobyty pro studenty MSP → 21.2.2019
 • ŠVÝCARSKO: studijní pobyty pro studenty DSP a studenty uměleckých směrů → 16.11.2019

Podrobné informace naleznete ZDE a ZDE.

 

 

 

Merrillův program

Merrillův program 2020/2021 - výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA. Informace o programu zde.

Zahraniční oddělení UP vyhlašuje výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyty v USA v rámci Merrillova programu v akademickém roce 2020/2021 na těchto partnerských školách:

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně paní Zuzaně Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 20. ledna 2020 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného, atd. zůstává.

 

 

 

Akademická informační agentura AIA - stipendijní pobyty

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty 2020/2021 aka neváhejte a hlaste se!

Akademická informační agentura AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol. Obecné informace k výběrovým řízením zde.

Možnost vyjet do Číny, Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska, Rumunska. Bližší informace k jednotlivým zemím zde.

 • Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 měsíců.
 • Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 2 místa nabízí zájemcům o letní školu albánského jazyka v roce 2020 v délce 1 měsíce.
 • Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. 
 • Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 
 • Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců.
 • Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro studenty DSP v délce 2–9 měsíců. 
 • Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. 

Zájemci o studijní pobyt v Číně se přihlašují v termínu 20. prosince 2019 do 12:00, uchazeči o stipendium do Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska a Rumunska v termínu 31. prosince 2019 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

 

 

Claudio Rodríguez: How to Explode a Semiotic Bomb: On Semiotic Warfare
 

 

 

 

The 16th international Congress 2020 of the German Semiotic Association
“Transformations of Signs and their Objects“ (Chemnitz, 22. bis 26. September 2020)

 • Všem zájemcům o účast na kongresu, Call for Papers ZDE

 

 

 

Lednový termín obhajob a státnic

 • Lednové státnice a obhajoby budou probíhat v úterý 14. 01. 2020 od 10:00
 • Pokud chcete v tomto termínu obhajovat diplomovou práci, musíte ji odevzdat nejpozději 12. 12. 2019

 

 

 

Marco Petolicchio: Digital Methods in Humanities
- na viděnou ve čtvrtek!

 

 

 

Těšíme se na vás na aktivu!

 

 

 

Srdečně zveme - již dnes v 15:30!

 

 

 

 

Výstava programu Erasmus+ & Dny mobilit

Program Erasmus+ slaví již 20 let, a to výstavou a Dny mobilit.

 • zahájení výstavy a Dnů mobilit proběhne 30. 9. 2019 ve 13:00 v Respiriu, budova C, přízemí, Křížkovského 10 (ke zhlédnutí do 4. 10.)
 • výstava bude spojená s doprovodným programem o možnostech výjezdů studentů (Bc., Mgr., DSP) do zahraničí
 • své zkušenostmi a zážitky budou od 1. 10. do 3. 10. vždy od 13:00 prezentovat studenti, kteří se právě ze zahraničí vrátili, mluvit se bude i o administrativě s výjezdy spojenou, o organizaci zahraniční agendy na FF/UP, přihláškách, deadlinech atd.

Podrobný program ZDE.

Kdo nevěří, ať tam běží!

 

 

 

 

Přednášky pozvaných hostů

 • na tento kurz se můžete zapisovat i pod kódy výběrových seminářů: VSM2-10
 • konkrétní rozvrh přednášek vám zašleme mailem v průběhu semestru

 

 

 

40. ročník studentského workshopu Žďárek

Kolegové z Prahy zvou na jubilejní 40. studentský workshop Žďárek, který se tentokrát koná již na podzim, a to ve dnech 1.–3. listopadu 2019 v Kostelci nad Černými lesy.Vítání jsou zejména studenti bakalářského a magisterského studia z různých oborů, kteří mají chuť prezentovat své lingvistické i literárněvědné práce – magisterské, bakalářské, seminární práce nebo i vlastní výzkum, a kteří chtějí sdílet své odborné nápady a názory. Prostor Žďárku je otevřen i těm, kteří dosud nemají s prezentací své práce před kolegy zkušenosti.Preferováni jsou účastníci s referáty, zájemci bez příspěvků budou pouze doplňovat kapacitu Žďárku (u přihlášených bez příspěvků rozhoduje termín přihlášení). Přednost mají ti zájemci, kteří se chtějí účastnit celého workshopu.

 • Přihlašování bude ukončeno 20. října 2019, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku. Veškeré informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete ZDE.
 • Dotazy můžete směřovat na e-mail vinson@seznam.cz

 

 

 

Doporučené kurzy

Vážení a milí, v rámci zimního semestru vám obzvláště doporučujeme tyto kurzy:

 • Psycholingvistika - vždy ve středu v 16:45
 • Přednášky hostujících profesorů - 3x za semestr, vždy ve čtvrtek v 15:00

 

 

 

1. konference České asociace kognitivní lingvistiky
- všichni jste srdečně zváni, více informací ZDE

Call for papers

• vítáme příspěvky věnované kognitivním přístupům ke studiu jazyka a komunikace

• jednacím jazykem konference je čeština

• abstrakty (mluvené příspěvky v délce 30 minut včetně diskuse) podávejte do 15. 9. 2019

• maximální délka abstraktu je 400 slov bez bibliografie

 

 

 

 

Nejen jazykem je člověk živ

- chcete-li obohatit svůj kulturní přehled, doporučujeme tento kurz

 

 

 

 

Gratulujeme Ľudmile Lackové k získání prestižní Ceny Jacquese Derridy!

 

 

 

 

Srdečně zveme všechny příznivce lingvistiky a těšíme se na viděnou!

 

 

 

Harmonogram obhajob diplomových prací a SZK - červen 2019

 

 

 

Studentský workshop Žďárek

Ve dnech 10.–12. května 2019 se bude v Kostelci nad Černými lesy konat studentský workshop Žďárek.

Vítáni jsou zejména studenti bakalářského a magisterského studia z různých oborů, kteří mají chuť prezentovat své lingvistické práce – magisterské, bakalářské, seminární práce nebo i vlastní výzkum, a kteří chtějí sdílet své odborné nápady a názory. Prostor Žďárku je otevřen i těm, kteří dosud nemají s prezentací své práce před kolegy zkušenosti.

Přihlašování bude ukončeno 30. dubna 2019, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku. Veškeré informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete ZDE.

Dotazy můžete směřovat na e-mail vinson@seznam.cz

 

 

 

Je čas jen iluze?

Srdečně zveme na čtvrteční přednášku Jana Fikáčka!

 

 

 

Raquel Amaro a Rute Costa v Olomouci

Srdečně zveme na zítřejší přednášky!

 

 

 

Lingvistické odpoledne

Všechny příznivce lingvistiky srdečně zveme na Lingvistické odpoledne!

 • Ve čtvrtek 28. 03. 2019
 • KB 1.17

 

 

 

Mattia Thibault: Unweaving the urban fabric, perspectives on semiotics of the city

Srdečně zveme na čtvrteční přednášku!

 

 

 

 

Červnové státnice a obhajoby

 • 12. - 13. 06. proběhnout červnové státnice a obhajoby (Bc. i Mgr.)
 • Zapisovat se na ně můžete od 11. března.

 

 

 

Serge Tchougounnikov

V rámci cyklu přednášek hostujících profesorů u nás již ve čtvrtek vystoupí Serge Tchougounnikov z University of Burgundy. Všichni jste srdečně zváni!

Letní škola v Tartu

Univerzita v Tartu zve na letní školu! Účastníci získají cenné akademické zkušenosti z jedné z nejprestižnějších pobaltských univerzit. Hlásit se mohou jak studenti, profesionálové, tak všichni ostatní nezávisle na svém akademickém či profesním zázemí.

 • Kurzy budou probíhat v angličtině.
 • Na většinu kurzů je možné získat stipendium.

 

 

 

 

Christopher Ballard & Richard Feinberg v Olomouci

Tým kulturní antropologie zve na přednášku prof. Christophera Ballarda (The Australian National University) a také na workshop, který zahájí prof. Richard Feinberg.

Akce se uskuteční ve středu 13. února - přednáška prof. Ballarda v 10:30 a workshop s úvodním slovem prof. Feinberga ve 13:30.

Přednáška a workshop se budou konat v prostorách katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie - posluchárna bude upřesněna na místě.

 

 

 

Lingvistické aplikace

Milí studenti, kurz doktorky Veselovské - Lingvistické aplikace - v nadcházejícím letním semestru začne až druhý výukový týden, tj. 18. 02. 2018.

 

 

 

Eye Tracking

K nabídce výběrových seminářů pro nadcházející letní semestr přibyl také prakticky zaměřený seminář o Eye Trackingu. Seminář poskytne úvod do problematiky marketingových analýz za pomoci experimentálních metod s důrazem na využití Eye Trackeru. Důležitou částí semináře bude seznámení se s hardwarem a softwarem Eye Trackeru, metodologií vypracování experimentu a jeho následným vyhodnocením.

Neváhejte, zapisujte, trackujte!

 

 

 

Přednášky hostujících profesorů

V letním semestru nás čekají zajímavá setkání s významnými výzkumníky z celého světa. Na návštěvu Olomouce se těší např. prof. Rute Costa a Raquel Amaro z Lisabonu, Mattia Thibault z Finska (Tampere University of Technology) či Serge Tchougounnikov z francouzského Dijonu. Tématy přednášek budou sémiotika a urbanisitka, kvantitativní lingvistika a terminologie, dialogičnost u Bachtina a mnohé další.

 
Čtvrteční přednášky si zapisujte pod kódem KOL/VSP, KOL/VSM8, KOL/VS8BC. Pokud už jste přednášky absolvovali vícekrát a nemůžete se zapsat na vypsané kódy, kontaktujte Ludmilu Lackovou.

 

 

 

Od 1. 1. 2019 řeší Katedra obecné lingvistiky FF UP dva nové projekty:

Ve spolupráci s nakladatelstvím Nová Beseda a Masarykovou univerzitou je to projekt TAČR s názvem Interaktivnı́ odborné knihy - redefinice elektronického publikování v oblasti non-fikceCílem projektu je design a testování nového typu elektronické publikace. V současné době projektový tým plánuje publikaci tří titulů z oblasti filozofie fyziky, forenzní lingvistiky a obecné lingvistiky. Zda se z elektronické knihy podaří vytvořit sociální síť, uvidíme v polovině příštího roku.

Ve spolupráci s Karlovou univerzitou je to projekt GAČR s názvem Zjednodušující předpoklady a nekauzální vysvětlení. Cílem projektu z oblasti analytické filosofie vědy je prozkoumání role zjednodušujících předpokladů (především abstrakce a idealizace) při tvorbě vědeckých modelů (a teorií) a při konstrukci nekauzálních vědeckých explanací. Jestli je možné vyjádřit lingvistický strukturalismus prostředky topologické teorie grafů, zjistíme v průběhu následujících tří let.

 

 

 

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+

Milí studenti,  vyhlašujeme výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020. Přihlášky prosím podávejte nejpozději do 8. února 2019 prostřednictvím této aplikace. Seznam partnerských univerzit i detaily pro podávání přihlášek naleznete na ZDE.

Pro více informací pište na: ondrej.vrabel01@upol.cz

 

 

 

Výběrové semináře LS 2018/2019

Milí studenti, přehled výběrových seminářů pro LS 2018/2019 naleznete ZDE.

 

 

 

Přednáška & workshop - Sinofonní pohraničí

V rámci projektu Sinofonní pohraničí se na FF UP 17. 12. 2018 uskuteční zajímá přednáška a workshop, na něž jste srdečně zváni:

 

 

 

PŘEDNÁŠKY HOSTUJÍCÍCH PROFESORŮ

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se na katedře uskuteční následující přednášky:

 • Prof. Alexander Bolshoy, University of Haifa, Israel
  Let us compile GNOMIC 2.0 - a new Dictionary of Sequence Biology
 • Dr. Diego Krivochen, University of Reading, UK
  I don’t think every linguist will agree with this analysis (or ‘on NEG lowering into quantifiers’)

Abstrakty obou přednášek naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

VĚDECKOFILOZOFICKÝ WORKSHOP

Všechny zájemce o vědu a filozofii zveme ve čtvrtek 6. 12. na vědeckofilozofický workshop.

 

 

 

THE FORMAL METHOD IN GERMANY AND RUSSIA

Přijďte si ve čtvrtek 01. 11. 2018 poslechnout přednášku Sergueie Tchougounnikova:
The Formal method in Germany and in Russia.

 

 

KORPUSOVÝ WORKSHOP V PRAZE

V sobotu 3. 11. 2018 se bude na Filozofické fakultě v Praze konat bezplatný workshop Českého národního korpusu pro všechny zájemce (nejen) z řad lingvistů, překladatelů či učitelů.

 • Chcete-li se zúčastnit, veškeré info a registraci najdete ZDE

 

 

AKTIV

V úterý 30. 10. se koná katederní aktiv spolu s pasováním prváků. Všichni jste srdečně zváni!

 • Cabaret Café Bar | 19:00

 

 

ZAHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ DSP FF UP PRO ROK 2019

Jste-li studentem/studentkou DSP a chcete se zúčasnit v roce 2019 konference nebo vyjet na výzkumný pobyt,
máte možnost získat stipendium FF UP.

 • uzávěrka podávání přihlášek je 06. 11. 2018
 • veškeré informace naleznete ZDE

 

 

TEORIE RELATIVITY PRO VŠECHNY

Mysleli jste si, že nikdy nepochopíte teorii relativity?

Opak je pravdou! Přijďte se k nám přesvědčit již ve čtvrtek 21. 10.!

 

 

PŘIHLÁŠKY NA CEEPUS

Milí studenti, neváhejte podávat přihlášky na CEEPUS studijní pobyty! Termín pro podávání přihlášek na letní semestr 2019 je v rámci sítí CEEPUS stanoven na 31. října 2018. Přihlášky podávejte prostřednictvím tohoto webu. Všechny potřebné informace naleznete na webu katedry v sekci Zahraničí. Na základě dobrých zkušeností studentů můžeme doporučit např. University of Graz, University of Ljublana, Unversity of Zagreb či University of Novi Sad.

 

 

PH.D. STIPENDIA FRANCOUZSKÉ VLÁDY

Zájemci o Ph.D. stipendium francouzské vlády určené pro dvojí doktorát či výzkumnou stáž, koukněte ZDE.

 • Uzávěrka podávání přihlášek je 01. února 2019

 

 

SPISOVNÁ ČEŠTINA A JAZYKOVÁ KULTURA

Vážení a milí, rádi bychom vás pozvali na konferenci „Spisovná čeština a jazyková kultura 2018″, která se uskuteční na Katedře bohemistiky FF UP ve dnech 18. a 19. 10. 2018. Tématem konference bude aktuální stav spisovné češtiny a její vyhlídky – v širokém smyslu tohoto vymezení (mluvená komunikace, vývojové tendence, jazyk médií, institucí, škol, beletrie aj.)

 • Program konference je ke stažení ZDE.

 

 

SEMIOTICS, LOTMAN, PEIRCE AND YOU

Neváhejte a přijďte si ve čtvrtek poslechnout přednášku na téma
Semiotics, Lotman, Peirce and You: Can We Really Combine Such Different Approaches?

 • This presentation will attempt to tackle in (very) general lines the tenets of Lotmanian and Peircean semiotics, observing their possible intersections and interactions as well as their theoretical incompatibilities. As history would have it, both traditions stem from different roots, and their playing along cannot be taken for granted. In examining these historical roots in light of the naturalizing project of current semiotics, we can hope to find some points to connect both sides, even if not everything will work within the same machinery. It will be argued that biosemiotics offers the most productive prospect moving forward.

 

 

 

ČLOVĚK V DIGITÁLNÍ DOBĚ

NOC VĚDCŮ již v pátek 05. 10.!

S nadhledem a v souvislostech budeme na KOL prezentovat Digital Humanities. Obor, který zkoumá nově vznikající digitální reflexi světa. Přijďte nahlédnout aktuální trendy ve vývoji teorie komunikace 21. století.