Informace pro autory

Z Encyklopedie lingvistiky
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Vyhledávání bibliografických podkladů

Prvním krokem, který musí každý autor hesla učinit poté, co si konkrétní heslo vybere, je shromáždění dostatečného množství primární a sekundární literatury, s jejichž pomocí heslo vytvoří. Následující odkazy by měly autorům pomoci s relevantní literatury. Naleznete zde vysvětlení rozdílů mezi primární a sekundární literaturou, a také odkazy na instituce a databáze, kde nejlépe naleznete potřebnou literaturu.

Zdroje

 1. Které zdroje citovat?
 2. Primární literatura (prameny)
 3. Sekundární literatura

Vytváření bibliografie

 1. Výběr hesla
 2. Kde hledat
 3. Jak postupovat

Excerpce literatury

Jednou z nejdůležitějších povinností autora některého z hesel Encyklopedie lingvistiky je povinnost uvádět všechny použité zdroje (primární i sekundární) a v textu hesla je správně citovat. Na tomto místě naleznete informace o tom, jak vypadá citace a parafráze a jak je od sebe správně odlišit. Naleznete zde také informace o tom, co je považováno za tzv. plagiát.

 1. Citace, parafráze, plagiát
 2. Odkazování na zdroj
 3. Citování zdroje

Vlastní psaní

Na této stránce naleznete informace o tom, jak by mělo konkrétní heslo v Encyklopedii lingvistiky vypadat z hlediska účelu, za kterým bylo vytvořeno (komu je určeno). Kapitola Vlastní psaní obsahuje také informace o jazyku a stylu Encyklopedie lingvistiky

 1. Náplň a účel hesel
 2. Jazyk a styl

Struktura hesla

Pro potřeby Encyklopedie lingvistiky byly vytvořeny čtyři kategorie modelových hesel. Více informací o struktuře hesel spadajících do jednotlivých výše jmenovaných kategorií naleznete pod jednotlivými odkazy:

 1. Pojem / Koncept
 2. Disciplína
 3. Škola / Směr
 4. Osobnost

Formální podoba hesla

Heslo má podobu finálního strukturovaného odborného textu, včetně odkazů a citací z odborné literatury.

 1. Rozsah hesla
 2. Formát hesla
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje