Obecně lingvistická laboratoř

V rámci projektu Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami bude v průběhu letního semestru 2011/2012 vytvořena laboratoř obecné lingvistiky. Bude určena ke statistickému a obecně kvantitativnímu zpracování dat, a to jak ve výuce, tak ve výzkumu, na němž mají a i nadále budou mít studenti možnost intenzivně spolupracovat. Laboratoř bude disponovat dvaceti pracovními stanicemi s vysokým výpočetním výkonem a specializovaným softwarem pro kvantitativní a statistickou analýzu textu. Pedagogická a vědecká praxe soustředěná v této laboratoři bude směřovat (a) k testování gramatik kvantitativními metodami a stanovení kvantitativních zákonitostí textu daných sémiotickými a systémově-ekonomizačními charakteristikami jazyků; (b) k automatizaci těchto analýz pomocí algoritmizace celého testovacího procesu a určení pravidel pro dané segmentace textu. Laboratoř zároveň nabídne možnost akustické analýzy mluveného textu prostřednictvím specializované audiovizuální techniky, jako jsou mikrofony, mixážní pulty, reprobedny, sluchátka, zvukové karty či fonetický software. Fonetické vybavení laboratoře zpřesní akustickou analýzu mluveného textu, což je potřebné pro některé typy segmentací. V souvislosti s dalšími projektovými aktivitami budeme usilovat o to, aby se laboratoř obecné lingvistiky rozšířila o eye tracker technologie, které budou sloužit k analýze komunikačních diskurzů a recepce mediovaného textu v nejširším možném smyslu. Laboratoř bude využívána také k analýzám mediálních textů a kritické analýze diskurzu. Její součástí bude rozsáhlá knihovna obecně sémiotických, matematickolingvistických, biosémiotických a psycholingvistických monografií, sborníků či periodik a studenti i vyučující získají přístup do předplacených databází orientovaných na tyto vědní oblasti.