V médiích

Článek o projektu v časopise Aspekt FF UP 1/2013 str. 26-31

Katedra obecné lingvistiky mění svými grantovými aktivitami možnosti studia na FF UP