Zapojení studentů do výzkumu

V rámci výuky v projektu vzniknou pracovní skupiny, které budou řešit konkrétní badatelský úkol, jehož výsledky budou publikovány. Skupiny složené z vyučujících a studentů různých studijních programů budou v kontaktu s konkrétním zahraničním pracovištěm, s nímž budou konzultovat postup řešení vybraného lingvistického problému. Součástí badatelských aktivit těchto skupin budou stipendijní pobyty na zahraničních univerzitách. Například jedna skupina se rozhodne řešit problematiku segmentace jakožto přípravy pro ověřování Menzerath-Altmannova zákona a v rámci tohoto výzkumu použije jako zkoumaný text Slezské písně. Výzkum by měl v tomto případě přinést nové pohledy na určování autorství jednotlivých básní a navázat tak na předchozí gramatické a kvantitativní přístupy k této problematice. Takový výzkum bude reflektovat aktuální kulturní téma, studenti budou moci jako spoluautoři odborného textu promlouvat do diskuse o něm, a to formou argumentace založené na regulérním vědním testování. Účast na tomto výzkumu bude možná v semináři Mgr. Dana Faltýnka, Ph.D., Segmentace pro testování gramatiky kvantitativními metodami (ověření autorství Slezských písní kvantitativními metodami), který je dotován pěti kredity. Studentům bude pro podporu ve výzkumu nabídnuto zapůjčení notebooků. Pro zapojení studentů do výzkumu jsou dále určeny předměty Mgr. Martiny Benešové, Ph.D., Matematické modelování textu a Menzerath-Altmannův zákon.