O projektu

Projekt Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie má lexikostatistický badatelský záměr. Projekt umožní stávající výzkum obousměrně provázat se zahraničními trendy. V rámci projektu budou navazovány a posilovány kontakty v mezinárodních výzkumných sítích. Členové projektového týmu budou zapojováni do výzkumu probíhajícího na předních zahraničních pracovištích. Do projektu budou zapojeni i studenti, kteří se tak stanou součástí výzkumného týmu. Projekt vytvoří síť zaměřenou na užití lexikostatistických metod v oblastech prokazujících pozitivní výsledky těchto přístupů. Projekt umožní těsné propojení exaktních přírodovědných oborů s tradičními filologickými obory. Díky regularizaci statistického a gramatického instrumentária se vytvořenému týmu nabízí ověřování řady hypotéz. Konkrétně budou precizovány analýzy projevování se Menzerath-Altmannova zákona v textu apod., regularizuje se segmentace textu a budou testovány konkrétní gramatické popisy jazyka.

 

Článek o projektu v časopise Aspekt FF UP 1/2013 str. 26-31