Stáže

V průběhu projektu se uskuteční řada stáží na zahraničních pracovištích, při nichž budou členové týmu a vybraní studenti získávat zkušenosti a kvalifikaci pro přímé zapojení do nejaktuálnějších badatelských aktivit zaměřených na lingvistickou a lexikostatistickou analýzu. Členové týmu i studenti budou mít možnost možnost navštěvovat zahraniční osobnosti zejména z oblasti matematické lingvistiky, biosémiotiky či psycholingvistiky. Realizovány budou krátkodobé a střednědobé badatelské pobyty na vybraných zahraničních pracovištích (např. Univerzita v Heidelbergu, Univerzita v Trieru, Univerzita v Heifě). Veškerá režie spojená s těmito stážemi je hrazena z rozpočtu projektu.

 

Studenti v Heildelbergu s dr. Barbarou Schmiedtovou

S dr. Barbarou Schmiedtovou v Heildelbergu

 

Studentky s dr.Barbarou Schmiedtovou v Heildelbergu

 

Studentky a profesor Carlos Scolari v Barceloně

 

Studentky a profesor Carlos Scolari v Barceloně

 

Studentky a dr.Gvoždiak v Barceloně

 

Výzkumný tým v Athénách s profesorem Mikrosem

 

 

Profesor Mikros z Athén

 

Studentský tým na stáži v Grazu

 

Studentský tým na stáži v Taipei

Studentský tým na stáži v Taipei

Studentský tým na stáží v Taipei

Studentský tým s Dr. Shu-Kai Hsiehem v Taipei 

Studentský tým s Dr. Shu-Kai Hsiehem v Taipei

Studentský tým s Dr. Siaw-Fong Chung v Taipei

Výzkumný tým s prof. Peterem Grzybkem v Grazu

Výzkumný tým s prof. Peterem Grzybkem v Grazu