Zahraničí

V rámci studia na Katedře obecné lingvistiky je možné vycestovat a strávit část studia v zahraničí. K výjezdu na zahraniční univerzitu můžete využít mezinárodní stipendijní programy:

Ceepus

Erasmus+

Fulbright

Nejjednodušším způsobem výjezdu je využití již uzavřených bilterálních dohod mezi naší katedrou a zahraniční institucí v rámci projektů Erasmus+ a Ceepus.

Sledujte aktuality, kde se dozvíte termín vyhlášení VŘ a konání informační schůze.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
 • uchazeč musí umět anglický jazyk nebo jazyk dané země výjezdu minimálně na úrovni B1
 • z výběrového řízení bude v případě vyššího zájmu vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS a který se ze studijního pobytu odhlásil
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil

Postup pro vycestování přes bilaterální dohodu:

 • Nejprve si vyberte jednu z našich partnerských univerzit.
 • Vyhledejte si informace o dané univerzitě, vyhledejte ji v databázi reportů studentů (víc se dozvíte také na informační schůzi od našich studentů, kteří již vyjeli).

Partnerské instituce naší katedry, na něž je možné vycestovat přes Erasmus+:

JAK SE PŘIHLÁSIT DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA Erasmus+:

 • Uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu.
 • Přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v systému erasmusplus.upol.cz.
 • Uchazeč vyplní přihlášku a přiloží motivační dopis.
 • Motivační dopis by neměl být delší než 1000 znaků a musí obsahovat tyto údaje: ročník studia, katedra a studijní obor, studijní záměr (téma diplomové práce nebo preferovanou oblast výzkumu), důvody k zvolení preferované destinace, informace o znalosti jazyka dané země, případně znalost anglického jazyka (dle Společného evropského referenčního rámce A1-C2), průměr studijních výsledků (za dosavadní studium včetně posledního ukončeného semestru). Je vítané, jestli je motivační dopis napsán v jazyku země výjezdu. Motivační dopis pište česky jedině v případě, že nemáte dostatečné jazykové znalosti.

Partnerské instituce naší katedry, na než je možné vycestovat přes Ceepus:

JAK VYCESTOVAT PŘES CEEPUS:

 • Stipendium programu CEEPUS je vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.
 • Cestovní náklady proplácí Zahraniční oddělení UP,
 • Přihlášky se vyplňují online na portáli ceepus.info (CEEPUS_FREEMOVERS – navod pro podani prihlasky)
 • V přihlášce zvolte:
  • číslo sítě: CIII-AT-0037-13
  • název sítě: Slavic Philology and Its Cultural Contexts
 • Seznam zemí, na které lze přes naši síť vyjet: Chorvatsko, Srbsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a mnohé jiné (úplný seznam je k dispozici na stránkách ceepus.info)
 • Existují dva druhy výjezdů:
  • STS (Short-Term-Student) od 6 dnů do 3 měsíců
  • S (Student) od 3 do 10 měsíců
 • TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: v listopadu pro následující letní semester a v červnu pro následující zimní semestr
 • Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem spolu s informací hostitelské Národní kanceláře – použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví možnost vyplnění Letter of Confirmation.

Užitečné odkazy: