Lingvistika a Digital Humanities (Ph.D.)

Doktorský program Lingvistika a Digital Humanities                

Studium Digital Humanities na FF UP je koncipováno jako doktorský studijní program o délce čtyř let. Program je úzce spjat s aplikovaným výzkumem a praktickým uplatněním výsledků teoretického výzkumu. Studium je zaměřeno na lingvistickou analýzu textu spojenou se současnými metodami vytěžování dat, a to pro potřeby v aplikační sféře nebo ve výzkumu humanitních věd.

Podmínkou absolvování programu je publikační činnost, zahraniční stáž, vystoupení na vědeckých konferencích a pedagogická praxe v bakalářském nebo magisterském SP. Program je založen na třech hlavních orientacích výzkumu:

 • využití lingvistického popisu k analýze digitalizovaného textu,
 • analýza digitalizovaného textu k využití humanitními vědami (filologie, historie atd.),
 • lingvistická analýza genetického textu.

Všechny tyto přístupy předpokládají práci s metodami vytěžování dat. Díky tomu budou moci studenti zkoumat texty na základě široké řady kvalitativních i kvantitativních vlastností a s požadavkem na zpracování souborů velkých dat.
 

Profil Absolventa

Absolvent Digital Humanities je schopen analyzovat a řešit problémy zpracování jazykových dat. Je připraven vytvářet a prakticky využívat nástroje k analýze textu ve státní správě, firemní sféře a ve výzkumu.

 • v soukromém či státním sektoru se absolvent uplatní jako: textový potažmo datový analytik, analytik sociálních médií a digitální komunikace obecně, datový věděc, nlp inženýr, bibliometrista, databázový specialista
 • v akademické sféře pak jako vědecký pracovník schopný spolupráce s vědeckými týmy z různých sociálně-humanitních disciplín
   

Garant programu: prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (garant a předseda OR)

Interní členové oborové rady

 • prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.
 • doc. Ivona Barešová, Ph.D.
 • prof. Alexander Bolshoy, Ph.D.
 • doc. Olaf Günther, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, MA, Ph.D.
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
 • doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D.
 • doc. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Externí členové oborové rady

 • prof. Raquel Amaro, Ph.D.
 • prof. Rute Costa, Ph.D.
 • prof. Ramon Ferrer-i-Cancho, Ph.D.
 • prof. Claudio Paolucci, Ph.D.

 

V případě jakýchkoliv administrativních záležitostí (přihláška ke státnicím, žádost o přerušení studia apod.) neváhejte kontaktovat referentku doktorského studia Mgr. Lucii Kovaříkovou, Ph.D. (lucie.kovarikova@upol.cz). Ohledně obsahu studijních plánů a struktury studia kontaktujte tajemnici doktorského studia Mgr. Janu Buzkovou (jana.buzkova@upol.cz). 

Pro studenty