Obecná jazykověda a teorie komunikace (Ph.D.)

Přijímací řízení

V záležitosti podávání přihlášky se uchazeč o doktorské studium řídí fakultními instrukcemi. Přijímací řízení proběhne formou motivačního pohovoru, kde uchazeč představí svůj badatelský záměr a zodpoví položené otázky z oblasti obecné jazykovědy a teorie komunikace. Přijímací řízení se koná v červnu.

Informace pro studenty DSP: Obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)

Pro studenty platí kreditový systém a jsou povinni si všechny předměty zapisovat do STAGu.

Pro studenty doktorského studijního programu OJTK platí Studijní, zkušební a organizační řád Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Doktorské studium OJTK řídí OBOROVÁ RADA v tomto složení:

předseda:                 doc. Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D. (garant a předseda OR)                  

interní členové:         prof. Dr. hab. Jan Andres, CSc.

                                 prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

                                 prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

                                 prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc.

 

externí členové:        prof. Alexander Bolshoy, Ph.D. University of Haifa

                                 doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. FF OU Ostrava

                                 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. FF UK Praha

                                 doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. PedF OU Ostrava

                                 prof. PhDr. Jana Hofmannová, DrSc. ÚJČ AV ČR Praha

                                 prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. FF MU Brno  

                                                                            

V případě jakýchkoli administrativních záležitostí (přihláška ke státnicím, žádost o přerušení studia apod.) neváhejte kontaktovat tajemnici doktorského studia Mgr. Janu Buzkovou na email: jana.buzkova@upol.cz.

Pro studenty