Obecná lingvistika a teorie komunikace (Bc.)

Podrobné informace naleznete zde a na mikrostránce http://newstudujlingvistiku.upol.cz/ 

Bakalářské dvouoborové prezenční studium Obecná lingvistika a teorie komunikace

Základní informace o oboru

Dvouoborové bakalářské studium OLTK Vás systematicky uvede do teorie jazyka a komunikace. Není zaměřeno na popis jednoho konkrétního jazyka či jednoho typu komunikace, ale zabývá se základními principy, jak jazyk(y) a komunikaci popisovat. Můžete se podrobněji seznámit s průnikovými vědními oblastmi, do nichž moderní teoretická lingvistika zasahuje (psycholingvistika, /bio/sémiotika, matematická lingvistika, lingvistická historiografie apod.). Již během bakalářského studia se můžete zapojit do vědecké činnosti katedry nebo se zúčastnit krátkodobé či dlouhodobé stáže na některém z domácích či zahraničních pracovišť.

  • Přihlášku ke studiu si můžete podat zde.

OLTK lze kombinovat s filologickými i nefilologickými obory.

Kombinace s filologickým oborem (anglistika, asijská studia, bohemistika, germanistika, klasická filologie, nederlandistika, romanistika, slavistika) Vám umožní lépe porozumět základním teoretickým konceptům, o které se opírají popisy konkrétních jazyků. V kombinaci s nefilologickými obory (např. sociologie, psychologie, žurnalistika, historie, filozofie, ale také přírodní a formální vědy) získáte schopnost lepšího porozumění a interpretace textu (tj. základního způsobu prezentace a uchování jakýchkoli vědeckých poznatků či historických faktů).

STRUKTURA STUDIA

Studium je strukturováno do několika vrstev:

  1. obecněvědní: Seznámíte se základními pravidly a postupy vědecké práce, a to jak teoreticky (Metodologie vědy), tak prakticky (Základy lingvistické práce).
  2. rámcově obecnělingvistická: Dozvíte se o základních mechanismech fungování řeči (Úvod do obecné lingvistiky) a komunikace (Úvod do teorie komunikace).
  3. subdisciplinární – základní: Poznáte zákonitosti jazykových vrstev (Obecná fonetika a fonologie, Morfosyntax, Lexikon, Teorie textu a pragmatika), jejich vývoj (Principy vývoje jazyka), ale také vývoj teorií, které řeč a komunikaci popisují (Dějiny české lingvistiky).
  4. specializovaná a interdiscplinární: Ovládnete pokročilé nástroje jazykového popisu (Úvod do korpusové lingvistiky, Matematické modelování textu, Logická sémantika) a seznámíte se s vlivy ostatních vědních discplín (Biosémiotika).

PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Po absolvování oboru OLTK budete připraveni pro vědecky orientované studium v magisterském stupni. Vzdělání, které získáte, je sice specifické, ale v mnoha ohledech široce uplatnitelné a dostatečně ucelené, abyste také snadno přešli do praxe v oblasti aplikované lingvistiky (jazykově-komunikační analýzy ve specializovaných agenturách i v médiích, optimalizace komunikačních strategií a toků v komerční sféře i oblasti státní správy, překlady odborných textů, základní statistické zpracování dat, příprava jazykových dat pro formální zpracování). Studiem oboru OLTK získáte univerzálně využitelné analytické schopnosti. Naučíte se pracovat s informačními zdroji, provádět statistické analýzy, posílíte svou mediální gramotnost, budete schopni organizovat a plánovat projekty a získáte zkušenosti s fungováním (badatelských) pracovních týmů.

Pro studenty

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.