Podzimní škola Digital Humanities

Organizace

Aktualizováno.

Zájemce prosíme o registraci na email hana.owsiankova@upol.cz

Učebny:
Pondělí a úterý: zasedací místnost děkanátu, Křížkovského 10
Středa až pátek: učebna 2.07, Křížkovského 14

Našim studentům nabízíme kredity za účast, a to v rámci předmětů KOL/PUK1 nebo KOL/PUK2.

Program:

Pondělí 17.10.

8:00–⁠14:00, zasedací místnost děkanátu, Křížkovského 10
 

Rychlý úvod do Digital Humanities
8:00 – 10:45

Od dob vzniku Internetu tak, jak jej známe nyní, v neustálé přítomnosti mobilních telefonů, počítačů a další elektroniky, vzniká ohromný digitální otisk lidského chování. Ať už jde o zprávy v chatu, videa z dopravních kamer nebo zapamatované Wi-Fi sítě v telefonu, jde o data v digitální, číselné podobě, která jsou opět zpracovatelná počítačem a která o nás, jako o jednotlivcích nebo celkově jako o lidech, něco dokáží říct. Co jde z – na první pohled – změtí čísel říct, si ukážeme v této úvodní přednášce. Podíváme se na rozmanité typy dat od pouhých matic čísel, po texty, obraz a sociální sítě.

 

Teorie humanitních věd
11:00 – 12:15

Digital Humanities jsou většinou chápány jako tradiční humanitní obory obohacené o nové metody, o nové výpočetní prostředky zpracování dat. Celá řada kurzů v naší Podzimní škole DH je toho krásným příkladem. Cílem tohoto výukového bloku je ukázat, že v Digital Humanities se mění také teoretická východiska humanitních věd. Přednáška představí tyto změny na příkladu kvantitativní lingvistiky ve vztahu k teorii dynamických systémů.

 

Kyberbezpečnost – hesla a jejich bezpečnost z pohledu jazykovědy
12:30 – 14:00

Digitální otisk, který v dnešní době člověk zanechává, zahrnuje i hesla, která by měla chránit člověka před tím, aby k jeho údajům, informacím, financím a dalším přistupoval někdo, kdo k tomu nemá právo. Jako další digitální data o lidech je tento krátký text zajímavým vhledem nejen do psychologie samotných lidí, ale i do fungování jazyka. V této přednášce se podíváme na to, jak psychologický a jazykovědný náhled ulehčuje počítačovým útočníkům práci a jak se bránit.

Úterý 18.10.

9:30–⁠14:00, zasedací místnost děkanátu, Křížkovského 10

 

Metadata a metainformace, od senzorů k sociálním sítím
9:30 – 11:00

Analyzovat data o datech může často znít jako z nouze ctnost a odtržení od obsahu, který chceme vlastně skutečně analyzovat. V této přednášce si postupně ukážeme, jak nad metadaty přemýšlet, jak si klást správné otázky a jak na základě metadat například analyzovat sítě lidí a dokázat o nich skutečně něco říci. Ukážeme si na řadě příkladů a v následující dílničce si vše vyzkoušíme společně pomocí programu Gephi.

 

Dílnička: analýza sociálních sítí
11:15 – 12:30

Dílnička k předchozí přednášce.

 

Neuronové sítě, umělá inteligence a praxe
12:45 – 14:00

Umělé neuronové sítě, umělá inteligence, AI jsou už pojmy, které jsme si zvykli vídat kolem i ve zprávách. Řada aplikací, které používáme, má už nějakou umělou inteligenci, která jim umožňuje dělat to, co bylo ještě před pár lety ne úplně myslitelné. V této přednášce se podíváme, co je neuronová síť, jak funguje, co nyní běžně dokáže a jaké je se neuronovými sítěmi zabývat a pracovat s nimi.

Středa 19.10.

9:00–⁠14:00, učebna 2.07, Křížkovského 14

 

NLP – zpracování přirozeného jazyka: od porovnávání textů až po syntax
9:00 – 10:45

Zpracování textů působí jako snadná úloha, přeci jen, mluvit umí i malé děti a něco v textu najít nebo na jeho základě odpovědět na jednoduchou otázku je dovednost, kterou očekáváme od běžného člověka. Proč ale počítačové překladače vytvářely překlady, které se jevily spíš zábavně, i když neměly? Důvodem je, že text je složitější, než se zdá, a porozumění textu počítačem je těžší, než se dá intuitivně čekat. V této přednášce si ukážeme základní myšlenky, jak se na jazyk dívat, proč některé intuitivní myšlenky jednoduše selžou a jak text tedy zpracovávat.

 

„Mám takové texty, jak z nich můžu vytáhnout ...“ aneb transformace textu a hledání netriviálních struktur (úvod)
11:00 – 12:15

V realitě se často setkáváme s úlohami, ve kterých je potřeba najít v textu, textovém souboru, který má klidně desítky, ale i stovky tisíc, miliony řádků, nějaká slova. Co když ale potřebujeme nejen najít konkrétní slova, ale slova s určitou maskou? Třeba všechny emaily? Co když chceme text, který je naformátován způsobem, změnit, a některé části z něj vynechat? Práce s textovými soubory je základní dovednost, ale často vede k rozsáhlé manuální práci. Jak uvidíme v ukázkové přednášce, zbytečně! A v následující dílničce se vše naučíme společně.

 

Dílnička – regulární výrazy, hledání a transformace textů
12:30 – 14:00

Dílnička pro předchozí přednášku, kde se naučíme regulární výrazy, substituce a základní transformace textu pomocí Excelu.

Čtvrtek 20.10.

8:00–⁠14:00, učebna 2.07, Křížkovského 14

 

Ve čtvrtek ráno probíhají paralelně dvě přednášky:

  • Nástroje Digital Humanities v glottodidaktice (učebna 1.11)
    8:00 – 9:30

Cílem workshopu bude přiblížit nástroje Digital Humanities (hlavně Český národní korpus) a především demonstrovat, jak je lze využívat při výuce českého jazyka pro cizince. V procesu učení se od prvních lekcí setkáváme s problematikou specifického rozvrstvení současné češtiny. Tato otázka představuje velké obtíže nejen pro lektory, ale i pro studenty – především jde o tzv. obecnou češtinu a stále živé dialekty. Cílem workshopu bude ukázat, jak lze využívat nástroje Digital Humanities ve výuce českého jazyka pro cizince.

  • Automation bias and the anthropomorphism of technology (EN, učebna 2.07)
    8:00 – 9:30

In human-machine interaction or collaboration, people sometimes tend to exhibit automation bias where machine decisions or recommendations are attributed greater authority than they deserve. Automation bias can be constituted as part of a larger problem area – that of the anthropomorphism of technology in general, and especially of intelligent systems with a degree of autonomy. Partly, this comes down to the metalanguage used in the discourse on technology. Automation bias can be problematic in several fields; elsewhere, anthopomorphic design is seen as a positive choice for bettering the usability of AI systems. While it is not possible to avoid anthropomorphism entirely, examples from public and specialist discourses show that when people gain experience and better understanding of the functions of the machines, they are better equipped to judge the system capabilities and outputs more accurately

Další program již probíhá jednotně.

 

The role of metadata in digital information retrieval (EN)
9:45 – 11:00

In this lecture we will consider the role of metadata in the processes of finding information about publications on the Web. We will present both aspects of the quality of metadata entered into databases by professionals (librarians, cataloguers, indexers), as well as the quality of metadata provided by producers of digital content (publishers, authors, etc.). The relationship between metadata and the search capabilities and presentation of data in various databases (Scopus, Web of Science, Google Scholar, library catalogues) will be shown on selected examples.

 

How linguistics and digital humanities support studies of higher education structure (EN)
11:15 – 12:30

Analyzing the entire realm of higher education digital space (universities, polytechnics, etc.) is highly complex. But one can try to conduct an analysis on short texts aggregating information about each school. Such texts are available as descriptions of the mission and vision of each university. We discuss the results of the experiment that involved analyzing the structure of the Polish university space (about 400 state and private higher education institutions) though “missions” and “visions” of particular universities. We use automatic classification methods and topic modelling analysis.

 

Science and Technology Studies (EN)
12:45 – 14:00

Na základech filosofie, historiografie a sociologie vědy se v posledních dvaceti letech vyprofilovala nová interdisciplinární oblast výzkumu označovaná jako Science and Technology Studies (STS). Cílem přednášky je představit hlavní témata (vztah vědeckých teorií a technologií, sociální konstrukce technologií, vztah vědy a politiky a demokracie) a hlavní představitele této vědecké oblasti (Bruno Latour, Harry Collins, Trevor Pinch ad.).

Pátek 21.10.

8:00–⁠14:00, učebna 2.07, Křížkovského 14

 

„Mám takové texty, jak z nich můžu vytáhnout ...“ aneb transformace textu a hledání netriviálních struktur (úvod)
8:00 – 9:15

V realitě se často setkáváme s úlohami, ve kterých je potřeba najít v textu, textovém souboru, který má klidně desítky, ale i stovky tisíc, miliony řádků, nějaká slova. Co když ale potřebujeme nejen najít konkrétní slova, ale slova s určitou maskou? Třeba všechny emaily? Co když chceme text, který je naformátován způsobem, změnit, a některé části z něj vynechat? Práce s textovými soubory je základní dovednost, ale často vede k rozsáhlé manuální práci. Jak uvidíme v ukázkové přednášce, zbytečně! A v následující dílničce se vše naučíme společně.

 

Dílnička – regulární výrazy, hledání a transformace textů
9:15 – 10:30

Dílnička pro předchozí přednášku, kde se naučíme regulární výrazy, substituce a základní transformace textu pomocí Excelu.

 

Umění a DALL-E 2
11:00 – 12:30

Tématem setkání bude vliv nových technologií na chápání umění a uměleckou tvorbu. Přináší neuronové sítě radikálně nové možnosti? Nastala doba, kdy budou počítače samy malovat obrazy? Budou algoritmy psát romány? A kdo je bude číst? Mohou stroje rozumět umění? Co vlastně považujeme za umění my, lidé? Během dvou 1,5hodinových bloků se budeme zabývat těmito otázkami. V praktické části se pokusíme realizovat experiment podobný Turingovu testu. Vlastní notebook může být výhodou, ale není nutností.

 

Kvantifikace vlastností textu a kryptoanalýza
12:45 – 14:00

Jakmile si člověk zvykne, že jde v běžném životě, v lidských interakcích i v textu vidět vzorce a čísla, všimne si řady zajímavých číselných vlastností jazyka, kterým mluvíme. Jednou z fascinujících aplikací takového přemýšlení nad texty a jejich pravidelným kvantitativním chováním je i analýza šifrovaných textů s cílem odhalit jejich ukrytou informaci. V této přednášce si řekneme, jak vidět čísla v tak přirozených strukturách, jako jsou texty, jak na ně aplikovat nejrůznější matematický aparát a finálně z nich získat to, co chceme.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)